Neurovascular
AXS Catalyst® 5 Distal Access Catheters
M003IC0581150, M003IC0581320
5,951,539; 6,258,080; 6,575,959
Neurovascular
AXS Catalyst® 6 Distal Access Catheters
M003IC0601320
5,951,539; 6,258,080; 6,575,959
Neurovascular
Concentric® Balloon Guide Catheters
90,072
6,638,245; 6,702,782
Neurovascular
Contour Neurovascular System
n/a
10,130,372; 11,284,901; 11,389,174
Neurovascular
Excelsior® 1018® Microcatheters, Pre-Shaped
144190, 144191, 144192, 144193, 144194
6,165,163; 6,508,804; 6,575,959; 7,621,904
Neurovascular
Excelsior® 1018® Microcatheters, Straight
144181, 144189, 144190, 144191, 144192, 144193, 144194
6,165,163; 6,508,804; 6,575,959
Neurovascular
Excelsior® SL–10® Microcatheters, Pre-Shaped
168190, 168191, 168192, 168193, 168194
6,165,163; 6,508,804; 6,575,959; 7,621,904
Neurovascular
Excelsior® SL–10® Microcatheters, Straight
168181, 168189, 168190, 168191, 168192, 168193, 168194
6,165,163; 6,508,804; 6,575,959
Neurovascular
Excelsior® XT-17™ Microcatheters
C1775ST, C177545, C177590, C17750J, C1715ST, C171545, C171590, C17150J
5,951,539; 6,575,959
Neurovascular
Excelsior® XT-27® Microcatheters
XT273591, XT275081, XT275091, XT273581, XT273582, XT273592, XT275082, XT275092
5,951,539; 6,575,959
Neurovascular
FlowGate2™ Balloon Guide Catheters
90485, 90495
6,638,245; 6,702,782
Neurovascular
Gateway® PTA Balloon Catheters
20722-0915, 20722-0920, 20722-0922, 20722-0925, 20722-0927, 20722-0930, 20722-0932, 20722-0935, 20722-0937, 20722-0940, 20722-1515, 20722-1520, 20722-1522, 20722-1525, 20722-1527, 20722-1530, 20722-1532, 20722-1535, 20722-1537, 20722-1540, 20722-2015, 20722-2020, 20722-2022, 20722-2025, 20722-2027, 20722-2030, 20722-2032, 20722-2035, 20722-2037, 20722-2040
6,022,340; 6,319,228; 6,960,187
Neurovascular
GDC®–10 2D Detachable Coils
342103-4, 342308-4, 342410-4, 342515-4, 342620-4, 342725-4, 342830-4, 342930-4
6,921,410
Neurovascular
GDC®–10 360 Soft SR Detachable Coils
3471020-SR, 347204-SR, 347306-SR, 347408-SR, 347509-SR, 347611-SR, 347715-SR, 347820-SR, 347920-SR
6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 9,055,948
Neurovascular
GDC®–10 360 Standard SR Detachable Coils
3461030-SR, 3461130-SR, 3461230-SR, 3461330-SR, 3461430-SR, 346305-SR, 346308-SR, 346407-SR, 346509-SR, 346515-SR, 346611-SR, 346615-SR, 346715-SR, 346720-SR, 346815-SR, 346820-SR, 346920-SR, 346930-SR
6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 9,055,948
Neurovascular
GDC®–10 3D Detachable Coils
345304-4, 345103-4, 345306-4, 345406-4, 345408-4, 345508-4, 345510-4, 345610-4, 345615-4, 345712-4, 345715-4, 345820-4
6,860,893; 6,921,410; 6,929,654
Neurovascular
GDC®–10 Soft 2D SR Detachable Coils
344302-SR4, 344303-SR4, 344304-SR4, 344306-SR4, 344308-SR4, 344403-SR4, 344404-SR4, 344406-SR4, 344408-SR4, 344504-SR4, 344506-SR4, 344508-SR4, 344510-SR4, 344606-SR4, 344608-SR4, 344610-SR4, 344710-SR4, 344715-SR4
6,468,266; 6,921,410
Neurovascular
GDC®–10 Soft Detachable Coils
341202-4, 341203-4, 341204-4, 341206-4, 341208-4, 341303-4, 341304-4, 341306-4, 341308-4, 341310-4, 341404-4, 341406-4, 341408-4, 341410-4
6,921,410
