Disclaimer voor zorgprofessionals

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. Een professional in de gezondheidszorg moet altijd vertrouwen op zijn/haar eigen klinische oordeel bij de beslissing voor het gebruiken van een bepaald product bij de behandeling van een specifieke patiënt. Stryker verstrekt geen medisch advies en raadt aan dat professionals in de gezondheidszorg voorafgaand aan gebruik bij een ingreep of operatie worden getraind in het gebruik van een bepaald product. Een professional in de gezondheidszorg moet voorafgaand aan het gebruik van een product van Stryker altijd de bijsluiter, het productlabel en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen, waaronder ook de instructies voor reiniging en sterilisatie (indien van toepassing). De weergegeven informatie is bedoeld om bepaalde producten te belichten, maar ook om het volledige productaanbod van Stryker te tonen. Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar, omdat productbeschikbaarheid onderhevig is aan de regelgevende en/of medische praktijken in afzonderlijke markten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Stryker als u vragen heeft over de beschikbaarheid van specifieke producten van Stryker in uw regio. Producten van Stryker met een CE-markering zijn gemarkeerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie.