Magazyn FORTUNE mianuje firmę Stryker do Listy Liderów Zmieniających Świat 2021

11-Oct-2021

Fortune mianował Stryker jako jedną z 53 firm, które zmieniają świat. To uznanie opiera się na wpływie silnego zaangażowania naszej firmy w bezpieczniejszą opiekę i lepsze wyniki w wyspecjalizowanych firmach Stryker, które połączyły siły, aby podnieść poziom inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa w naszym portfolio, obejmującym ciągłość opieki. Poprzez edukację, stałe wsparcie, procesy i partnerstwo z naszymi klientami kontynuujemy dążenie do większego wpływu dzięki nowym, innowacyjnym technologiom, które pomogą zapewnić lepsze wyniki pacjentów i ostatecznie ulepszyć opiekę zdrowotną.

Lista Liderów Zmieniających Świat wyróżnia firmy, które wywarły pozytywny wpływ społeczny poprzez działania będące częścią ich podstawowej strategii biznesowej. Z pomocą Shared Value Initiative – globalnej platformy dla organizacji poszukujących rozwiązań biznesowych dla wyzwań społecznych – autorzy i redaktorzy Fortune ocenili i uszeregowali firmy według czterech czynników: wymierny wpływ społeczny, wyniki biznesowe, stopień innowacyjności i integracji korporacyjnej.

Przeczytaj więcej o naszym rankingu tutaj