Informacja o podatności RDP Microsoft Windows (CVE-2019-0708)

17-May-2019

W związku z uzyskaniem informacji o podatności RDP Microsoft Windows, firma Stryker ocenia i monitoruje sytuację. Specjaliści firmy Stryker podejmują działania mające na celu zabezpieczenie infrastruktury i produktów przed nowym zagrożeniem.

Opracowany przez Microsoft opis zagrożenia (CVE-2019-0708) dostępny jest pod adresem:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708

Firma Stryker nie ma informacji o wykorzystaniu tej podatności w jej infrastrukturze ani o wpływie na kliniczne wykorzystanie jej produktów. Dokonujemy przeglądu i szczegółowej oceny produktów wykorzystujących systemy operacyjne Microsoft pod kątem potencjalnego wpływu wspomnianej podatności oraz niezbędnych działań. Microsoft udostępnił aktualizacje mające na celu wyeliminowanie wspomnianej podatności.

Stryker przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa swych produktów użytkowanych zgodnie z dokumentacją. Wszelkie zmiany konfiguracji lub oprogramowania produktów firmy Stryker dokonywane są zgodnie z procedurami zarządzania zmianami, są dostosowane do konkretnego produktu oraz podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Jeśli produkt wymaga aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, zmian konfiguracji lub innych działań ze strony klienta, zostaną podjęte stosowne kroki.

W związku ze wspomnianą podatnością prosimy zastosować się do rekomendacji firmy Microsoft dostępnych pod wskazanym adresem.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708

W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy odłączyć produkt od sieci informatycznej i skontaktować się z przedstawicielem serwisu firmy Stryker. Firma Stryker będzie monitorować sytuację, informować o jej rozwoju i stosownie do potrzeb podejmować dalsze działania.