“Ripple20” luki w zabezpieczeniach Treck TCP/IP Stack (ICSA-20-168-01)

24-Jul-2020

Firma Stryker jest świadoma luk w zabezpieczeniach Treck TCP/IP stack znanych również jako „Ripple20” i dokładnie monitoruje sytuację i dokonuje jej oceny. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa produktów podejmują działania mające na celu zabezpieczenie produktów przed nowym zagrożeniem. Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnych informacji świadczących o tym, że luki te wpłynęły na nasze produkty.

Przeprowadzono szczegółową ocenę wszystkich produktów, na które mogły one mieć wpływ. Nie mamy informacji o wpływie luk na którekolwiek z naszych produktów lub systemów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-168-01

Jeśli dalsze analizy doprowadzą do zidentyfikowania produktów, na które te luki mają wpływ, poinformujemy o tym za pośrednictwem naszych zwyczajowych metod komunikacji z klientem bezpośrednio z właściwego oddziału firmy Stryker.