Neurovascular
GDC®–10 Soft SR Detachable Coils
341201-SR4, 341202-SR4, 341203-SR4, 341204-SR4, 341206-SR4, 341208-SR4
6,468,266; 6,921,410
Neurovascular
GDC®–10 UltraSoft Detachable Coils
343201, 343202, 343203, 343204, 343206, 343252, 343253, 343254, 343256, 343304, 343306, 343308, 343404, 343406, 343408
6,921,410
Neurovascular
GDC®–18 2D Detachable Coils
352103-4, 352123-4, 352143-4, 352163-4, 352183-4, 352203-4, 352520-4, 352620-4, 352730-4, 352830-4, 352930-4
6,921,410
Neurovascular
GDC®–18 360 Standard Detachable Coils
3481030, 3481130, 3481230, 3481330, 3481430, 3481630, 3481640, 3481830, 3481840, 3482033, 3482240, 3482440, 348615, 348715, 348820, 348920
6,860,893; 6,921,410; 9,055,948
Neurovascular
GDC®–18 3D Detachable Coils
355103-4, 355123-4, 355143-4, 355163-4, 355183-4, 355203-4, 355615-4, 355825-4
6,635,069; 6,860,893; 6,921,410; 6,929,654
Neurovascular
GDC®–18 Fibered VortX® Coils
353023-4, 353025-4, 353024-4, 353026-4
6,187,027; 6,280,457; 6,921,410; 8,172,862
Neurovascular
GDC®–18 Soft Detachable Coils
351204-4, 351208-4, 351304-4, 351308-4, 351406-4, 351410-4, 351508-4, 351512-4, 351610-4, 351615-4
6,921,410
Neurovascular
InZone® Detachment System
4,510,095
6,344,041; 6,397,850
Neurovascular
Matrix2® 2D Soft SR Detachable Coils
471408-SR, 471410-SR, 471510-SR, 471515-SR, 471610-SR, 471620-SR, 471720-SR, 471830-SR
6,280,457; 6,468,266; 6,635,069; 6,921,410; 6,929,654; 6,423,085; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® 2D Standard SR Detachable Coils
470103-SR, 470410-SR, 470515-SR, 470620-SR, 470730-SR, 470830-SR, 470930-SR
6,280,457; 6,468,266; 6,635,069; 6,921,410; 6,929,654; 6,423,085; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® 360 Firm Detachable Coils
494515, 494615, 494720, 494830, 494930, 494103, 494123, 494143, 494163, 494183, 494203, 494244
6,280,457; 6,423,085; 6,921,410; 6,860,893; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® 360 Soft SR Detachable Coils
490304-SR, 490306-SR, 490308-SR, 490406-SR, 490510-SR, 490408-SR, 490515-SR, 490610-SR, 490615-SR, 490715-SR, 490720-SR, 490820-SR, 490830-SR
6,280,457; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,423,085; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® 360 Standard SR Detachable Coils
492103-SR, 492123-SR, 492408-SR, 492510-SR, 492515-SR, 492610-SR, 492615-SR, 492715-SR, 492720-SR, 492820-SR, 492830-SR, 492920-SR, 492930-SR
6,280,457; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,423,085; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® 360 UltraSoft SR Detachable Coils
498204-SR, 498206-SR, 498304-SR, 498306-SR, 498308-SR, 498406-SR, 498408-SR, 498510-SR, 498515-SR, 498610-SR, 498615-SR
6,280,457; 6,423,085; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® 3D Omega Standard Detachable Coils
475103, 475304, 475306, 475406, 475408, 475508, 475610, 475510, 475615, 475715, 475820
6,280,457; 6,423,085; 6,921,410; 6,860,893; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® Helical Soft SR Detachable Coils
471204-SR, 471206-SR, 471208-SR
6,280,457; 6,423,085; 6,468,266; 6,921,410; 7,070,607
