Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de regels voor gebruikers ("u" of "uw") van een Stryker-website ("Stryker-website") beschreven. Een Stryker-website mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden en, onder bepaalde omstandigheden, om beveiligde bestellingen te plaatsen volgens de toepasselijke Stryker-gebruikersovereenkomst. Door een Stryker-website te gebruiken of materiaal naar een Stryker-website te uploaden, stemt u ermee in zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden die in deze kennisgeving ("Gebruiksvoorwaarden") en de Privacyverklaring van Stryker ("Privacyverklaring") zijn uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring, gebruik dan op geen enkele manier een Stryker-website, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden of downloaden van informatie of materiaal.

Alle websites van Stryker zijn eigendom van en worden beheerd door Stryker. Stryker is de naam die we gebruiken om naar ons gehele bedrijf te verwijzen, inclusief Stryker Corporation ("Stryker") met zijn internationale hoofdkantoor op 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002 (VS) en alle bedrijven die het controleert, zoals zijn dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen.

Door een website van Stryker te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden, houd er dan rekening mee dat u geen Stryker-websites mag gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring zijn van toepassing op alle websites van Stryker. Stryker en zijn dochterondernemingen beheren ook andere websites. De Gebruiksvoorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op die andere websites. Lees de Gebruiksvoorwaarden door die op die andere Stryker-websites zijn geplaatst, wanneer u deze bezoekt. Stryker kan de Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Door een Stryker-website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u deze en elke toekomstige versie van de Gebruiksvoorwaarden accepteert. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2010.

De Gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op uw toegang tot en gebruik van een Stryker-website, en veranderen niets aan de voorwaarden van andere overeenkomsten die u mogelijk heeft met Stryker of haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen met betrekking tot andere onderwerpen dan het gebruik van een Stryker-website.

Lees onze Privacyverklaring om de privacyregels voor uw gebruik van Stryker-websites te begrijpen. Behalve zoals beschreven in andere gebruikersovereenkomsten, disclaimers, beleidsregels, gebruiksvoorwaarden, verklaringen of andere kennisgevingen op een Stryker-website, vormen de Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst tussen u en Stryker met betrekking tot uw gebruik van de websites van Stryker. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden die van toepassing kunnen zijn wanneer u toegang krijgt tot bepaalde diensten of materialen op bepaalde delen van een Stryker-website of door koppelingen te volgen die u wegleiden van een Stryker-website.

De informatie op de websites van Stryker (i) is alleen bedoeld als algemene richtlijn voor zaken die van belang zijn en mag niet worden gelijkgesteld met of vervangen worden door juridisch of medisch advies en (ii) vormt geen aanbod of uitnodiging voor de aankoop van producten of diensten.

Een verwijzing naar een product of dienst van Stryker op een website van Stryker betekent niet dat een dergelijk product of dienst verkrijgbaar is of zal zijn in uw land, waar het onderworpen kan zijn aan andere regelgeving en gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke verwijzing impliceert niet de intentie van onze kant om dit product of deze dienst in uw land te verkopen, en u moet altijd vertrouwen op productinformatie die speciaal voor uw land is opgesteld. De website van Stryker bevat informatie over producten en diensten die al dan niet verkrijgbaar zijn in een bepaald land of bepaalde regio van de wereld, die in verschillende landen onder verschillende handelsmerken verkrijgbaar kunnen zijn en die waar van toepassing door een regelgevende overheidsinstantie kunnen worden geregistreerd of goedgekeurd voor verkoop of voor gebruik met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen.

Hoewel de productinformatie ook toegankelijk is voor anderen, is die op een openbare Stryker-website alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van de Verenigde Staten, tenzij anders aangeduid met een nationale vlag of regionaal symbool. Op de websites van Stryker kunnen koppelingen staan naar andere websites van de verschillende operationele divisies en dochterondernemingen van Stryker, waarvan sommige buiten de VS. Op die Stryker-websites kan informatie staan die alleen geschikt is voor het specifieke land of de regio waar de website is gevestigd. U mag niets op een gekoppelde website beschouwen als reclame of aanbieding van een product of voor het gebruik van een product dat niet is goedgekeurd op grond van de wet- en regelgeving van het land waar u zich bevindt.

Op de websites van Stryker kan van tijd tot tijd informatie staan over verschillende gezondheids-, medische en fitheidsaandoeningen en hun behandeling. Dergelijke informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts of andere medische zorgverlener. U mag de hierin opgenomen informatie niet gebruiken voor het stellen van een diagnose van een gezondheids- of fitheidsprobleem of ziekte. U dient altijd een medische zorgverlener, zoals een arts, te raadplegen om te bepalen welke behandelingen eventueel geschikt voor u zijn.

