Luki w zabezpieczeniach dotyczących bufora wydruku firmy Microsoft (CVE-2021-34527 i CVE-2021-36958)

17-Feb-2022

Luki w zabezpieczeniach dotyczących bufora wydruku firmy Microsoft (CVE-2021-34527 i CVE-2021-36958)

  • 7700-600-000 — platforma ADAPT
  • 7700-700-000 — platforma Nav3
  • 7700-800-000 — platforma NAV3i
  • 8000-010-003 — urządzenie ENU Scopis
  • 7700-009-100 — zestaw narzędzi do stosowania z oprogramowaniem NavSuite 3
  • 7700-009-102 — zmodernizowany zestaw narzędzi do stosowania z oprogramowaniem NavSuite 3

We wszystkich nowych produktach poprawki zabezpieczeń firmy Microsoft są instalowane na etapie produkcji. W produktach dostępnych w magazynach wdrożono procedurę instalacji z nowym etapem weryfikacji powodującym wyłączenie usługi bufora wydruku podczas początkowej instalacji.
Produkty w dziedzinach wymienionych powyżej zostaną powiadomione o lukach i zalecanych przez firmę Microsoft środkach bezpieczeństwa. Klienci wymagający pomocy technicznej zostaną poproszeni o ustalenie z miejscowym przedstawicielem handlowym lub działem wsparcia technicznego terminu wyłączenia usługi bufora wydruku.
W przypadku starszych hybrydowych jednostek nawigacyjnych firmy Scopis GmbH (02-040-02, 02-040-03, 02-040-04 i U2 040 04) należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Stryker lub działem pomocy technicznej w celu uzyskania dalszych informacji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
CVE-2021-34527
CVE-2021-36958

Jeśli dalsza analiza wykryje produkty, których dotyczy problem, zaktualizujemy to powiadomienie internetowe.