13 rok z rzędu firma Stryker otrzymuje nagrodę Gallup Exceptional Workplace

18-Mar-2020

Już 13 rok z rzędu firma Stryker otrzymuje prestiżową nagrodę Gallup Exceptional Workplace Award. Nagroda ta ma na celu docenienie firm za ich wyjątkową zdolność do tworzenia kultury zaangażowania w miejscu pracy, która pozytywnie wpływa na wyniki biznesowe.

W tym roku Gallup uhonorował 38 firm z całego świata, reprezentujących szereg różnych branż. Aby utworzyć tę listę, Gallup zweryfikował odpowiedzi udzielone przez pracowników w ramach corocznej ankiety oceny zaangażowania pracowników (Q12) oraz odsetek odpowiedzi w każdej z firm. Dodatkowo panel ekspertów ds. miejsc pracy z Gallup ocenił aplikantów na podstawie kryteriów określonych podczas kompleksowych badań miejsc pracy.

Więcej informacji o Gallup można uzyskać w witrynie internetowej.