26-Apr-2023
carousel
carousel mobile

Te pielęgniarki opowiadają, jak korzystają ze swojego doświadczenia, żeby wprowadzać innowacje w firmie Stryker

  

 

Pielęgniarki przodują we wprowadzaniu innowacji w systemach opieki zdrowotnej, wykorzystując swoją wiedzę i głos do poprawy wyników leczenia pacjentów. Pracują również w firmie Stryker, opracowując rozwiązania promujące bezpieczeństwo i wydajność pielęgniarek w miejscu pracy.

Czasopismo „Journal of Nursing Excellence” ujmuje to najlepiej: „Ponieważ pielęgniarstwo to zawód wymagający dużej wiedzy, pielęgniarki wykazują się dogłębnym zrozumieniem potrzeb klinicznych i potrafią identyfikować oraz komunikować pomysły oraz możliwości poprawy1”. To właśnie ze względu na te informacje nasza baza pielęgniarek, która liczy 120 osób i wciąż rośnie, jest cenna dla naszych badań i rozwoju.2 Pielęgniarki z całej firmy są wzywane do pomocy zespołom w projektach rozwoju nowych produktów. Dowiedz się, jak cztery pielęgniarki, które zostały pracownikami firmy Stryker, wykorzystują swoje wcześniejsze doświadczenie do wprowadzania innowacji dla opiekunów.

Carolyn Fahey jest pielęgniarką i starszym kierownikiem ds. doświadczeń klinicznych w firmie Stryker
Carolyn Fahey, Starszy Kierownik ds. doświadczeń klinicznych

 

„Jako była pielęgniarka chirurgii ortopedycznej byłam klientką. Wykonywałam tę pracę. Przez 25 lat doświadczałam wzlotów i upadków w opiece nad pacjentami. Niektóre doświadczenia z naszej pracy pielęgniarskiej mogą pomóc naszym zespołom rozwojowym w zrozumieniu wyzwań stojących przed lekarzami. Dogłębnie rozumiemy to, jaka presja wywierana jest na pracowników służby zdrowia podczas wykonywania pracy.  

Pielęgniarki są dobre w rozwiązywaniu problemów. Potrafią identyfikować luki w ciągłości opieki nad pacjentem. Jest wiele procesów, które nie zmieniły się od lat, ponieważ działają – ale czy mogłyby być lepsze? To jest główna zasada, którą kieruję się każdego dnia. Jak mogę ulepszyć dany proces dla użytkownika końcowego? Nadal mam znajomych, którzy czuwają przy łóżkach pacjentów i potrzebują innowacyjnych i bezpiecznych urządzeń. 

Pielęgniarki są tam obecne od pierwszego do ostatniego oddechu. To jest zarazem wyczerpujące, stresujące, satysfakcjonujące i ekscytujące. I co najważniejsze, jest to niezbędne. Powinniśmy doceniać i wprowadzać innowacje, aby wspierać naszych lekarzy po to, żeby oni z kolei mogli wspierać swoich pacjentów”.

Whitney Owusu jest pielęgniarką, która została menedżerem ds. rozwoju sprzedaży klinicznej w firmie Stryker
Whitney Owusu, kierownik ds. wspierania sprzedaży klinicznej

 

„Przez trzy lata pracowałam jako pielęgniarka na onkologii dziecięcej i na oddziale transplantologii dla dorosłych, zanim zdecydowałam, że chcę przejść na stanowisko, które będzie dla mnie wyzwaniem pod różnymi względami. W mojej obecnej pracy często korzystam ze swojego doświadczenia zdobytego podczas pracy pielęgniarskiej. Nauczyłam się słuchać i nigdy niczego z góry nie zakładać, ponieważ każdy pacjent, choroba i plan opieki są inne. Nauczyłam się też zawsze zadawać pytania. Opieka zdrowotna stale się rozwija, więc aby zapewnić najlepszą opiekę naszym pacjentom, musimy ciągle się uczyć czegoś nowego.

Dla mnie współpraca z innymi pielęgniarkami w celu opracowania nowych modeli opieki, które pomogą poprawić wyniki leczenia pacjentów, jest tym, na czym polega innowacyjność pielęgniarek. Pracuję w zespole narzędzi ortopedycznych firmy, gdzie stale zadaję sobie pytanie, czy lub w jaki sposób nasz produkt poprawia wydajność pracy i bezpieczeństwo pielęgniarek. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi codziennie mierzą się pielęgniarki, ważne jest dla mnie, abyśmy tworzyli produkty, które zapewniają im bezpieczeństwo, jednocześnie usprawniając ich przepływ pracy.

