Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa jeśli chodzi o zagrożenie wirusem WannaCry

22-Jan-2018

Nasze zespoły odpowiedzialne za produkty oraz światowe operacje bezpieczeństwa podejmują środki zapobiegawcze, by upewnić się, że nasza infrastruktura i produkty posiadają uzupełnienia i są zabezpieczone przed wirusem WannaCry. W tej chwili nie mamy wiedzy o tym, aby to wydarzenie wywarło jakikolwiek wpływ, i czynnie monitorujemy sytuację we współpracy z innymi organizacjami.

Będziemy w dalszym ciągu podejmować czynności potrzebne do zachowania bezpieczeństwa naszych systemów i produktów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z ostrzeżeniem wydanym przez organizację US Computer Emergency Readiness Team (US-CERT).
Klienci posiadający dodatkowe pytania proszeni są o kontakt z odpowiednim przedstawicielem obsługi firmy Stryker.