Stryker’s Allies for Equality (SAFE)

Wspieramy dążenie środowiska lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i innych (LGBTA) w firmie do autentyczności. Cenimy różnorodność, promujemy środowisko pracy wolne od uprzedzeń i zapewniamy pracownikom możliwości kontaktu, warsztaty, szkolenia oraz zasoby pomagające zwiększać świadomość w tematyce orientacji seksualnej i tożsamości oraz ekspresji płciowej. Zapoczątkowana w 2015 roku inicjatywa SAFE działa w oparciu o trzy oddziały regionalne w Stanach Zjednoczonych oraz jeden w Kanadzie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
 
Od samego początku liderzy inicjatywy SAFE dbają o solidne podstawy swojej działalności, opracowując inspirowane przez pracowników roczne plany działań oraz podejmując współpracę z innymi organizacjami korporacyjnymi oraz typu non-profit zajmującymi się walką z dyskryminacją środowisk LGBTA. Uczestniczą w sympozjach, konferencjach o charakterze edukacyjnym, szczytach, warsztatach ukierunkowanych na te zagadnienia i innych podobnych wydarzeniach. Dzięki temu perspektywa grup pracowniczych jest zawsze aktualna i oparta na informacjach, a realizowane szkolenia wewnętrzne są efektywne. Ostatnio liderzy inicjatywy SAFE z trzech oddziałów regionalnych wzięli udział w szczycie 2017 Out and Equal Workplace Summit, poświęconym zagadnieniom równości w miejscu pracy, który co rok gromadzi ponad 4000 uczestników z firm na całym świecie. Podczas szczytu przedstawiane lub doprecyzowywane są sprawdzone metody postępowania. 

Dzięki działaniom w ramach inicjatywy SAFE — w tym sponsorowaniu wydarzeń Pride oraz centrów zasobów poświęconych tematyce LGBTA — firma Stryker uzyskała w zestawieniu Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index w 2016 i 2017 roku ocenę 100. Wskaźnik ten wyznacza krajowy standard zasad i praktyk korporacyjnych odnoszących się do pracowników będących lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi oraz transpłciowymi. Od dwóch lat firma Stryker uzyskuje najwyższą ocenę oraz wyróżnienie jako najlepsze miejsce pracy ze względu na równe traktowanie osób ze środowiska LGBTA („Best Places to Work for LGBTA Equality”).