Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. In deze gebruiksvoorwaarden worden de regels voor gebruikers (“u” of “uw”) van de websites van Stryker ("website van Stryker") beschreven. Een website van Stryker mag uitsluitend worden gebruikt voor informatiedoeleinden en, in bepaalde omstandigheden, om beveiligde bestellingen te plaatsen in overeenstemming met de toepasselijke gebruikersovereenkomst van Stryker. Door gebruik te maken van een website van Stryker of door materialen naar een website van Stryker te uploaden, stemt u ermee in te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden in deze kennisgeving ("Gebruiksvoorwaarden") en aan de Privacyverklaring van Stryker (“Privacyverklaring”). Als u niet instemt met de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring, maak dan op geen enkele wijze gebruik van een website van Stryker zoals, onder andere, uploaden of downloaden van informatie of materiaal.

Alle Stryker-websites zijn eigendom van Stryker en worden door Stryker beheerd. Stryker is de naam die wij gebruiken om naar onze hele onderneming te verwijzen, waaronder Stryker Corporation (“Stryker”) met zijn wereldwijde hoofdkantoor op 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002, VS en alle ondernemingen die van daaruit worden bestuurd, zoals dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen.

Door een website van Stryker te bezoeken, stemt u in met de volgende voorwaarden. Als u niet instemt met de volgende voorwaarden is het niet toegestaan websites van Stryker te gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring zijn van toepassing op alle websites van Stryker. Stryker en de gelieerde ondernemingen beheren ook andere websites. De Gebruiksvoorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op deze andere websites. Lees de Gebruiksvoorwaarden op deze andere websites van Stryker wanneer u deze bezoekt. Stryker kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Door een website van Stryker te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u deze en elke toekomstige versie van de Gebruiksvoorwaarden accepteert. Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2010.

De Gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op uw toegang tot en gebruik van een website van Stryker en veranderen niets aan de voorwaarden of bepalingen van een andere overeenkomst die u mogelijk hebt met Stryker of de moederonderneming, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen met betrekking tot andere onderwerpen dan het gebruik van een website van Stryker.

Lees onze Privacyverklaring om de privacyregels betreffende uw gebruik van de websites van Stryker te begrijpen. Behalve zoals beschreven in andere gebruikersovereenkomsten, disclaimers, beleidslijnen, gebruiksvoorwaarden, verklaringen of andere kennisgevingen op een website van Stryker, zijn de Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst tussen u en Stryker met betrekking tot het gebruik van de websites van Stryker. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u toegang hebt tot bepaalde diensten of materialen op bepaalde delen van een Stryker-website of door links te volgen die u weghalen van een website van Stryker.

De informatie op websites van Stryker (i) zijn uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor zaken die van belang zijn en worden niet gelijkgesteld aan of vervangen door juridisch of medisch advies en (ii) vormen geen aanbod van of uitnodiging voor de aankoop van producten of diensten.

Een verwijzing naar een Stryker-product of -service op een website van Stryker betekent niet dat een dergelijk product of dergelijke service beschikbaar is of zal zijn in uw land waar het mogelijk onderhevig is aan andere voorschriften en gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke verwijzing impliceert niet de intentie van onze kant om dit product of deze service in uw land te verkopen en u moet altijd vertrouwen op productinformatie die speciaal voor uw land is gemaakt. De website van Stryker bevat informatie over producten en diensten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land of regio van de wereld, mogelijk beschikbaar zijn onder verschillende handelsmerken in verschillende landen en waar van toepassing kunnen worden goedgekeurd of vrijgegeven door een overheidsinstantie voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen.

Hoewel toegankelijk voor anderen, is de productinformatie op een website van Stryker alleen bedoeld voor inwoners van de Verenigde Staten, tenzij aangegeven door een nationale vlag of een regionaal symbool. Websites van Stryker kunnen links bevatten naar andere websites die door de diverse operationele divisies en dochterondernemingen van Stryker zijn gepubliceerd, waarvan sommige zich buiten de VS bevinden. Deze websites van Stryker kunnen informatie bevatten die uitsluitend geschikt is voor die betreffende landen of regio´s waar de website is gebaseerd. U mag niets op een gelinkte website beschouwen als een aanbieding van of uitnodiging voor een product of voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar u zich bevindt.

De websites van Stryker kunnen van tijd tot tijd informatie bevatten met betrekking tot verschillende gezondheids-, medische en fitnessomstandigheden en de bijbehorende behandelingen. Dergelijke informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies dat door een arts of andere medische professional wordt gegeven. Gebruik de informatie in dit document niet om een gezondheids- of fitnessprobleem of ziekte te diagnosticeren. U dient altijd een medische professional, zoals een arts, te raadplegen om te bepalen welke behandelingen, indien van toepassing, geschikt kunnen zijn voor u.