Podczas pracy nad nowymi produktami zawsze patrzę na nie z perspektywy pielęgniarki. Zależy mi nie tylko na tym, aby produkt był bezpieczny i skuteczny dla pacjenta, ale także zadaję sobie pytanie, czy produkt jest bezpieczny i skuteczny dla pielęgniarki i innych pracowników szpitala.

Kristin Sexton jest pielęgniarką i starszym specjalistą ds. badań rynkowych w firmie Stryker
Kristin Sexton, specjalista ds. informacji rynkowych dla wyższej kadry kierowniczej

 

„Empatia i współczucie to dwie rzeczy, które wnoszę ze sobą do mojej obecnej pracy po tym, jak przez jedenaście lat pracowałam jako pielęgniarka na intensywnej terapii sercowo-naczyniowej. Lekarze codziennie pracują pod dużą presją, a ja staram się znaleźć sposoby, jak ułatwić im pracę.

Jako członek wyjątkowego zespołu, który opracowuje rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka chorób nabytych w szpitalu, pracuję ramię w ramię z inżynierami, aby w procesie rozwoju produktu uwzględniać też perspektywę lekarzy i pacjentów. Pomagam również w edukacji i wzmacnianiu zaufania, że nasze produkty stanowią integralną część przepływu pracy opieki zdrowotnej i będą miały ogromny wpływ na lekarzy i pacjentów.

Innowacje wprowadzane przez pielęgniarki leżą u podstaw tego, co robimy. Informacje zwrotne od pielęgniarek wykorzystujemy na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu. Od uzyskiwania spostrzeżeń od lekarzy pracujących przy łóżkach pacjentów po grupy fokusowe, które pomagają nam zbierać informacje zwrotne na temat problemów i sposobów ich rozwiązywania, w każdej sytuacji cenimy głos pielęgniarek, ponieważ wiemy, że bez ich partnerstwa nie moglibyśmy zapewnić prostych rozwiązań, które przyniosły niezwykłe rezultaty. Jednym z największych osiągnięć firmy takiej jak Stryker mogących poprawić opiekę zdrowotną w najprostszy i najbardziej satysfakcjonujący sposób jest współpraca z naszymi lekarzami i placówkami.”

Sabrina Flavin jest pielęgniarką i głównym analitykiem klinicznym w firmie Stryker
Sabrina Flavin, główny analityk kliniczny

 

„Przez trzy lata byłam pielęgniarką MedSurg, a przez pięć lat konsultantem klinicznym firmy Stryker. Niedawno dołączyłam do zespołu Acute Care, w którym opracowujemy produkty mające pomagać w zapobieganiu urazom skóry, upadkom pacjentów i urazom odnoszonym przez opiekunów.

Najlepsze spostrzeżenia, jakie wnoszę do swojej roli, to te, które wyniosłam z czasów, gdy czuwałam przy łóżkach pacjentów. Posiadanie wiedzy z pierwszej ręki na temat tego, czego doświadczają i widzą nasi opiekunowie, jest nieocenione. Jestem w stanie wykorzystać te spostrzeżenia w dowolnym obszarze mojej pracy; w opracowywaniu nowych produktów, w serwisowaniu produktu, w opracowywaniu ulotki edukacyjnej dla personelu lub w prezentacjach dla kierownictwa w zakresie inicjatyw dotyczących jakości.

Myślę, że doskonale ujął to dr Cipriano, prezes Międzynarodowej Rady Pielęgniarek: „Nie ma zdrowia bez pracowników służby zdrowia". W swojej pracy zajmuję się poprawą bezpieczeństwa opieki zarówno dla pacjenta, jak i dla pielęgniarki. Chociaż nie pracuję już bezpośrednio przy łóżku pacjenta, to słuchając informacji zwrotnych, przekazując swoje doświadczenia i pracując z naszymi obecnymi klientami, staram się wnosić swój wkład w dalsze wspieranie pracowników służby zdrowia. Misją firmy Stryker jest „dążenie do ulepszania opieki zdrowotnej razem z naszymi klientami." Nie możemy czynić postępów bez pomocy pielęgniarek. Zdajemy sobie sprawę z wagi tego, co pielęgniarki robią dla globalnego zdrowiai zaszczytem jest dla nas współpraca z nimi w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wyników.”

Więcej na ten temat