Warunki dotyczące zleceń zakupu

Poniższe „Globalne warunki dotyczące zleceń zakupu” mają zastosowanie do wszystkich zamówień zakupu wystawionych przez firmę Stryker Corporation i jej podmioty powiązane. Jeśli poniżej opublikowano wersje specyficzne dla jurysdykcji, dotyczy to zakupów w tych jurysdykcjach. W zakresie, w jakim tłumaczenia są dostarczane wraz z takimi warunkami, terminy będą używane w języku angielskim, a wszelkie konflikty między językiem angielskim a takim tłumaczeniem będą rozwiązywane na korzyść warunków w języku angielskim. Nie należy używać żadnych wersji ani tłumaczeń innych niż oficjalnie wydane poniżej warunki i postanowienia.

Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker Global Terms
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker Netherlands
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker Germany (angielski/niemiecki)
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker Ireland
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker Switzerland (angielski/niemiecki)
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker Turkey (angielski/turecki)
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker UK
Warunki dotyczące zleceń zakupu firmy Stryker France (angielski/francuski)

Kodeks postępowania dostawcy firmy Stryker