DEI_Hero_V3
Diversiteit, gelijkheid en inclusie
"We streven naar een cultuur waarin alle medewerkers zich veilig en onderdeel van onze gemeenschap voelen. We stimuleren en waarderen verschillen binnen en buiten onze werkomgeving." 

- Kevin Lobo, voorzitter en CEO

Onze DE&I-toezeggingen

De diversiteit van ons personeelsbestand versterken

 

Talent aantrekken, ontwikkelen en stimuleren dat de diversiteit van onze klanten, patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden vertegenwoordigt

Het bevorderen van een cultuur van inclusie, betrokkenheid en saamhorigheid

 

Een rechtvaardige cultuur creëren die barrières wegneemt, al het talent aan zich bindt en elke medewerker inspireert om zijn/haar volledige potentieel te bereiken

De kracht van inclusie maximaliseren om innovatie en groei te stimuleren

 

De kracht van diverse achtergronden, talenten en perspectieven optimaliseren om de gezondheidszorg te verbeteren

       

"Onze DE&I-toezeggingen zijn geworteld in onze bedrijfsmissie en -waarden. Mensen zijn een kernwaarde en staan altijd centraal in wat we doen. Samen zetten we ons in om onze DE&I-reis te bevorderen. Samen zijn we sterker.” 

- Annie Heath, vice-president, Diversiteit, gelijkheid en inclusie