Infolinia ds. etyki

Nasze zaangażowanie

Firma Stryker już od wielu lat prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.

Nasz Kodeks postępowania zawiera najważniejsze zasady i procedury, którymi kierują się wszyscy pracownicy firmy. Infolinia ds. etyki pozwala na anonimowe dokonanie zgłoszenia w przypadku podejrzenia wystąpienia niewłaściwego postępowania lub innych wątpliwości związanych z firmą.

Każdy pracownik firmy Stryker codziennie podejmuje decyzje, które wpływają na jej wizerunek. Działając w zgodzie z zasadami etyki, postępujemy uczciwie wobec naszych klientów, dostawców, udziałowców i współpracowników.

Aby zadbać o naszą przyszłość, musimy wykazać się osobistym zaangażowaniem w dalsze postępowanie zgodnie z zasadami honoru, zachowując absolutną uczciwość i działając w oparciu o standardy etyczne i prawne zapisane w naszym Kodeksie Postępowania. To jedyna słuszna droga.

Polityka infolinii ds. etyki i Kodeks postępowania

Aby zgłosić wątpliwości natury etycznej, należy skontaktować się z infolinią ds. etyki.