W 2022 roku firma Stryker została uznana za „Najlepsze miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami”

21-Jul-2022

Firma Stryker została uznana za najlepiej ocenianą firmę w indeksie równości osób niepełnosprawnych, Disability Equality Index® (DEI), przez największą krajową organizację zajmującą się prawami osób niepełnosprawnych w USA, tj. American Association of People with Disabilities (Amerykańskie Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami) oraz Disability:IN, globalną sieć na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami w biznesie, za wysiłki w zakresie przyspieszenia integracji osób niepełnosprawnych. Indeks Disability Equality Index® (DEI) jest najbardziej wszechstronnym na świecie narzędziem do analizy porównawczej amerykańskich przedsiębiorstw z listy Fortune 1000 i Am Law 2001 służącym do mierzenia integracji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy w porównaniu z konkurencją.

W ramach oceny 2022 DEI wzięto pod uwagę kulturę i przywództwo, dostęp do całego przedsiębiorstwa i praktyki zatrudnienia (korzyści, rekrutacja, zatrudnienie, edukacja, utrzymanie i awans oraz przystosowanie), zaangażowanie społeczności, różnorodność dostawców i operacje poza USA.

Aby dowiedzieć się więcej o indeksie równości osób niepełnosprawnych, wejdź na stronę sieci Disability:In.