Neurovascular
Matrix2® Helical UltraSoft SR Detachable Coils
497202-SR, 497203-SR, 497204-SR, 497206-SR, 497208-SR, 497210-SR, 497215-SR, 497253-SR, 497254-SR, 497256-SR, 497304-SR, 497306-SR, 497308-SR, 497310-SR, 497315-SR, 497320-SR, 497406-SR, 497408-SR, 497410-SR, 497415-SR, 497420-SR, 497515-SR, 497520-SR, 497620-SR
6,280,457; 6,423,085; 6,468,266; 6,921,410; 7,070,607
Neurovascular
Merci® Balloon Guide Catheters
90076, 90073, 90077, 90074
6,638,245; 6,702,782
Neurovascular
Neqstent Coil Assisted Flow Diverter
n/a
10,130,372; 11,389,174
Neurovascular
Neuro Renegade® Hi-Flo™ Microcatheters
182880US, 182890US, 182900US, 182910US
6,575,959
Neurovascular
NeuroForm Atlas™ Stent System
SZAS3015, SZAS3021, SZAS3024, SZAS4021, SZAS4024, SZAS4521, SZAS4530
7,037,330; 7,695,507
Neurovascular
Neuroform EZ® Stent System
N3EZ2515, N3EZ2520, N3EZ3015, N3EZ3020, N3EZ3030, N3EZ3510, N3EZ3515, N3EZ3520, N3EZ3530, N3EZ4015, N3EZ4020, N3EZ4030, N3EZ4510, N3EZ4520, N3EZ4515, N3EZ4530
7,037,330; 7,695,507; 8,506,615
Neurovascular
Neuroform3® Microdelivery Stent System
SNF32515, SNF32520, SNF33015, SNF33020, SNF33030, SNF33515, SNF33520, SNF33530, SNF34015, SNF34020, SNF34030, SNF34515, SNF34520, SNF34530
6,575,959; 7,037,330; 7,695,507
Neurovascular
Renegade® 18 Microcatheters
18-257, 18-259
6,575,959
Neurovascular
Surpass Streamline™ Flow Diverters
M003100FPP0, M003101FPP0, M003102FPP0, M003110FPP0, M003112FPP0, M003111FPP0, M003113FPP0, M003114FPP0, M003115FPP0, M003120FPP0, M003121FPP0, M003122FPP0, M003124FPP0, M003123FPP0
7,306,624; 7,572,290; 7,942,925; 8,419,787
Neurovascular
Surpass Streamline™ Flow Diverters
M003100FPP0, M003101FPP0, M003102FPP0, M003110FPP0, M003112FPP0, M003111FPP0, M003113FPP0, M003114FPP0, M003115FPP0, M003120FPP0, M003121FPP0, M003122FPP0, M003124FPP0, M003123FPP0
7,306,624; 7,572,290; 7,942,925; 8,419,787
Neurovascular
Surpass™ Flow Diverters
502FPP, 503FPP, 504FPP
7,306,624; 7,572,290; 7,942,925; 8,419,787
Neurovascular
Surpass™ Flow Diverters
502FPP, 503FPP, 504FPP
7,306,624; 7,572,290; 7,942,925; 8,419,787
Neurovascular
Synchro®-10 Guidewires
1631, 1633
6,260,458; 6,431,039; 6,428,489; 6,440,088; 6,553,880; 6,579,246; 6,766,720
Neurovascular
Synchro®-14 Guidewires
1301, 1302, 1331, 1332
6,260,458; 6,431,039, 6,428,489; 6,440,088; 6,553,880; 6,579,246; 6,766,720
Neurovascular
Synchro2® Guidewires
2601, 2611, 2641, 2642, 2631, 2632, 2651, 2652
6,260,458; 6,431,039; 6,428,489; 6,440,088; 6,553,880; 6,579,246; 6,766,720
Neurovascular
Target XL® 360 Soft Detachable Coils
612720, 612830, 612930, 612104, 612124, 612145, 612165, 612185, 612203, 612205, 612206, 612306, 612309, 612408, 612412, 612510, 612515, 612620
6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,055,948; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target XL® 360 Standard Detachable Coils
610620, 610720, 610830, 610930, 610104, 610124, 610145, 610165, 610185, 610205, 610225, 610245
6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,055,948; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target XL® Helical Detachable Coils