Auteursrechten en handelsmerken. De inhoud van de websites van Stryker wordt beschermd door internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of van de gehele inhoud in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stryker is verboden, behalve in overeenstemming met de volgende voorwaarden. Stryker stemt ermee in dat u op uw computer door de websites van Stryker bladert en inhoud alleen afdrukt of downloadt voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat dergelijk gebruik niet concurrerend is met of afbreuk doet aan Stryker; maar geen enkele wijziging of verdere reproductie van de inhoud is toegestaan. De inhoud mag op geen enkele andere manier worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde Stryker-vertegenwoordiger. Voor afzonderlijke documenten op de website van Stryker kunnen aanvullende voorwaarden gelden die in die documenten staan vermeld.

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsstijlen en producten op de websites van Stryker zijn beschermd in de Verenigde Staten en internationaal beschermd. Stryker is een gedeponeerd handelsmerk van Stryker Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die op de websites van Stryker worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaren. Uw toegang tot de websites van Stryker mag niet worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om merken die op de websites van Stryker voorkomen, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde Stryker-vertegenwoordiger of de externe eigenaar daarvan, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom oneigenlijk is gebruikt op een Stryker-website, neem dan contact op met de afdeling Compliance van Stryker op het onderstaande adres.

Software. Alle software, inclusief bestanden, afbeeldingen gegenereerd door de software, code, bron en bestemming, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk "Software"), gebruikt of toegankelijk via een Stryker-website, mag door u uitsluitend worden gebruikt voor toegang tot en gebruik van Strykers website voor doeleinden en volgens de voorwaarden die uitdrukkelijk op de Stryker-website staan vermeld. Stryker behoudt het volledige eigendomsrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op de Software. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Software te kopiëren, distribueren, verkopen, wijzigen of afgeleide werken te creëren, noch deze te decompileren, reverse-engineeren of demonteren, tenzij toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

Gebruikersrepresentaties. Door een Stryker-website te gebruiken, stemt u ermee in: (a) de beveiliging van de Stryker-website of diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Stryker-website of gelieerde of gekoppelde websites, niet te ontregelen, te verstoren of anderszins te misbruiken; (b) het plezier van andere gebruikers van de Stryker-website of gelieerde of gekoppelde websites niet te ontregelen of te verstoren; (c) geen virussen of andere schadelijke, ontregelende of destructieve bestanden te uploaden, te plaatsen of anderszins te verzenden via of op een Stryker-website; (d) niet andermans account, dienst of systeem te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming van Stryker, of een valse identiteit op een Stryker-website te creëren of te gebruiken; (e) geen spam, kettingbrieven, junkmail of enige andere vorm van ongevraagde massa-e-mail via of op een Stryker-website te verzenden naar mensen of instellingen die niet hebben ingestemd met onderdeel uitmaken van dergelijke mailings; (f) uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan anderen op of buiten de Stryker-website bekend te maken; (g) niet te proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Stryker-website of delen van de Stryker-website die zijn beperkt voor algemene toegang; en (h) geen Stryker-website te gebruiken om specifiek medisch advies, medisch oordeel of diagnose te zoeken, te geven of te verkrijgen zoals gegeven bij een specifieke aandoening of situatie van een patiënt.

Bovendien stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor acties en communicatie-uitingen die onder uw account worden ondernomen of verzonden, en dat u zult voldoen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot exportbeperkingen van de Verenigde Staten, die betrekking hebben op uw gebruik van of activiteiten op een Stryker-website.

Behalve als u een geregistreerde gebruiker bent (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Gebruikersovereenkomst) die een beveiligde Stryker-website gebruikt als medische zorgverlener in verband met de behandeling van een patiënt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u geen specifieke patiënt, medische aandoening van een patiënt of enige andere informatie zult noemen, bespreken of ernaar zult verwijzen aan de hand waarvan een bepaalde patiënt zou kunnen worden geïdentificeerd. Verder stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u geen niet-geïndiceerd gebruik van medische producten zult bespreken, goedkeuren of ernaar zult verwijzen, met inbegrip van gebruik dat niet is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration of andere toepasselijke regelgevende instanties.

Website-updates. Alle inhoud die beschikbaar is via een Stryker-website, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, technische tekeningen, configuraties, informatie over offertes en bestellingen, en catalogusvermeldingen, wordt verondersteld juist te zijn. U dient echter onafhankelijk de juistheid van de informatie en het nut voor uw specifieke behoeften aan de inhoud, producten of diensten die via een Stryker-website beschikbaar zijn, te evalueren. Specificaties voor producten en diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, en Stryker behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de verwerking, materialen of configuratie. Stryker garandeert niet dat producten of diensten die online worden vermeld, verkrijgbaar zijn op het moment van uw bestelling.

