Biblioteka logowania typu open source Apache „Log4j”

05-Jan-2022

Firma Stryker dokonała oceny wszystkich produktów pod kątem korzystania z biblioteki logowania typu open source Apache opracowanej przez organizację Apache Software Foundation. Zespół ds. bezpieczeństwa produktów firmy Stryker podjął działania mające na celu ochronę naszych produktów przed zagrożeniami związanymi z tą nową luką w zabezpieczeniach. Stwierdzono, że żaden z produktów firmy Stryker nie korzysta z wersji biblioteki Java, których dotyczy problem.

Przeprowadzono szczegółową ocenę wszystkich produktów, na które mogły one mieć wpływ. Nie mamy informacji o wpływie luk na którekolwiek z naszych produktów lub systemów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
CVE-2021-44228

Jeśli dalsze analizy doprowadzą do zidentyfikowania produktów, na które te luki mają wpływ, zaktualizujemy powiadomienie opublikowane w Internecie i właściwy oddział firmy Stryker będzie bezpośrednio kontaktować się z klientami.