Oversigt
og tilgang

 

Målsætning for vores virksomhedsmæssige ansvar
_______________________________________________________________________________

Vi ønsker at påvirke mennesker og vores planet positivt gennem ansvarlig, bæredygtig praksis, der skaber en bedre og sundere verden.

Vores mål er knyttet direkte til vores virksomhedsmission

Sammen med vores kunder er vi orienteret mod at gøre sundhedsplejen bedre.

Vi mener, at verdens sundhed er lige så vigtig, som de mennesker, der lever i den. Derfor bygger vores tilgang til virksomhedsansvar på følgende rammer:

 

 

At skabe en bedre, sundere verden

Stærkere mennesker
Vi er engageret i at drage omsorg for vores lokalsamfund og skabe en sund, mangfoldig, retfærdig og inkluderende arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.
 

Sundere planet
Vi er fuldt engagerede i at reducere vores miljøpåvirkning globalt gennem ansvarlig bæredygtig drift.

God forretning
Vi er engageret i at hjælpe vores kunder med at forbedre patientresultater og udvikle os ansvarligt ved at stræbe efter kvalitet og integritet i hver eneste af vores aktiviteter.

Vores vigtigste engagementer

Fremme en inklusionskultur, engagement og tilhørsforhold

Fremme en inklusionskultur, engagement og tilhørsforhold

Styrke mangfoldigheden af ​​vores arbejdsstyrke og måle fremskridt

Styrke mangfoldigheden af ​​vores arbejdsstyrke og måle fremskridt

Opnå 20 % reduktion i kulstofemissioner i alle faciliteter 2019-2024*

Forsyne alle faciliteter med 100 procent el fra vedvarende kilder inden 2027.

Gøre alle Stryker-faciliteter CO2-neutrale inden 2030*

Gøre alle Stryker-faciliteter CO2-neutrale inden 2030*

Øge gennemsigtighed af forsyningskæde og leverandørdiversiteten

Forpligte leverandører i forbindelse med ESG-præstationsvurderinger med mål om at dække 85 % af vores direkte forbrug inden 2027.

Etablere formelt bestyrelsesansvar i forbindelse med virksomhedsmæssigt ansvar

Ledelses- og nomineringsudvalgstilsyn med virksomhedsansvar

*Omfang 1 og 2