Klimaat en het milieu

Een wezenlijk verschil 

________________________________________

De hulpbronnen van onze wereld zijn beperkt. Daarom benutten we wat we hebben optimaal.

Onze teams werken proactief aan het terugdringen van alles wat we gebruiken en wat we achterlaten. We houden onze vooruitgang bij en installeren wereldwijde rapportagesystemen, we stellen doelen vast en werken daar naartoe en we verminderen ons gebruik van hulpbronnen in het hele bedrijf.
 


Stappen die we nemen

________________________________________

Klimaat en het milieu 

De klimaatverandering heeft nu al invloed op de lucht die we inademen en het voedsel dat we eten en verergert de extreme weersomstandigheden die onze gemeenschappen treffen. Als bedrijf in de gezondheidssector weten we dat we keuzes maken die van invloed zijn op de gezondheid van de planeet en uiteindelijk die van de mens. Daarom meten we voortdurend onze koolstofuitstoot en hebben we reductiedoelstellingen opgesteld om onze impact te verminderen. In 2023 kondigden we aan dat we onze koolstofuitstoot met ruim 20% hadden verminderd. Onze huidige doelen zijn:

 • Alle faciliteiten voorzien van 100% hernieuwbare elektriciteit voor 2027.
 • Alle Stryker-faciliteiten klimaatneutraal maken (doelstelling 1 en 2) voor 2030
CR-Env-lightbulb
Hoogtepunten

110+
energiebesparingsprojecten geïmplementeerd op 30 Stryker-locaties

19,000
ton minder CO2 van projecten sinds 2019

8%
extra reductie van de jaarlijkse uitstoot door middel van projecten die in 2022 werden geïmplementeerd

1,500+
huizen konden van stroom kunnen worden voorzien met de bespaarde energie uit geïmplementeerde projecten sinds 2019


Om deze ambitieuze klimaatdoelen te bereiken, omvat onze strategie het verhogen van de energie-efficiëntie in de hele organisatie en het gebruik van hernieuwbare energie.

Energie-efficiëntie
Voortdurende verbeteringen van de energie-efficiëntie zullen in 2030 voor ongeveer 25 procent bijdragen aan ons streven naar klimaatneutraal worden. In de afgelopen jaren hebben we $ 20 miljoen aan kapitaalinvesteringen toegewezen om de uitstoot te verminderen. Enkele van de hoogtepunten van projecten waarin wij hebben geïnvesteerd:

 • Arroyo, Puerto Rico: door warmte en kracht te combineren, zal de uitstoot van de faciliteit naar verwachting met meer dan 4000 ton afnemen en kan jaarlijks meer dan $ 1 miljoen dollar aan elektriciteitskosten worden bespaard. Daarnaast kan de fabriek zo blijven draaien in geval van stroomonderbrekingen.
 • Mahwah, New Jersey, VS: nieuwe persluchtsystemen, koelsystemen en verbeterde controles zullen de jaarlijkse uitstoot naar verwachting met ruim 1800 ton verminderen. 
 • Cary, Illinois, VS: jaarlijkse besparing van ruim 260 ton koolstof door de verlichting in het magazijn en op de parkeerplaats te vervangen door LED's.
 • Kalamazoo, Michigan, VS faciliteiten worden voorzien van een verbeterd gebouwbeheersysteem en ketelinstallatie, waardoor de CO2-uitstoot met meer dan 750 ton per jaar kan worden verminderd.
 • Selzach, Zwitserland faciliteit geüpgraded naar een biomassaverwarmingssysteem waardoor ongeveer 63.000 liter stookolie niet meer nodig zal zijn; dit komt neer op een besparing van meer dan 150 ton koolstof per jaar

Hernieuwbare energie
Onze weg naar koolstofneutraliteit hangt af van de transitie van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare elektriciteit. Momenteel worden 18 Stryker-locaties aangedreven door hernieuwbare energie, wat neerkomt op 33% van onze wereldwijde elektriciteitsbehoefte. In Europa is 88% van onze elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In 2022 kondigden we een nieuw doel aan, namelijk dat we onze vestigingen overal ter wereld in 2027 voor 100% op hernieuwbare elektriciteit willen laten draaien. Deze elektriciteit zal afkomstig zijn van een combinatie van energie uit wind, zon, water en andere bronnen. Stryker is een partnerschap aangegaan met de wereldwijde leider op het gebied van schone energie, Ørsted, en met Schneider Electric, een wereldleider op het gebied van duurzaamheid en de inkoop van hernieuwbare energie, om onze eerste langlopende overeenkomst voor de inkoop van duurzame energie aan te gaan. De Sunflower Wind Farm, beheerd door Ørsted, is een windproject van 200 MW. We verwachten dat deze twaalfjarige overeenkomst voldoende windenergie zal genereren om in 75% van onze huidige elektriciteitsbehoefte in Noord-Amerika te voorzien. De bouw van de windturbines begon eind 2022 en het project zal naar verwachting in 2024 in gebruik zijn.

