DEI_Hero_V3
Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
"Tüm çalışanların kendilerini güvende ve ait hissettikleri bir kültürü teşvik etmeye çalışıyoruz. İş ortamımızın içinde ve dışında farklılıkları teşvik ediyor ve değer veriyoruz." 

- Kevin Lobo, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

DE&I taahhütlerimiz

İş gücümüzün çeşitliliğini güçlendirme

 

Müşterilerimizin, hastalarımızın, topluluklarımızın ve paydaşlarımızın çeşitliliğini yansıtan yetenekleri çekmek, geliştirmek ve ilerletmek

Kapsayıcılık, katılım ve aidiyet kültürünü daha ileri düzeye taşıma

 

Engelleri ortadan kaldıran, tüm yeteneklerin katılımını sağlayan ve her çalışana potansiyelinin tamamına ulaşmasını sağlamak üzere esin kaynağı olan eşitlikçi bir kültür oluşturma

İnovasyonu ve büyümeyi desteklemek için kapsayıcılığın gücünü en üst düzeye çıkarma

 

Sağlık hizmetlerini daha iyi yapmak için farklı arka planların, yeteneklerin ve bakış açılarının gücünü optimize etme

       

"DE&I taahhütlerimizin kökü şirketimizin misyon ve değerlerine dayanır. İnsanlar temel bir değerdir ve her zaman yaptıklarımızın merkezinde yer alır. Hep birlikte DE&I yolculuğumuzu ileriye taşımayı taahhüt ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz." 

- Annie Heath, Başkan Yardımcısı, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık