John Collings mianowany przewodniczącym Stowarzyszenia Technologii Medycznych Azji i Pacyfiku (APACMed)

01-Aug-2022

„Jestem zaszczycony, mogąc pełnić tę rolę w stowarzyszeniu” — powiedział Collings. „APACMed jest ważnym głosem naszej branży, ponieważ razem mamy wyjątkową okazję, aby pomóc w kształtowaniu polityk i ponownym zdefiniowaniu opieki zdrowotnej na większą skalę. Nie mogę się doczekać, aby budując na wspaniałych fundamentach i szukając nowych możliwości wraz ze wszystkimi naszymi partnerami branżowymi, pomagać w poprawie życia pacjentów w całym regionie”.

Cały komunikat można przeczytać tutaj.