Sieć Kobiet Stryker (Stryker’s Women’s Network, SWN)

Razem pomagamy kobietom w ich rozwoju Sieć SWN ma pozytywny wpływ na naszą działalność poprzez promowanie kultury otwartości i integracji, a w szczególności poprzez przyciąganie, doskonalenie i zatrzymywanie utalentowanych kobiet oraz zwiększanie zaangażowania wszystkich pracowników.

Wiemy, że to dzięki różnorodności pracowników firma osiąga sukces. Doceniamy ich wyjątkowy punkt widzenia i niepowtarzalne pomysły, ponieważ zależy nam, aby wyniki naszej firmy nadal utrzymywały się na wysokim poziomie. To dlatego stworzyliśmy Sieć Kobiet Stryker.

Sieć SWN oferuje swoim członkom lepsze możliwości poprzez budowanie sieci kontaktów, doskonalenie zawodowe, wsparcie w rozwoju umiejętności przywódczych, projekty edukacyjne i programy pomocy społeczności lokalnej w celu przyciągnięcia, doskonalenia i zatrzymywania utalentowanych kobiet. Jest to sieć dostępna dla wszystkich pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i liczy już ponad 1500 członków z całego świata.

Sieć SWN ma za zadanie promowanie środowiska pracy bardziej sprzyjającego integracji zawodowej oraz zapewnienie kobietom forum oferującego nowe możliwości rozwoju w zakresie wykonywanego zawodu, umiejętności przywódczych oraz indywidualnych predyspozycji.

Do inicjatyw związanych z siecią SWN należą podkomisja ds. sprzedaży, której działalność ma na celu przyciąganie, doskonalenie i zatrzymywanie kobiet w działach sprzedaży, oraz podkomisja ds. szkoleń, która pracuje nad wzbogaceniem oferty programów szkoleniowych w firmie Stryker.