De locaties van Stryker die hernieuwbare energie gebruiken 
CR-Env-RenewableEnergyGraphic
waterkracht

Ingekochte waterkracht

Freiburg, Duitsland
Kiel, Duitsland
Stetten, Duitsland
Tutlingen, Duitsland
La Chaux-de-Fonds, Zwitserland
Selzach, Zwitserland

onsite

Op locatie gegenereerde zonne-energie

Freiburg, Duitsland
Venlo, Nederland
Tijuana, Mexico

wind

Ingekochte windenergie

Cork, Ierland
Limerick, Ierland
Venlo, Nederland

hernieuwbaar

Ingekochte hernieuwbare-energiemix

Cestas, Frankrijk
Grenoble, Frankrijk
Montbonnot, Frankrijk
Macroom, Ierland
Memphis, TN, Verenigde Staten

Onze faciliteiten certificeren
We zijn ons ervan bewust dat onze kantoren en productiefaciliteiten een impact hebben op de gemeenschappen waarin ze gevestigd zijn en op de gezondheid van de wereld. Door samen te werken met accrediterende organisaties om de milieu-impact en duurzaamheid van onze gebouwen te evalueren en te certificeren, zetten wij ons in om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en onze medewerkers en hun gemeenschappen te ondersteunen. Op dit moment hebben we meer dan een dozijn vestigingen wereldwijd die gecertificeerd zijn volgens de wereldwijde milieunorm ISO14001. De volgende locaties van Stryker zijn gecertificeerd door Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), een beoordelingssysteem voor groene gebouwen; en Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), een beoordelingssysteem voor duurzaamheidsprestaties:

LEED: Hongkong, China; Suzhou, China; Freiburg, Duitsland; Arroyo, Puerto Rico, VS; Cary, IL, VS; Flower Mound, TX, VS; Fort Lauderdale, FL, VS; Mahwah, NJ, VS; Portage, MI, VS (3); San Jose, CA, VS; Tijuana, Mexico, Waterdown, ON, Canada

BREEAM: Newbury, Berkshire, VK; Venlo, Nederland; Warschau, Polen

CR-Env-tritanium

Triathlon ongecementeerde tibiale baseplate gemaakt met behulp van additieve productie

Ontwerp voor duurzaamheid
Producten die meer doen met minder

________________________________________

Voor de productie van onze producten zijn materialen, energie en water nodig, en ontstaat er vaak afval als bijproduct. Stryker is zich bewust van de noodzaak om zich te richten op duurzaam ontwerp als een strategische prioriteit en de integratie van duurzaamheid in onze producten en verpakkingen. We hebben op diverse gebieden vooruitgang geboekt:

 • Het uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA's) om meer te weten te komen over onze impact en verbeterpunten
 • Het optimaliseren van ons productieproces om minder afval te genereren
 • Het inzamelen en herverwerken van producten voor eenmalig gebruik zodat deze opnieuw kunnen worden gebruikt
 • Het gebruik van additieve productie, waardoor we minder uitstoot en minder afval genereren
 • Het investeren in alternatieve sterilisatiemethoden
 • Het ontwerpen van producten die klanten helpen medisch afval in ziekenhuizen te verminderen

Duurzaamheidsoplossingen van Stryker
Veel medische producten hebben een relatief korte levensduur; ze worden vaak slechts één keer gebruikt, waardoor jaarlijks duizenden tonnen materialen op stortplaatsen terechtkomt. Als de toonaangevende leverancier van herverwerking in de wereldwijde markt van producten voor de gezondheidszorg vermindert de Sustainability Solutions-divisie van Stryker de impact van onze sector tijdens de productie, het gebruik en aan het einde van de levensduur.

Sustainability Solutions helpt het afval in de gezondheidszorgsector terug te dringen door medische hulpmiddelen te herverwerken die anders na eenmalig gebruik zouden worden weggegooid, waardoor de levensduur van deze producten wordt verlengd en het materiaalverbruik wordt verminderd. Sustainability Solutions zamelt duizenden hulpmiddelen in en herverwerkt deze. In de afgelopen vijf jaar hebben meer dan 3000 klanten ongeveer $ 1 miljard bespaard dankzij herverwerkingsprogramma's en hebben ze meer dan 25 miljoen kilo afval van stortplaatsen gered.

Partnerschappen

________________________________________