Luki „Urgent 11” — Wind River VxWorks (ICSA-19-211-01)

13-Sep-2019

W związku z uzyskaniem informacji o stwierdzonych lukach zwanych Urgent 11 i dotyczących systemu VxWorks, firma Stryker monitoruje sytuację i dokonuje jej oceny. Specjaliści firmy Stryker ds. produktów i globalnego bezpieczeństwa podejmują działania mające na celu zabezpieczenie infrastruktury i produktów przed nowym zagrożeniem. Jak dotąd, nie otrzymaliśmy żadnych informacji świadczących o tym, że luki te wpłynęły na nasze produkty.

Przeprowadzono szczegółową ocenę wszystkich produktów, na które mogły one mieć wpływ. W niektórych produktach firmy Stryker wykorzystywane są takie wersje VxWorks, których te luki nie dotyczą. Nie mamy informacji o wpływie luk na którekolwiek z naszych produktów lub systemów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-211-01

Jeśli dalsze analizy doprowadzą do zidentyfikowania produktu, na który te luki mają wpływ, poinformujemy o tym za pośrednictwem naszych zwyczajowych metod komunikacji z klientem bezpośrednio z właściwego oddziału firmy Stryker.