Pielęgniarki pracujące w firmie Stryker opowiadają, jak ich doświadczenia doprowadziły do powstania innowacji w pielęgniarstwie

06-May-2024

Pielęgniarki przodują we wprowadzaniu innowacji w systemach opieki zdrowotnej, wykorzystując swoją wiedzę i głos do poprawy wyników leczenia pacjentów. Pracują również w firmie Stryker, opracowując rozwiązania promujące bezpieczeństwo i wydajność pielęgniarek w miejscu pracy.

Czasopismo „Journal of Nursing Excellence” ujmuje to najlepiej: „Ponieważ pielęgniarstwo to zawód wymagający dużej wiedzy, pielęgniarki wykazują się dogłębnym zrozumieniem potrzeb klinicznych i potrafią identyfikować oraz komunikować pomysły oraz możliwości poprawy1”. To właśnie ze względu na te informacje nasza baza pielęgniarek, która liczy 135 osób i wciąż rośnie, jest cenna dla naszych badań i rozwoju.2 Pielęgniarki z całej firmy są wzywane do pomocy zespołom w kształtowaniu przyszłości pielęgniarstwa poprzez wnoszenie wkładu w projekty rozwoju nowych produktów. Dowiedz się, jak cztery pielęgniarki, które zostały pracownikami, wykorzystują swoje doświadczenie do wprowadzania innowacji dla opiekunów.

Carolyn Fahey jest pielęgniarką i starszym kierownikiem ds. doświadczeń klinicznych w firmie Stryker

Carolyn Fahey, Starszy Kierownik ds. doświadczeń klinicznych
Zrozumienie wyzwań związanych z pomysłami na poprawę opieki nad pacjentem

„Jako była pielęgniarka chirurgii ortopedycznej byłam klientką. Wykonywałam tę pracę. Przez 25 lat doświadczałam wzlotów i upadków w opiece nad pacjentami. Niektóre doświadczenia z naszej pracy pielęgniarskiej mogą pomóc naszym zespołom rozwojowym w zrozumieniu wyzwań stojących przed lekarzami. Dogłębnie rozumiemy to, jaka presja wywierana jest na pracowników służby zdrowia podczas wykonywania pracy. 
Pielęgniarki potrafią rozwiązywać problemy. Mają możliwość oceny niezaspokojonych potrzeb w ramach ciągłości opieki nad pacjentem. Istnieje wiele procesów, które nie zmieniły się od lat, ponieważ działają, ale czy mogłyby one być lepsze? To jest główna zasada, którą kieruję się każdego dnia. Jak mogę ulepszyć dany proces dla użytkownika końcowego? Nadal mam znajomych, którzy czuwają przy łóżkach pacjentów i potrzebują innowacyjnych i bezpiecznych urządzeń.
Pielęgniarki są tam obecne od pierwszego do ostatniego oddechu. To jest zarazem wyczerpujące, stresujące, satysfakcjonujące i ekscytujące. I co najważniejsze, jest to niezbędne. Powinniśmy doceniać i wprowadzać innowacje, aby wspierać naszych lekarzy po to, żeby oni z kolei mogli wspierać swoich pacjentów.”

Whitney Owusu jest pielęgniarką, która została menedżerem ds. rozwoju sprzedaży klinicznej w firmie Stryker

Whitney Owusu, opiekun klienta, narzędzia ortopedyczne
Rozwój innowacji w pielęgniarstwie w naszym zespole zajmującym się narzędziami ortopedycznymi

„Przez trzy lata pracowałam jako pielęgniarka na onkologii dziecięcej i na oddziale transplantologii dla dorosłych, zanim zdecydowałam, że chcę przejść na stanowisko, które będzie dla mnie wyzwaniem pod różnymi względami. W mojej obecnej pracy często korzystam ze swojego doświadczenia zdobytego podczas pracy pielęgniarskiej. Nauczyłam się słuchać i nigdy niczego z góry nie zakładać, ponieważ każdy pacjent, choroba i plan opieki są inne. Nauczyłam się też zawsze zadawać pytania. Opieka zdrowotna stale się rozwija, więc aby zapewnić najlepszą opiekę naszym pacjentom, musimy ciągle się uczyć czegoś nowego.
Dla mnie współpraca z innymi pielęgniarkami w celu opracowania nowych modeli opieki, które pomogą poprawić wyniki leczenia pacjentów, jest tym, na czym polega innowacyjność pielęgniarek. Pracuję w zespole ds. narzędzi ortopedycznych tej firmy, gdzie nieustannie zadaję sobie pytanie, czy i w jaki sposób nasz produkt poprawia wydajność i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi codziennie stają pielęgniarki, ważne jest dla mnie, abyśmy tworzyli produkty, które zapewnią im bezpieczeństwo usprawniając ich pracę.
Podczas pracy nad nowymi produktami zawsze patrzę na nie z perspektywy pielęgniarki. Zależy mi nie tylko na tym, aby produkt był bezpieczny i skuteczny dla pacjenta, ale także zadaję sobie pytanie, czy produkt jest bezpieczny i skuteczny dla pielęgniarki i innych pracowników szpitala.”