Copyrights en handelsmerken. De inhoud van de websites van Stryker zijn wereldwijd beschermd middels copyright en handelsmerken. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van de inhoud of de gehele inhoud in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stryker is verboden, behalve in overeenstemming met de volgende voorwaarden. Stryker stemt ermee in dat u door de websites van Stryker op uw computer bladert en inhoud alleen voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden afdrukt of downloadt, op voorwaarde dat dergelijk gebruik niet concurreert met of beledigend is voor Stryker; maar geen wijziging of verdere reproductie van de inhoud is toegestaan. De inhoud mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van een bevoegde vertegenwoordiger van Stryker. Individuele documenten op een website van Stryker kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die zijn aangegeven in deze documenten.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelskleding en producten op de websites van Stryker zijn beschermd in de Verenigde Staten en internationaal. Stryker is een gedeponeerd handelsmerk van Stryker Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die op de websites van Stryker worden vermeld, zijn handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaars. Uw toegang tot de websites van Stryker mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet, door estoppel of anderszins, van een licentie of recht om merken op de websites van Stryker te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Stryker of de derde eigenaar daarvan, behalve voor de identificatie van producten of diensten van het bedrijf.

Als u denkt dat uw intellectuele eigendom onjuist op een website van Stryker wordt gebruikt, neem dan contact op met het Compliance Department van Stryker op het onderstaande adres.

Software. Alle software inclusief bestanden, beelden die zijn gegenereerd door de software, code, bron en doel, en gegevens behorende bij de software (gezamenlijk de "Software"), gebruikt of toegankelijk via een website van Stryker mag uitsluitend door u worden gebruikt voor toegang tot en gebruik van de website van Stryker voor doeleinden en in overeenstemming met de voorwoorden die uitdrukkelijk op de website van Stryker worden vermeld. Stryker behoudt het volledige en complete eigendom van en alle intellectuele eigendomsrechten op de Software. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Software te kopiëren, verspreiden, verkopen, wijzigen of daarvan afgeleide werken te maken, noch deze te decompileren, reverse engineeren of demonteren, tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gebruikersvertegenwoordigingen. Door een Website van Stryker te gebruiken, stemt u ermee in: (a) de beveiliging van de website van Stryker of enige services, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die zijn verbonden met of toegankelijk zijn via de website van Stryker of gelieerde of gelinkte websites niet te verstoren of anderszins te verhinderen; (b) om het plezier van een andere gebruiker van de website van Stryker of gelieerde of gelinkte websites niet te verstoren of te verhinderen; (c) om via of op een website van Stryker geen virussen of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden te uploaden, posten of anderszins te verzenden; (d) geen account, service of systeem van iemand anders te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming van Stryker of geen valse identiteit op een website van Stryker te creëren of gebruiken; (e) om via of op een website van Stryker geen spam, kettingbrieven, junkmail of enig ander type ongevraagde massale e-mail te verzenden naar mensen of entiteiten die niet hebben ingestemd om deel te nemen aan dergelijke mailings; (f) om uw gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend te maken aan anderen op of buiten de website van Stryker; (g) niet te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de website van Stryker of delen van de website van Stryker die zijn beperkt voor algemene toegang; en (h) geen website van Stryker te gebruiken om specifiek medisch advies, een medische opinie of een diagnose te vragen, te verstrekken of te verkrijgen, zoals toegepast op de specifieke toestand of situatie van een patiënt.

Bovendien stemt u ermee in dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor acties en communicatie die zijn ondernomen of verstuurd onder uw account en dat u aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wet- en regelgeving voldoet, waaronder maar niet beperkt tot exportrestricties van de Verenigde Staten die betrekking hebben op uw gebruik van of activiteiten op een website van Stryker.

Met uitzondering van geregistreerde gebruikers (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Gebruikersovereenkomst) die een beveiligde website van Stryker gebruiken voor professioneel gebruik, in verband met de behandeling van patiënten, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u geen specifieke patiënt, medische toestand van een bepaalde patiënt of andere informatie zult verstrekken, bespreken of ernaar verwijzen, waarmee een bepaalde patiënt kan worden geïdentificeerd. U stemt er bovendien uitdrukkelijk mee in dat u het "off-label" gebruik van medische producten niet zult bespreken, goedkeuren of ernaar zult verwijzen, waaronder gebruik dat niet is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) of een andere toepasselijke regelgevende instantie.

Website-updates. Alle inhoud die beschikbaar is op een website van Stryker, waaronder maar niet beperkt tot data, technische tekeningen, configuraties, informatie met betrekking tot offertes en bestellingen en catalogusvermeldingen worden verondersteld nauwkeurig te zijn. U dient echter onafhankelijk de juistheid van de informatie en het nut voor uw specifieke behoeften te evalueren van alle inhoud, producten of services die beschikbaar zijn via een website van Stryker. Specificaties voor producten en services zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving en Stryker behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de verwerking, materialen of configuratie. Stryker garandeert niet dat producten of diensten die online vermeld staan beschikbaar zullen zijn wanneer u een bestelling plaatst.

