Transparantie toeleveringsketen en ethiek

Beleid conflictmineralen

Doel
Stryker Corporation en zijn partnerondernemingen ("Stryker") ondersteunen een verantwoord inkoopbeleid.

Reikwijdte
Stryker blijft zich inspannen om geen tin, tantaal, tungsten (wolfsraam) en goud ("3TG") te gebruiken van bronnen die gewapende conflicten financieren en mensenrechtenschendingen bevorderen in de Democratische Republiek Congo en naburige landen, waaronder Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda en Zambia ("Conflictregio").

Details
Stryker ondersteunt een verantwoorde inkoop in de Conflictregio en verwacht van zijn leveranciers dat zij materiaal met 3TG inkopen bij bronnen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is een einde te maken aan de financiering van mensenrechtenschenders en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoorde handel in de Conflictregio te blijven ondersteunen.

Ter ondersteuning van dit beleid doet Stryker onder andere het volgende:

 • Stryker doet al het redelijke om het land van herkomst te achterhalen en blijft met passende zorgvuldigheid toezicht houden op zijn leveranciers conform de OESO-richtlijnen inzake
  passende zorgvuldigheid voor het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden om te bepalen of grondstoffen, componenten en/of voltooide apparaten van Stryker 3TG uit de Conflictregio bevatten en zo ja, of de 3TG op verantwoorde wijze is verkregen;
 • Stryker eist van leveranciers dat ze passende zorgvuldigheid betrachten en de juiste informatie verstrekken over de herkomst
  van de 3TG die wordt gebruikt in de producten die ze aan Stryker leveren;
 • Stryker trekt leveranciers aan en werkt ermee samen om te komen tot een verantwoorde handel in 3TG; en 
 • Stryker dient jaarlijks bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een Form SD and Conflict Minerals Disclosure and Report in en publiceert deze op zijn website.

Vragen of opmerkingen over deze gang van zaken kunt u richten aan conflictminerals@stryker.com 

Onze 'Form SD' en 'Conflict Minerals Disclosure and Report' voor de SEC zijn te vinden in de sectie Investor Relations van onze website.

 

 

Verklaring van openbaarmaking betreffende de California Transparency in Supply Chain Act

Sinds de oprichting door Dr. Homer H. Stryker in 1941, streeft Stryker Corporation ernaar haar zaken te doen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en de hoogste ethische normen. Stryker verwacht ook van zijn zakenpartners en leveranciers dat ze ervoor zorgen te blijven voldoen aan ons streven naar het verantwoord beheer van de toeleveringsketen. De inspanningen om slavernij en mensenhandel uit onze bevoorradingsketen te bannen, maken deel uit van ons alomvattend engagement voor ethiek, naleving van de wetten en sociale verantwoordelijkheid.

De California Transparency in Supply Chains Act van 2010 is op 1 januari 2012 van kracht geworden. De wet verklaart dat slavernij en mensenhandel misdaden zijn volgens de staats-, federale en internationale wetgeving, en vereist dat detailhandelaren en fabrikanten die zaken doen in de staat Californië hun inspanningen om slavernij en mensenhandel uit hun directe toeleveringsketen te bannen. De onderstaande verklaringen zijn het antwoord van Stryker op deze eis.

 1. Stryker zal een risicobeoordeling uitvoeren om de risico's van mensenhandel en slavernij te evalueren en aan te pakken wanneer we onze jaarlijkse alomvattende beoordeling van onze productleveringsketen uitvoeren. We gebruiken geen derde partij voor verificatie.
 2. Stryker voert audits uit bij zijn leveranciers om te beoordelen of ze voldoen aan de normen voor leveranciers, inclusief de normen die bedoeld zijn om mensenhandel en slavernij in toeleveringsketens uit te bannen. De verificatie geschiedt niet via onafhankelijke onaangekondigde audits.
 3. We eisen dat onze directe leveranciers certificeren dat de materialen die in het product zijn verwerkt, voldoen aan de wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel van het land of de landen waarin zij zaken doen.
 4. We hanteren interne verantwoordelijkheidsnormen en -procedures voor werknemers of leveranciers die niet voldoen aan onze bedrijfsnormen inzake slavernij en mensenhandel.
 5. We zijn van plan om de medewerkers en het management van het bedrijf, die directe verantwoordelijkheid hebben voor het beheer van de toeleveringsketen, training te geven over mensenhandel en slavernij, met name met betrekking tot het verminderen van risico's binnen de toeleveringsketens van producten.

 

 

Voorwaarden voor inkooporders