Kristin Sexton jest pielęgniarką i starszym specjalistą ds. badań rynkowych w firmie Stryker

Kristin Sexton, specjalista ds. informacji rynkowych dla głównej kadry kierowniczej
Uwzględnianie głosu lekarza i pacjentów w proces opracowywania produktu

„Empatia i współczucie to dwie rzeczy, które wnoszę ze sobą do mojej obecnej pracy po tym, jak przez jedenaście lat pracowałam jako pielęgniarka na intensywnej terapii sercowo-naczyniowej. Lekarze codziennie pracują pod dużą presją, a ja staram się znaleźć sposoby, jak ułatwić im pracę. Jako członek wyjątkowego zespołu, który opracowuje rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka chorób nabytych w szpitalu, pracuję ramię w ramię z inżynierami, aby w procesie rozwoju produktu uwzględniać też perspektywę lekarzy i pacjentów. Pomagam również w edukacji i wzmacnianiu zaufania, że nasze produkty stanowią integralną część przepływu pracy opieki zdrowotnej i będą miały ogromny wpływ na lekarzy i pacjentów. Innowacje wprowadzane przez pielęgniarki leżą u podstaw tego, co robimy. Informacje zwrotne od pielęgniarek wykorzystujemy na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu. Od pozyskiwania spostrzeżeń od lekarzy przy łóżku pacjenta po grupy fokusowe, które pomagają nam uzyskać informacje zwrotne na temat obszarów problemowych i sposobów ich rozwiązania cenimy głos pielęgniarek, ponieważ wiemy, że bez ich współpracy nie moglibyśmy zapewnić prostych interwencji, które doprowadziłyby do nadzwyczajnych wyników. Jednym z największych osiągnięć, jakie firma taka jak Stryker może zrobić, aby poprawić opiekę zdrowotną w najprostszy i najbardziej satysfakcjonujący sposób, jest współpraca z naszymi lekarzami i placówkami”.

Sabrina Flavin jest pielęgniarką i głównym analitykiem klinicznym w firmie Stryker

Sabrina Flavin, starszy menedżer zarządzający portfelem
Współczucie i zaangażowanie zaczynają się już przy łóżku pacjenta

„Przez trzy lata byłam pielęgniarką MedSurg, a przez pięć lat konsultantem klinicznym firmy Stryker. Niedawno dołączyłam do zespołu Acute Care, w którym opracowujemy produkty mające pomagać w leczeniu urazów skóry, upadków pacjentów i urazów odnoszonym przez opiekunów.
Najlepsze spostrzeżenia, jakie wnoszę do swojej roli, to te, które wyniosłam z czasów, gdy czuwałam przy łóżkach pacjentów. Posiadanie wiedzy z pierwszej ręki na temat tego, czego doświadczają i widzą nasi opiekunowie, jest nieocenione. Jestem w stanie wykorzystać te spostrzeżenia w dowolnym obszarze mojej pracy; w opracowywaniu nowych produktów, w serwisowaniu produktu, w opracowywaniu ulotki edukacyjnej dla personelu lub w prezentacjach dla kierownictwa w zakresie inicjatyw dotyczących jakości.
Myślę, że doskonale ujął to dr Cipriano, prezes Międzynarodowej Rady Pielęgniarek: „Nie ma zdrowia bez pracowników służby zdrowia". W swojej pracy zajmuję się poprawą bezpieczeństwa opieki zarówno dla pacjenta, jak i dla pielęgniarki. Chociaż mogę być bardziej oddalona od łóżka, słuchając opinii, przekazując swoje doświadczenia i pracując z naszymi obecnymi klientami, staram się używać mojego głosu, aby w dalszym ciągu wprowadzać zmiany dla naszych pracowników służby zdrowia. Misją firmy Stryker jest „razem z naszymi klientami dążymy do ulepszania opieki zdrowotnej”. Nie możemy osiągnąć postępu bez wkładu pielęgniarek.
Zdajemy sobie sprawę z wagi tego, co pielęgniarki robią dla globalnego zdrowia i zaszczytem jest dla nas współpraca z nimi w zakresie poprawy bezpieczeństwa i wyników.”
 

Więcej na ten temat