Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Onze inzet voor mens en planeet

We zien eindeloze kansen voor onze missie om de gezondheidszorg beter te maken. We voelen ook een grote verantwoordelijkheid voor onze samenleving. Wij willen een positieve impact hebben op mensen en op onze planeet via verantwoorde, duurzame praktijken die een betere, gezondere wereld creëren.

Hulp en vrijwilligerswerk

Wereldwijd

Dankzij partnership, zoals die met Operation Smile, kunnen wij de gezondheidszorg bevorderen via initiatieven op het gebied van medisch onderwijs, maar ook medische missies waarmee we direct mensen in nood helpen. Met onze partners verlichten we het lijden van sommige van de minst bedeelde mensen ter wereld, geven we hun lichaamsfuncties terug en brengen we hun hoop.

Waar we wonen

Stryker geeft iets terug aan de wereld. We doneren onze tijd, onze fondsen en onze producten om mensen in nood en de samenlevingen waarin we leven en werken te ondersteunen met hulpmiddelen om levens te verbeteren. We bepalen waar onze filantropische steun naar toe gaat op basis van de behoeften van professionals en samenlevingen - van humanitaire hulp tot toegang tot de gezondheidszorg en andere charitatieve ondersteuning. Onze strategie richt zich hierin op het bevorderen van de gezondheidszorg, onderwijs en vitale samenlevingen.

Impact door vrijwilligerswerk

Eleanor House
Kalamazoo, Michigan,
Verenigde Staten

Medewerkers hebben met voorzitter en CEO Kevin Lobo de tuin en het interieur van een lokaal opvanghuis een opknapbeurt gegeven. Ze zorgden ook voor speelgoed voor de speelruimte en nieuwe computers ter vervanging van het ene gebrekkige apparaat dat werd gebruikt voor huiswerk en het zoeken naar werk.

Rode Kruis
Amsterdam, Nederland

In samenwerking met het Rode Kruis hebben werknemers plaatselijke bedrijven om donaties gevraagd.

Chen Su Lan Children’s Home
Singapore

Werknemers kwamen samen om een schaatsevenement te organiseren voor kinderen met speciale behoeften. De kinderen konden genieten van drie uur schaatsles, spelletjes en een lunch.

Regalo de Amor
Arroyo, Puerto Rico

Medewerkers hebben 180 studenten en hun docenten onthaald in het Arroyo Convention Center als onderdeel van Regalo de Amor. Onder het genot van allerlei lekkernijen konden de gasten genieten van muziek- en karaokevoorstellingen en optredens van een clown en een goochelaar.

Klimaat en milieu

Klimaatverandering is een feit. Als bedrijf in de gezondheidssector kunnen we het complexe verband tussen de gezondheid van onze planeet en die van de mens niet negeren. We kijken kritisch naar onze koolstofuitstoot en stellen doelen om deze te verminderen. Op dit moment evalueren we de risico's die we lopen en de kansen die we hebben.

Tegelijkertijd hebben we grote stappen gezet om onze koolstofemissie te verminderen. Naast ons gebruik van duurzame energie voor onze locaties in Duitsland hebben we recent een contract voor de aankoop van duurzame energie afgesloten voor al onze elektriciteitsbehoeften in Ierland. Ongeveer 15% van ons elektriciteitsgebruik op al onze productielocaties is afkomstig van duurzame energiebronnen.

We hebben ook energiebesparingsmogelijkheden onderzocht en geïmplementeerd, waaronder verbeterd gebouwbeheer, LED-verlichting, apparatuurupgrades en energiecontroles om te kijken waar energie kan worden bespaard. Onze prestatiescore van het Carbon Disclosure Project (CDP) is gestegen tot een B, bewijs van het succes van onze inspanningen tot nu toe.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

"Bij Stryker staan we voor een werkomgeving waarin discriminatie, onrechtvaardigheid en geweld niet worden getolereerd. Wij streven naar een cultuur waarin alle medewerkers zich veilig, begrepen en betrokken voelen. Onze missie en waarden verenigen werknemers in een diverse en inclusieve cultuur die zich richt op doen wat juist is en de gezondheidszorg beter maken."

– Kevin Lobo   

 

Bij Stryker is respect voor ieders waarde en sterke punten altijd een essentieel onderdeel van onze cultuur geweest. Hierop voortbouwend blijven we investeren in een inclusieve, aantrekkelijke werkomgeving waarin diversiteit, gelijkheid en inclusie voorop staan, in overeenstemming met het belang dat wij hechten aan integriteit en mensen.

Onze diversiteitsstrategie vraagt van ons om verschillen te stimuleren, te waarderen en in te zetten om een inclusieve en aantrekkelijke werkomgeving te creëren. Deze strategie blijft de basis van al onze inspanningen om een divers personeelsbestand aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.

Toeleveringsketen transparantie, normen en ethiek

Doel
Stryker Corporation en zijn partnerondernemingen ("Stryker") ondersteunen een verantwoord inkoopbeleid.

Scope
Stryker blijft zich inspannen om geen tin, tantaal, tungsten (wolfsraam) en goud ("3TG") te gebruiken van bronnen die gewapende conflicten financieren en mensenrechtenschendingen bevorderen in de Democratische Republiek Congo en naburige landen, waaronder Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda en Zambia ("Conflictregio").

Details
Stryker ondersteunt een verantwoorde inkoop in de Conflictregio en verwacht van zijn leveranciers dat zij materiaal met 3TG inkopen bij bronnen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is een einde te maken aan de financiering van mensenrechtenschenders en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoorde handel in de Conflictregio te blijven ondersteunen.

Ter ondersteuning van dit beleid doet Stryker onder andere het volgende:

  • Stryker doet al het redelijke om het land van herkomst te achterhalen en blijft met passende zorgvuldigheid toezicht houden op zijn leveranciers conform de OESO-richtlijnen inzake
    passende zorgvuldigheid voor het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden om te bepalen of grondstoffen, componenten en/of voltooide apparaten van Stryker 3TG uit de Conflictregio bevatten en zo ja, of de 3TG op verantwoorde wijze is verkregen;
  • Stryker eist van leveranciers dat ze passende zorgvuldigheid betrachten en de juiste informatie verstrekken over de herkomst
    van de 3TG die wordt gebruikt in de producten die ze aan Stryker leveren;
  • Stryker trekt leveranciers aan en werkt ermee samen om te komen tot een verantwoorde handel in 3TG; en 
  • Stryker dient jaarlijks bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een Form SD and Conflict Minerals Disclosure and Report in en publiceert deze op zijn website.

Vragen en opmerkingen over deze procedure kunt u richten aan conflictminerals@stryker.com 

Onze 'Form SD' en 'Conflict Minerals Disclosure and Report' voor de SEC zijn te vinden in de sectie Investor Relations van onze website.

MedTech Europe