Overzicht
en aanpak

 

Onze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-doelstelling
_______________________________________________________________________________

Wij zullen een positieve impact hebben op mensen en op onze planeet via verantwoorde, duurzame praktijken die een betere, gezondere wereld creëren.

Onze doelstelling sluit direct aan bij onze bedrijfsmissie

Samen met onze klanten streven wij ernaar om gezondheidszorg beter te maken.

Wij geloven dat de gezondheid van onze aarde even belangrijk is als die van de mensen die er leven. Daarom is onze benadering van verantwoord ondernemen gebaseerd op het volgende kader:

 

 

Een betere, gezondere wereld creëren

Sterkere mensen
We zetten ons in om onze gemeenschappen te dienen en een gezonde, diverse, billijke en inclusieve werkplek te creëren waar medewerkers tot bloei komen
 

Gezondere planeet
We zetten ons in om onze milieu-impact op de wereld te verminderen door verantwoorde, duurzame activiteiten

Goede zaken
We zetten ons in om klanten te helpen de patiëntresultaten te verbeteren en verantwoord te groeien door kwaliteit en integriteit na te streven in alles wat we doen

Onze belangrijkste toezeggingen

Een cultuur van inclusie, betrokkenheid en saamhorigheid bevorderen

Een cultuur van inclusie, betrokkenheid en saamhorigheid bevorderen

Het versterken van de diversiteit van ons personeelsbestand en het meten van de vooruitgang

Het versterken van de diversiteit van ons personeelsbestand en het meten van de vooruitgang

Realisatie van 20% vermindering van de koolstofemissies voor alle faciliteiten 2019-2024*

Alle faciliteiten voorzien van 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2027.

Klimaatneutraal worden voor alle Stryker-faciliteiten tegen 2030*

Klimaatneutraal worden voor alle Stryker-faciliteiten tegen 2030*

Het verhogen van de transparantie van de toeleveringsketen en de diversiteit van de leveranciers

Leveranciers betrekken bij ESG-prestatiebeoordelingen met de doel om 85% van onze directe uitgaven te dekken tegen 2027.

Het formeel verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Toezicht van de Governance and Nominating Committee (Governance- en nominatiecommissie) op maatschappelijk verantwoord ondernemen

*Doelstellingen 1 en 2