Wereldwijde kwaliteit

De kern van wat we doen en geloven, is het verbeteren van de gezondheidszorg. We doen dit door met onze klanten samen te werken om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die uiteindelijk het leven van patiënten verbeteren. Dat is onze missie: Samen met klanten streven we ernaar om de gezondheidszorg beter te maken.

Onze kernwaarden integriteit, verantwoording, mensen en prestaties vormen de leidraad voor ons gedrag en onze acties. We doen wat juist is, we doen wat we zeggen, we ontwikkelen talent en we realiseren onze doelen. Deze waarden zitten in ons DNA en bepalen hoe we onze missie uitvoeren.

We begrijpen dat onze klanten in de huidige uitdagende gezondheidszorg oplossingen nodig hebben die de kwaliteit, efficiëntie en patiëntervaring verbeteren. Deze uitdagingen creëren kansen voor ons om de gezondheidszorg te verbeteren, voor onze klanten en de patiënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Ons kwaliteitsbeleid


Terwijl onze missie en waarden de koers van ons bedrijf bepalen, geeft ons nauw verbonden kwaliteitsbeleid richting aan kwaliteit binnen onze organisatie. Om een leider te blijven in de medische technologiebranche moet een bedrijf een passie hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun producten. We zijn gedreven om wereldwijde regelgevingsnormen te volgen en overtreffen. We staan achter onze producten en pakken problemen aan zodra ze zich voordoen. Hiervoor gebruiken we een krachtig programma voor kwaliteitsgegevens met belangrijke procesindicatoren voor verschillende kwaliteitsdimensies. Deze gegevens worden gebruikt om de dagelijkse kwaliteitsactiviteiten te beheren en worden regelmatig besproken met het management.
 

Kwaliteitsbeleid

Bij Stryker staat kwaliteit voorop bij alles wat we doen. We zetten ons volledig in om de gezondheidszorg voor onze klanten te verbeteren. We hanteren hiervoor een effectief kwaliteitssysteem waarmee we innovatieve producten en diensten aanbieden die voldoen aan de wettelijke vereisten.
 

Een kwaliteitscultuur

Kwaliteit staat voorop bij alles wat we doen en is verankerd in onze cultuur. Van onze senior leiders tot onze teamleden die onze apparaten vervaardigen, we staan allemaal elke dag klaar om ervoor te zorgen dat we producten van hoge kwaliteit leveren aan onze klanten. Dit begint met kwaliteitsontwerp in onze processen en producten. 

Tijdens ons ontwikkelingsproces voor nieuwe producten ontwerpen we met het oog op kwaliteit en produceerbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid. We hebben toegewijde kwaliteitsteams die zich bezighouden met het hele ontwikkelingsproces voor nieuwe producten en nauw samenwerken met onze ontwerpteams om onze kwaliteitscultuur stroomopwaarts in de productlevenscyclus te integreren. Feedback over de huidige generatie producten die momenteel in fabrieken worden geproduceerd, wordt teruggekoppeld aan de onderzoeks- en ontwikkelingsteams, zodat ze de volgende generatie ontwerpen continu kunnen verbeteren.

Onze focus op kwaliteit wordt voortgezet in onze productie- en inkoopprocessen. De productie van een kwaliteitsproduct begint met kwaliteitsmateriaal. Al vroeg in het ontwikkelingsproces werken we samen met onze leveranciers. We meten de prestaties van onze leveranciers op basis van een maatstaf voor de korte termijn die zich richt op het leveren van onderdelen van goede kwaliteit aan onze productie-installaties via de toeleveringsketen, en een maatstaf voor de lange termijn die zich richt op de algemene bekwaamheden van onze leveranciers. We zijn van mening dat het bevorderen van sterke partnerschappen met onze leveranciers en een gezamenlijke focus op kwaliteit de beste resultaten oplevert.