Stryker kan elk aspect van een Stryker-website, inclusief de beschikbaarheid van functies, op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Stryker mag inhoud, inclusief die van externe partijen, op of van een Stryker-website verwijderen, aanpassen of anderszins wijzigen. Stryker kan bepaalde functies en diensten, of uw toegang tot delen van of alles op een Stryker-website beperken zonder kennisgeving of aanvaarding van aansprakelijkheid. Stryker kan de hierin verstrekte machtiging en rechten, en uw gebruik van een Stryker-website op elk moment naar eigen goeddunken beëindigen, en bij een dergelijke beëindiging bent u verplicht onmiddellijk al het materiaal te vernietigen dat u van een Stryker-website hebt gedownload.

Koppelingen naar andere websites. Om u gemakkelijk toegang te geven, kan Stryker koppelingen opnemen naar websites op internet die eigendom zijn van of beheerd worden door externe partijen waarop deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn. Stryker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. U beaamt ook dat Stryker geen controle heeft over de inhoud op websites van externe partijen en geen verantwoordelijkheid kan nemen voor materiaal dat op dergelijke websites van externe partijen is gemaakt of gepubliceerd. Daarom moet u, wanneer u een website van een externe partij via een koppeling bezoekt, de gebruiksregels van die website lezen en ermee akkoord gaan voordat u een dergelijke website gebruikt. Bovendien impliceert een samenvatting en/of koppeling naar een niet-Stryker-website niet dat Stryker de website of de producten of diensten daarop onderschrijft, of de nauwkeurigheid garandeert van de inhoud waarnaar op een dergelijke externe website wordt verwezen. Stryker aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel dat voortvloeit uit de toegang van gebruikers tot of het onvermogen om toegang te krijgen tot dergelijke websites.

Koppelingen naar een Stryker-website. Alle koppelingen naar een Stryker-website moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Stryker, maar Stryker stemt wel in met koppelingen waarin: (a) de koppeling een koppeling is met alleen tekst die alleen de titel van de startpagina van de website van Stryker bevat, (b) de koppeling alleen 'wijst' naar de startpagina van de website van Stryker en niet naar diepere pagina's, (c) de koppeling, wanneer geactiveerd door een gebruiker, deze startpagina van de website van Stryker als volledig scherm weergeeft en niet binnen een 'frame' op de gekoppelde website, en (d) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppeling (i) niet de valse schijn wekt dat een entiteit of bijbehorende activiteiten of producten in verband worden gebracht met of gesponsord worden door Stryker of zijn dochterondernemingen, of (ii) de goodwill die verband houdt met de naam en handelsmerken van Stryker of zijn dochterondernemingen beschadigen of afzwakken. In elk geval stemt u ermee in dat Stryker zich het recht voorbehoudt om deze toestemming om te koppelen, zonder reden of kennisgeving en op elk moment in te trekken en u verbindt zich er verder toe elke koppeling te verwijderen waarvoor de toestemming van Stryker is ingetrokken.

Uw inhoud en ideeën. Door materiaal naar een van onze servers te verzenden, bijvoorbeeld per e-mail of via internet, gaat u ermee akkoord dat: (a) het materiaal geen enkel item zal bevatten dat onwettig of anderszins ongeschikt is voor publicatie; (b) u redelijke inspanningen zult leveren om virussen of andere besmettende of destructieve kenmerken te scannen en te verwijderen, voordat u materiaal verzendt; (c) u het materiaal bezit of het onbeperkte recht hebt om het aan ons te verstrekken, en Stryker mag het materiaal gratis publiceren en/of het opnemen of de concepten die erin worden beschreven in onze producten zonder aanvaarding van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; (d) u geen actie tegen ons onderneemt met betrekking tot materiaal dat u verstuurt en dat u ons schadeloosstelt als een externe partij actie onderneemt tegen ons met betrekking tot het materiaal dat u verstuurt; (e) u de voorwaarden van deze Overeenkomst, Strykers Privacyverklaring of andere geregistreerde gebruikersovereenkomsten (indien van toepassing) niet schendt; en (f) dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud en informatie daarin, inclusief alle vereiste toestemmingen, de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Stryker zal en kan de inhoud die door gebruikers op een Stryker-website is geplaatst, niet beoordelen en is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Stryker kan te allen tijde naar eigen goeddunken inhoud verwijderen die door gebruikers is geplaatst.

Waarborgen disclaimer. De websites van Stryker kunnen 'toekomstgerichte verklaringen' bevatten zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen waren, op het moment dat ze werden gecommuniceerd, gebaseerd op de op dat moment geldende verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen.

Als een van die onderliggende veronderstellingen onnauwkeurig of onbekend blijkt te zijn of is gebleken, of als risico's of onzekerheden bewaarheid worden of zijn geworden, kunnen de werkelijke resultaten afwijken of al substantieel zijn afgeweken van de verwachtingen en prognoses van Stryker in deze verklaringen.