611515, 611620, 611720, 611830, 611930, 611104
6,468,266; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® 360 Nano™ Detachable Coils
542102, 542103, 542152, 542153, 542154, 544203, 544204, 544254, 544304, 544306, 544356
6,270,495; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,055,948; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® 360 Soft Detachable Coils
547103, 547113, 547123, 547133, 547143, 547204, 547306, 547308, 547310, 547406, 547408, 547410, 547415, 547510, 547515, 547520, 547610, 547615, 547620, 547630, 547715, 547720, 547730, 547820, 547830, 547920, 547930
6,270,495; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,055,948; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® 360 Standard Detachable Coils
546103, 546113, 546123, 546133, 546143, 546154, 546306, 546308, 546408, 546410, 546415, 546515, 546520, 546615, 546620, 546630, 546715, 546720, 546730, 546820, 546830, 546920, 546930
6,270,495; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,055,948; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® 360 Ultra Detachable Coils
542203, 542204, 542206, 542254, 542304, 542306, 542308, 542310, 542358, 542406, 542408, 542410, 542415, 542451, 542510, 542515
6,270,495; 6,468,266; 6,860,893; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,055,948; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® 3D Detachable Coils
615306, 615408, 615510, 615615, 615715, 615825, 615103
6,468,266; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® Helical Nano™ Detachable Coils
543101, 543102, 543103, 543151, 543152, 543153, 543154, 545202, 545203, 545204, 545206, 545253, 545254, 545256, 545304, 545306, 545308
6,270,495; 6,468,266; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Target® Helical Ultra Detachable Coils
543201, 543202, 543203, 543204, 543206, 543208, 543253, 543254, 543256, 543304, 543306, 543308, 543310, 543356, 543406, 543408, 543415
6,270,495; 6,468,266; 6,921,410; 6,936,055; 8,202,292; 9,265,504; 9,314,250; 9,504,475
Neurovascular
Transend® 300 Guidewires
46-814, 46-815
5,984,878
Neurovascular
TransForm® Compliant Occlusion Balloon Catheters
SRC0310, SRC0315, SRC0410, SRC0415, SRC0420, SRC0430, SRC0510, SRC0515, SRC0520, SRC0530
6,575,959; 8,021,329; 8,585,643; 9,162,040
Neurovascular
TransForm® Super Compliant Occlusion Balloon Catheters
SSC0305, SSC0407, SSC0410, SSC0707, SSC0710, SSC0715
6,575,959; 8,585,643; 9,162,040
Neurovascular
Trevo® Pro Microcatheters
90231, 90238
5,951,539
Neurovascular
Trevo® ProVue Retrievers
80,030
8,357,179; 8,529,596; 8,795,317; 8,795,345; 9,044,263; 9,072,537; 9,700,331
Neurovascular
Trevo® XP ProVue Retrievers
80051, 80052, 90182, 90183, 90185, 93067
8,357,179; 8,529,596; 8,795,345; 9,044,263; 9,072,537; 9,700,331
Neurovascular
Trevo® XP ProVue Retrievers
90186, 93068
8,357,179; 8,529,596; 8,795,345; 9,044,263; 9,700,331
Neurovascular
Wingspan® Stent System
WS025009, WS025015, WS025020, WS030009, WS030015, WS030020, WS035009, WS035015, WS035020, WS040009, WS040015, WS040020, WS045009, WS045015, WS045020
7,004,962; 7,037,330; 7,294,137; 7,468,070; 7,695,507; 8,092,508