Warunki zamówień

Poniższy punkt „Warunki zamówień firmy Stryker Global” dotyczy wszystkich zamówień wydanych przez firmę Stryker Corporation i jej podmioty stowarzyszone. Jeżeli poniżej opublikowano wersję właściwą dla jurysdykcji, wersja właściwa dla jurysdykcji będzie obowiązywać dla wszystkich zamówień w tej jurysdykcji. Jeżeli dla poniższej jurysdykcji zapewniono tłumaczenia, wszelkie konflikty między angielską wersją językową i przetłumaczoną wersją językową dla tej jurysdykcji będą rozwiązywane na korzyść angielskiej wersji językowej.

Warunki zamówień firmy Stryker Global
Warunki zamówień firmy Stryker Netherlands (angielski)
Warunki zamówień firmy Stryker Netherlands (holenderski)
Warunki zamówień firmy Stryker Germany (angielski)
Warunki zamówień firmy Stryker Germany (niemiecki)
Warunki zamówień firmy Stryker Ireland
Warunki zamówień firmy Stryker Switzerland (angielski)
Warunki zamówień firmy Stryker Switzerland (niemiecki)
Warunki zamówień firmy Stryker Turkey (angielski)
Warunki zamówień firmy Stryker Turkey (turecki)
Warunki zamówień firmy Stryker UK
Warunki zamówień firmy Stryker France (angielski)
Warunki zamówień firmy Stryker France (francuski)
Warunki zamówień firmy Stryker Australia 
Warunki zamówień firmy Stryker China (angielski)
Warunki zamówień firmy Stryker China (chiński)
Warunki zamówień firmy Stryker India
Kodeks postępowania dostawcy firmy Stryker

 

SYK CORP 2017-08-44_Rev-7