We streven ernaar om producten in een keer foutloos te produceren in onze installaties. Hiervoor moeten onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams zich in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces concentreren op zowel het ontwerp voor produceerbaarheid als het voortdurende vermogen om het productieproces te beheersen. Door de bedieningselementen stroomopwaarts in de keten te plaatsen, wordt voorkomen dat problemen doorstromen naar het productieproces, waardoor er minder aanpassingen nodig zijn, minder afval wordt geproduceerd en de productiekosten lager worden.

De kern van onze kwaliteitscultuur bestaat uit training op alle niveaus van de organisatie. Dit geldt vanaf het wervingsproces, waarbij we getalenteerde medewerkers aannemen op basis van een combinatie van opleiding, training, vaardigheden en ervaring, tot en met de inwerkprocedure en verdere ontwikkeling. Elke medewerker is zich bewust van de relevantie en het belang van zijn activiteiten en hoe deze bijdragen aan het behalen van onze kwaliteitsdoelstellingen.

De basis van ons kwaliteitsmanagementsysteem is ons programma voor continue verbetering. Continue verbetering is bedoeld om medewerkers in staat te stellen de uitdagingen aan te gaan die ze in hun dagelijks werk tegenkomen. Deze trainingsomgeving voor onze medewerkers leidt tot een proactieve versus reactieve cultuur binnen onze organisatie. Voor zover dit betrekking heeft op feedback van klanten, hebben we een standaardprocedure voor klachtenafhandeling waarmee klachten worden ontvangen, beoordeeld en onderzocht. We hebben ook procedures opgesteld voor de manier waarop we de ontwikkelingen na de marktintroductie bijhouden. De resultaten van deze procedures na de marktintroductie worden ook ingevoerd in ons proces voor correctieve en preventieve actie om continue verbetering te realiseren.

Onze kwaliteitsstrategie

Onze kwaliteitscultuur inzetten om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen met:

Kwaliteitsmanagementsystemen
Een kwaliteitsmanagementsysteem dat samenwerking en wereldwijde flexibiliteit mogelijk maakt, de efficiëntie maximaliseert en naleving garandeert om de gezondheidszorg te verbeteren

Reglementaire zaken
Markttoegang mogelijk maken via efficiënte processen en belangenbehartiging bij wereldwijde regelgevende autoriteiten

Effectieve integratie van RAQAC-overname
Nieuwe bedrijven snel en efficiënt integreren, wat vertrouwen wekt bij klanten en regelgevende instanties

Klinische zaken
Een ecosysteem in stand houden waarin klinisch bewijs het bedrijf ondersteunt en een betere gezondheidszorg stimuleert

RAQAC-talent

RAQAC-talent ontwikkelen en een cultuur bevorderen die bedrijfsgroei stimuleert, leiderschap ontwikkelt op alle niveaus en van Stryker een topwerkgever maakt

Productkwaliteit

Productervaringen die vertrouwen wekken en een emotionele band oproepen met veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en effectiviteit

Onze strategische planningsinitiatieven sluiten aan op ons kwaliteitsplanningsprogramma. In ons traject van voortdurende verbetering richten we ons op strategieën waarmee de kwaliteit van Stryker koploper in de branche blijft, terwijl we met onze klanten samenwerken om de gezondheidszorg te verbeteren. Ter ondersteuning van onze kwaliteitsstrategie zorgen we ervoor dat al onze productie- en ontwerplocaties voldoen aan ISO 13485:2016, de internationale norm voor kwaliteitssystemen voor medische producten. 


Snelle feiten
__________________________________


+120 ISO13485:2016-certificaten

+30 MDSAP-gecertificeerde locaties (Medical Device Single Audit Programme)

+100 onafhankelijke audits elk jaar door aangemelde instanties en wereldwijde gezondheidsautoriteiten

Actief betrokken bij FDA en MDIC in het Case for Quality-programma

Actieve deelname aan het Experiential Learning-programma van de FDA