Stryker kan delen van een website van Stryker te allen tijde beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van functies. Stryker kan inhoud, inclusief die van derde partijen, op of van een website van Stryker verwijderen, aanpassen en anderzins wijzigen. Stryker kan beperkingen opleggen op bepaalde functies of diensten of uw toegang tot delen van de website of de hele website van Stryker zonder kennisgeving of verantwoording beperken. Stryker kan de hierin verstrekte autorisatie en rechten en uw gebruik van een website van Stryker op elk gewenst moment naar eigen goeddunken beëindigen en u dient bij een dergelijke beëindiging onmiddellijk alle materialen die u van een website van Stryker hebt gedownload, te vernietigen.

Links naar andere websites. Voor een eenvoudige toegankelijkheid kan Stryker links plaatsen naar websites op het internet die het eigendom zijn van of worden beheerd door derde partijen waarvoor deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn. Stryker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. U stemt er ook mee in dat Stryker geen controle heeft over de inhoud van de websites van derde partijen en geen verantwoordelijkheid kan nemen voor materiaal dat is gecreëerd of gepubliceerd door deze derde partijen. Daarom moet u de gebruiksregels van een dergelijke website lezen en ermee instemmen alvorens op een link te klikken en de website te gebruiken. Bovendien betekent een samenvatting en/of link naar een niet-Stryker-website niet dat Stryker de website of de producten of diensten onderschrijft of de juistheid garandeert van alle inhoud waarnaar wordt verwezen op dergelijke websites van derden. Stryker is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit de toegang van gebruikers tot of hun onvermogen om dergelijke websites te bezoeken.

Links naar een website van Stryker. Alle links naar een website van Stryker moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Stryker, behalve dat Stryker instemt met links waarin: (a) de link is een koppeling met alleen tekst die alleen de titel van de startpagina van de website van Stryker bevat, (b) de link "gaat" alleen naar de startpagina van de website van Stryker en niet naar onderliggende pagina´s, (c) wanneer de link door een gebruiker wordt geactiveerd, wordt deze startpagina van de website van Stryker in een volledig scherm weergegeven en niet in een "frame" op de gelinkte website, en (d) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link (i) creëren geen valse indruk dat een entiteit of de activiteiten of producten daarvan zijn geassocieerd met of worden gesponsord door Stryker of gelieerde ondernemingen of (ii) beschadigen of verzwakken niet de goodwill die is verbonden met de naam en handelsmerken van Stryker of gelieerde ondernemingen. In ieder geval stemt u ermee in dat Stryker zich het recht voorbehoudt om deze toestemming tot koppeling zonder reden of kennisgeving op elk gewenst moment in te trekken en verbindt u zich er verder toe om elke link te verwijderen waarvoor de toestemming van Stryker is ingetrokken.

Uw inhoud en ideeën. Door materiaal naar onze servers te sturen, bijvoorbeeld via e-mail of internet, stemt u ermee in dat: (a) het materiaal geen items bevat die illegaal zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; (b) u zich redelijkerwijs zult inspannen om virussen of andere besmettende of destructieve elementen te scannen en verwijderen voordat u het materiaal verstuurt; (c) u eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht heeft om het materiaal aan ons te leveren en dat Stryker het materiaal gratis mag publiceren en/of het materiaal of concepten die erin worden beschreven, mag verwerken in haar producten zonder verantwoordelijk of aansprakelijk te zijn; (d) u stemt ermee in geen actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot materiaal dat u hebt ingestuurd en u stemt ermee in ons te vrijwaren als derde partijen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot het materiaal dat u hebt ingestuurd; (e) de voorwaarden van deze Overeenkomst, Stryker´s Privacyverklaring of andere geregistreerde gebruikersovereenkomsten (indien van toepassing) niet worden geschonden; en (f) u verantwoordelijk bent voor de inhoud en informatie die erin is opgenomen, inclusief alle vereiste toestemmingen, de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Stryker gaat en kan inhoud die door gebruikers op elke website van Stryker wordt geplaatst niet beoordelen en is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Stryker kan op elk moment naar eigen goeddunken inhoud verwijderen die door gebruikers is geplaatst.

Vrijwaring betreffende effecten. De websites van Stryker kunnen "toekomstgerichte verklaringen" bevatten zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen waren, op het moment dat ze werden afgelegd, gebaseerd op de toenmalige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen.