Deze risico's en onzekerheden omvatten algemene branche-omstandigheden en concurrentie: economische omstandigheden, zoals schommelingen in rente- en valutakoersen, technologische vooruitgang en octrooien verkregen door concurrenten, uitdagingen die inherent zijn aan de ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen, binnenlandse en buitenlandse hervormingen binnen de gezondheidszorg, en wet- en regelgeving van de overheid en trends in de richting van kostenbeheersing in de gezondheidszorg.

Een uitgebreidere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere factoren is te vinden in het jaarverslag van Stryker op formulier 10-K voor het lopende boekjaar. Exemplaren van dit 10-K-formulier evenals van latere indieningen zijn online beschikbaar op www.sec.gov of op verzoek bij het Bedrijf.

Het Bedrijf verplicht zich niet tot het bijwerken van toekomstgerichte verklaringen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Alle persoonlijke identificeerbare gegevens die naar een Stryker-website worden gestuurd, vallen onder de Privacyverklaring van Stryker, die door verwijzing is opgenomen alsof deze volledig is uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Het staat Stryker vrij om alle andere informatie in dergelijke communicatie-uitingen te gebruiken of te kopiëren, inclusief alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin worden onthuld, voor welk doel dan ook. Dergelijke doeleinden kunnen openbaarmaking aan externe partijen en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten omvatten.

Garantie. Het gebruik van een Stryker-website en de inhoud ervan is toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De inhoud van elke Stryker-website wordt voor uw gemak aangeboden. Stryker zal redelijke inspanningen leveren om bijgewerkte en nauwkeurige informatie op zijn website op te nemen, maar doet geen uitspraken of toezeggingen, en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie op een Stryker-website die wordt verstrekt 'in haar huidige staat' en 'zoals beschikbaar'.

Voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving wijzen Stryker en zijn dochterondernemingen alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk gebruik van een Stryker-website, met inbegrip van alle inhoud, gegevens of software die wordt gedistribueerd door, gedownload of geopend vanaf of via een Stryker-website, voor eigen risico is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor schade aan uw bedrijf, uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud, gegevens en/of software.

U erkent dat Stryker in geen enkel opzicht controle heeft over informatie, producten of diensten die door externe partijen worden aangeboden via een website, inclusief een Stryker-website. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aanvaarden Stryker en zijn dochterondernemingen geen verantwoordelijkheid en geven geen garantie voor of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van advies, oordeel, samenvatting, verklaring of andere inhoud of van producten of diensten die door externe partijen worden gedistribueerd of beschikbaar gesteld via websites van externe partijen of van Stryker.

Stryker geeft geen enkele garantie dat de websites of de inhoud ervan aan uw eisen zullen voldoen, of dat een Stryker-website of de inhoud ervan ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn of dat eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd. Stryker geeft evenmin enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van een Stryker-website of de inhoud ervan, of met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie die is verkregen door het gebruik van een Stryker-website.

Stryker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade geleden door een gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens door vertragingen, niet-levering van inhoud of e-mail, fouten, systeemuitval, verkeerde levering van inhoud of e-mail, netwerk- of systeemstoringen, bestandscorruptie of serviceonderbrekingen veroorzaakt door nalatigheid van Stryker, zijn dochterondernemingen, zijn licentiegevers of de eigen fouten en/of omissies van een gebruiker.

Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens, wijst Stryker elke garantie of verklaring af dat vertrouwelijkheid van gegevens die via een Stryker-website wordt verzonden, zal worden gehandhaafd.

Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Stryker of externe partijen via een Stryker-website, geeft enige garantie.

Sommige staten staan de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden niet toe, dus sommige van bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van de aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WET ZULLEN STRYKER OF ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MEDEWERKERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF LEVERANCIERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM EEN WEBSITE VAN STRYKER OF INHOUD OP EEN WEBSITE VAN STRYKER TE GEBRUIKEN, OF, BEHALVE ALS ANDERS IS BEPAALD OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING TEN AANZIEN VAN DE BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS, ALS GEVOLG VAN ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDINGEN VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE GOEDEREN, ZELFS ALS STRYKER IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO IS, ZELFS ALS STRYKER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN STRYKER ZOU IN DAT GEVAL BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetten van de staat Michigan en vorderingen worden vastgesteld door de staats- en federale rechtbanken van de staat Michigan, VS. Mocht een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, dan wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd van, en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Contact opnemen met Stryker. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u schrijven naar:

Stryker Corporation
T.a.v. Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
VS

Als de Gebruiksvoorwaarden wijzigen, worden de herziene Gebruiksvoorwaarden op alle websites van Stryker geplaatst. Controleer ze regelmatig, en vooral voordat u persoonlijke identificeerbare gegevens verstrekt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2010.