CR-goodBusiness-desktop

Goede
zaken

 

Bij Stryker streven we ernaar het juiste te doen. Daarbij is het essentieel dat het bedrijf goed wordt aangestuurd. Bij de uitvoering van onze activiteiten leven we alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving na in overeenstemming met de hoogste ethische normen. Lees hier meer over ons ondernemingsbestuur en bekijk een volledige lijst van bedrijfsbeleidsregels.

Sommige links op deze pagina verwijzen naar documenten in het Engels. Door op de links te klikken, gaat u ermee akkoord de documenten in het Engels te lezen. U kunt naar deze pagina terugkeren door de knop Terug van uw browser te selecteren.  

Gedragscode 
________________________________________

Onze Gedragscode, beleidsregels en normen helpen onze medewerkers om op de juiste manier zaken te doen. We hebben onlangs een vernieuwde Gedragscode gelanceerd die belangrijke veranderingen bevat om onze verwachtingen van alle medewerkers en zakelijke partners te onderstrepen. De bijgewerkte Code moedigt medewerkers aan om ethische besluitvormingsprincipes toe te passen, in plaats van een lange reeks regels te onthouden. Deze leidende principes beschrijven het verwachte gedrag en versterken medewerkers om te doen wat juist is.

Mensenrechten 
________________________________________

Het opkomen voor mensenrechten sluit aan bij de missie van Stryker om de gezondheidszorg beter te maken. Het vervullen van deze missie omvat samenwerking met leveranciers en klanten om innovatieve producten te ontwikkelen en een positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Daarom hebben we in 2022 onze Positie over mensenrechten gepubliceerd, waarin onze inzet wordt beschreven. Wij verwachten van derden, waaronder indirecte kanalen, leveranciers, verkopers en agenten die zaken doen met Stryker, dat zij onze inzet voor de bescherming van mensenrechten delen. Zie voor meer informatie over mensenrechten bij Stryker ons Algemeen jaarverslag

Toeleveringsketen  
________________________________________

Door onze focus op leveranciersbeheer leggen wij verantwoording af aan onze leveranciers om materialen van hoge kwaliteit te leveren, verstoringen tot een minimum te beperken en onze waarden in stand te houden. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten op een voorspelbare wijze en op een verantwoorde wijze te voorzien van de producten die zij nodig hebben. Elke leverancier die zaken met ons doet, moet zich houden aan onze Gedragscode voor leveranciers door middel van onze leverancierscontracten en inkoopvoorwaarden. In de Gedragscode voor leveranciers staan onze verwachtingen voor leveranciers op belangrijke gebieden, waaronder:

  • Algemene bedrijfsvoering en ethiek 
  • Mensenrechten 
  • Arbeid en dienstverband 
  • Gezondheid, veiligheid en milieu 
  • Intellectueel eigendom en gegevens. 
Tegen het einde van 2027 zal Stryker 85% van onze directe leveranciers (op basis van uitgaven) betrekken bij ESG-prestatiebeoordelingen

Productveiligheid en kwaliteit  
________________________________________

Bij Stryker staat kwaliteit voorop bij alles wat we doen. We zetten ons volledig in om de gezondheidszorg voor onze klanten te verbeteren. We hanteren hiervoor een effectief kwaliteitssysteem waarmee we innovatieve producten en diensten aanbieden die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Nauw aansluitend bij onze missie en waarden definiëren wij met dit beleid kwaliteit in onze organisatie. Om een marktleider te blijven in de medische technologiebranche, hebben wij als bedrijf een passie voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. We zijn gedreven om wereldwijde regelgevingsnormen te volgen en te overtreffen. We staan achter onze producten en pakken problemen aan zodra ze zich voordoen. Hiervoor hanteren we een krachtig programma voor kwaliteitsgegevens met belangrijke procesindicatoren voor verschillende kwaliteitsdimensies. Deze gegevens worden gebruikt om de dagelijkse kwaliteitsactiviteiten te beheren en worden regelmatig besproken met het management. Ga voor meer informatie naar onze Wereldwijde kwaliteitspagina.

Cybersecurity   
________________________________________

Stryker werkt hard om ervoor te zorgen dat de organisatie efficiënt kan werken en om de belangen en privacy van onze medewerkers, klanten, patiënten en andere belanghebbenden te beschermen. Ga voor meer informatie naar onze Cybersecurity-pagina.