Als een van die onderliggende aannames onnauwkeurig of onbekend blijkt of is gebleken of als risico's of onzekerheden zich voordoen of zich hebben voorgedaan, kunnen de werkelijke resultaten variëren of al aanzienlijk verschillen van de verwachtingen en projecties van Stryker in deze verklaringen.

Deze risico's en onzekerheden omvatten algemene voorwaarden en concurrentie in de sector: economische omstandigheden, zoals renteschommelingen en wisselkoersschommelingen, technologische vooruitgang en octrooien verkregen door concurrenten, uitdagingen die inherent zijn aan de ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen, binnenlandse en buitenlandse hervormingen van de gezondheidszorg en overheidswetten en -regelingen en trends in de richting van kostenbeheersing in de gezondheidszorg.

Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere factoren vindt u in het jaarverslag van Stryker op formulier 10-K voor het lopende boekjaar. Kopieën van dit formulier 10-K, alsook van nieuwe dossiers, zijn online beschikbaar via www.sec.gov of op verzoek bij het bedrijf.

Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Alle persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzonden naar een website van Stryker valt onder de Privacyverklaring van Stryker, die door middel van verwijzing is opgenomen alsof deze volledig in deze gebruiksvoorwaarden is uiteengezet. Het staat Stryker vrij om alle andere informatie in dergelijke communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die hierin wordt vermeld, voor alle doeleinden te gebruiken of te kopiëren. Dergelijke doeleinden kunnen openbaarmaking aan derden en/of ontwikkeling, productie- en/of marketinggoederen of -diensten omvatten.

Garantie. Het gebruik van websites van Stryker en de inhoud daarvan is toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. De inhoud van elke website van Stryker wordt u ter beschikking gesteld. Stryker zal redelijke inspanningen leveren om up-to-date en accurate informatie op te nemen in zijn website, maar geeft geen verklaringen, garanties of verzekeringen met betrekking tot de juistheid, waarde of volledigheid van de informatie op een website van Stryker die wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis.

Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijzen Stryker en zijn gelieerde ondernemingen alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk gebruik van een website van Stryker, alle inhoud, gegevens of software die wordt verspreid door, gedownload of geopend van of via een website van Stryker, op uw eigen risico is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor schade aan uw bedrijf, uw computersysteem of gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud, gegevens en/of software.

U erkent dat Stryker in geen enkel opzicht enige informatie, producten of diensten beheert die door derden worden aangeboden via een website, waaronder een website van Stryker. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aanvaarden Stryker en zijn gelieerde ondernemingen geen verantwoordelijkheid voor en geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarde, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van enig of enige advies, mening, samenvatting, verklaring of andere inhoud of van producten of diensten die door derden worden verspreid of beschikbaar gesteld via websites van derden of Stryker.

Stryker geeft geen enkele garantie dat zijn websites of de inhoud ervan aan uw eisen voldoen of dat een website van Stryker of de inhoud ervan ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn of dat eventuele defecten zullen worden verholpen. Stryker geeft evenmin een garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van een website van Stryker of de inhoud ervan, noch met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie die is verkregen door het gebruik van een website van Stryker.

Stryker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade geleden door een gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens door vertragingen, niet-levering van inhoud of e-mail, fouten, systeemuitvaltijd, verkeerde levering van inhoud of e-mail, netwerk- of systeemstoringen, bestandcorruptie of serviceonderbrekingen veroorzaakt door de nalatigheid van Stryker, zijn gelieerde ondernemingen, zijn licentiegevers of eigen fouten en/of omissies van een gebruiker.

Tenzij anders bepaald onder de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke gegevens, wijst Stryker elke garantie of verklaring af dat de vertrouwelijkheid van informatie die via een Stryker-website wordt verzonden, wordt gehandhaafd.

Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Stryker of derden via enige website van Stryker zal enige garantie creëren.

Sommige regio´s staan de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden niet toe, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ WET, ZULLEN ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID, STRYKER OF HAAR MOEDERONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM EEN WEBSITE VAN STRYKER OF ENIGE INHOUD OP EEN WEBSITE VAN STRYKER TE GEBRUIKEN, OF TENZIJ DE GELDENDE WET- EN REGELGEVING ANDERS AANGEEFT BETREFFENDE DE BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS ALS STRYKER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO IS, ZELFS ALS STRYKER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN STRYKER ZOU IN DERGELIJK GEVAL BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

Toepasselijke wetgeving. Deze gebruiksvoorwaarden worden gereguleerd door de wetten van de staat Michigan en claims worden bepaald door de staats- en federale rechtbanken van de staat Michigan, VS. Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Neem contact op met Stryker. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, schrijf dan naar:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
USA

Als de Gebruiksvoorwaarden wijzigen, wordt de herziening van de Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op alle websites van Stryker. Controleer dit regelmatig en met name voordat u persoonlijk identificerende gegevens verstrekt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2010.