CR-goodBusiness-desktop

God
forretning

 

Hos Stryker er vi forpligtet til at gøre det rigtige. God virksomhedsledelse er afgørende. Vi driver vores forretning i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser og i overensstemmelse med de højeste etiske standarder. Få mere at vide om vores virksomhedsledelse, og se en komplet liste over virksomhedens politikker her.

Nogle links på denne side kan referere til dokumenter, der er på engelsk. Ved at klikke på linkene accepterer du at læse dokumenterne på engelsk. Du kan vende tilbage til denne side ved at vælge tilbageknappen i din browser.  

Adfærdskodeks 
________________________________________

Vores adfærdskodeks, politikker og standarder hjælper vores medarbejdere med at afvikle forretningsaktiviteter på den rigtige måde. Vi har for nylig lanceret et opdateret adfærdskodeks, der inkorporerer væsentlige ændringer for at understrege vores forventninger til alle medarbejdere og forretningspartnere. Det opdaterede kodeks opfordrer medarbejderne til at anvende etiske beslutningsprincipper i stedet for at skulle huske et omfattende regelsæt. Disse styrende principper opstiller rammerne for forventet adfærd og giver medarbejderne handlekraft til at gøre det rigtige.

Menneskerettigheder 
________________________________________

At overholde menneskerettighederne stemmer fint overens med Strykers mission om at gøre sundhedspleje bedre. For at opfylde denne mission skal vi samarbejde med leverandører og kunder om at udvikle innovative produkter og have en positiv indvirkning på de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Derfor udgav vi i 2022 vores holdning til menneskerettigheder, som viser vores engagement. Vi forventer, at tredjeparter, herunder indirekte kanaler, underleverandører, leverandører og entreprenører, der handler med Stryker, deler vores forpligtelse til at beskytte menneskerettighederne. Du kan finde flere oplysninger om menneskerettigheder hos Stryker i vores omfattende rapport

Forsyningskæde  
________________________________________

Via vores fokus på administration af underleverandører fokuserer vi på ansvarlighed over for vores leverandører for at kunne levere materialer af høj kvalitet, minimere forstyrrelser og opretholde vores værdier. Det giver os mulighed for konsekvent at give vores kunder de produkter, som de har brug for, på en ansvarlig måde. Alle leverandører, der handler med os, skal overholde vores leverandørkodeks gennem vores leverandørkontrakter samt vilkår og betingelser for indkøbsordrer. Leverandørkodekset beskriver vores forventninger til leverandører på vigtige områder, herunder:

  • Generelle forretningsaktiviteter og etik 
  • Menneskerettigheder 
  • Arbejde og ansættelse 
  • Sundhed, sikkerhed og miljø 
  • Immaterielle rettigheder og data. 
Ved udgangen af 2027 vil Stryker forpligte 85 % af vores direkte leverandører (målt på forbrug) i forbindelse med ESG-præstationsvurderinger

Produktsikkerhed og -kvalitet  
________________________________________

Hos Stryker står kvalitet over alt andet. Vi motiveres af at gøre sundhedspleje bedre for vores kunder ved at levere innovative produkter og tjenester, der lever op til lovkrav via vores effektive kvalitetssystem.

I overensstemmelse med vores mission og vores værdier definerer vi kvalitet i vores organisation gennem denne politik. For at forblive førende inden for den medicinske teknologi skal en virksomhed brænde for produktkvalitet og pålidelighed. Vi er forpligtet til at opfylde og overgå de globale lovbestemte standarder. Vi står ved vores produkter og løser problemer, hvis de opstår. Til at understøtte dette har vi et robust kvalitetsdataprogram, der inkluderer nøgleprocesindikatorer til forskellige kvalitetsmål. Disse data bruges til at styre de daglige kvalitetsaktiviteter og revideres også jævnligt med ledelsen. Du kan finde flere oplysninger på vores side om global kvalitet.

Cybersikkerhed   
________________________________________

Stryker arbejder hårdt for at sikre, at organisationen kan fungere effektivt, og for at beskytte vores medarbejderes, kunders, patienters og andre interessenters interesser og privatliv. Du kan finde flere oplysninger på vores side om cybersikkerhed.