Tedarik Zinciri Şeffaflığı ve Etik Kuralları

Çatışma Mineralleri Politikası

Amaç
Stryker Şirketi ve bağlı şirketleri ("Stryker") sorumlu kaynaklardan destek almaktadır.

Kapsam
Stryker’in, Tin, Tantalum, Tungsten ve Altın’ın (“3TG”) kullanımını silahlı çatışmayı finanse edebilecek ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki insan hakları ihlallerini teşvik edebilecek kaynaklardan uzaklaştırma çabaları devam etmektedir: Angola; Burundi; Orta Afrika Cumhuriyeti; Kongo Cumhuriyeti; Ruanda; Güney Sudan; Tanzanya; Uganda ve Zambiya ("Çatışma Bölgesi").

Ayrıntılar
Stryker, Çatışma Bölgesinden sorumlu kaynakları desteklemekte ve tedarikçilerinden 3TG içeren malzemeleri sosyal olarak sorumlu kaynaklardan temin etmelerini beklemektedir. Amacımız, insan hakkı ihlallerinin finanse edilmesini sonlandırmakla birlikte, Çatışma Bölgeleri'nde sosyal sorumluluk çerçevesinde sürdürülen ticari faaliyetleri desteklemektir.

Stryker, bu Politika'yı desteklemek adına aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli faaliyetlerde bulunacaktır:

 • Makul bir menşe ülke araştırması yapın ve tedarikçilerinin OECD ile tutarlı bir şekilde titizlik göstermesini isteyin.
  Uyuşmazlıktan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Sorumlu Maden Mineralleri Tedarik Zincirleri İçin Çatışma Alanından 3TG'nin Stryker’in hammaddelerinde, bileşenlerinde ve / veya bitmiş cihazlarında olup olmadığını ve eğer öyleyse, 3TG'nin sorumlu bir şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için Durum Tespiti Rehberi;
 • Tedarikçilerden gereken özeni göstermelerini ve menşei tespitini desteklemek için uygun bilgileri sağlamalarını isteme
  Stryker’a verdikleri ürünlerde kullanılan 3TG’nin;
 • Sürdürülebilir şekilde sorumlu 3TG kaynak kullanımı için çalışmak üzere tedarikçilerle iş birliği yapın; ve 
 • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na, yıllık SD Formu ve Çatışma Mineralleri Yasal Uyarısı ve Raporu sunmak ve söz konusu belgeleri bu web sitesinde yayınlamak.

Bu prosedürle ilgili sorular veya yorumlar conflictminerals@stryker.com adresine yönlendirilmelidir

SEC Form SD ve Çatışma Mineralleri Açıklama ve Raporumuza web sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünden erişilebilir.

 

 

California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası'na İlişkin Açıklama Bildirimi

Stryker Corporation, 1941'de Dr. Homer H. Stryker tarafından kurulduğundan bu yana, tüm faaliyetlerini geçerli yasa ve yönetmeliklere ve en yüksek etik standartlara uygun şekilde yürütme kararlılığını göstermiştir. Stryker, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin de sorumlu tedarik zinciri yönetimine olan bağlılığımızı devam ettirmemize yardımcı olmalarını bekler. Köleliğin ve insan kaçakçılığının tedarik zincirimizden kaldırılmasına yönelik gösterdiğimiz çabalar; etik kurallarına bağlılık, yasalara uygunluk ve sosyal sorumluluğumuzun bir parçasıdır.

2010 tarihli California Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girdi. Yasa, köleliğin ve insan kaçakçılığının eyalet, federal ve uluslararası yasalar kapsamında suç olduğunu beyan eder ve California eyaletinde iş yapan perakendecilerin ve üreticilerin, doğrudan tedarik zincirlerinden köleliği ve insan kaçakçılığını ortadan kaldırma çabalarını açıklamalarını gerektirir. Aşağıda sunulan açıklamalar, Stryker’ın bu gereksinime cevabı niteliğindedir.

 1. Stryker, ürün tedarik zincirimizin yıllık kapsamlı değerlendirmesini yaparken insan kaçakçılığı ve kölelik risklerini değerlendirmek ve ele almak üzere bir risk değerlendirmesi gerçekleştirir. Doğrulama için üçüncü taraflara başvurmaz.
 2. Stryker, insan kaçakçılığı ve köleliğin tedarik zincirlerinden kaldırılması hususu dâhil olmak üzere tedarikçiler için belirlediği standartlara uygunluğu değerlendirmek üzere tedarikçilerini denetime tabi tutar. Doğrulama, bağımsız duyurulmamış denetimlerle gerçekleştirilmez.
 3. Doğrudan tedarikçilerimizin, ürünlere dâhil edilen maddelerin iş yaptıkları ülkenin ya da ülkelerin kölelik ve insan kaçakçılığına ilişkin yasalarına uygun olduğuna ilişkin sertifika sağlamasını zorunlu kılarız.
 4. Şirketimizin kölelik ve insan kaçakçılığına ilişkin standartlarını karşılamayan çalışan ve tedarikçilere yönelik iç hesap verme standartlarımız ve prosedürlerimiz mevcuttur.
 5. Özellikle ürün tedarik zincirlerinde karşılaşılan riskleri en aza indirme amacıyla, tedarik zinciri yönetiminde doğrudan sorumluluk üstlenen şirket çalışanları ve yönetimine yönelik insan kaçakçılığı ve kölelik konularında eğitim vermeyi planlıyoruz.

 

 

Satın alma siparişi şart ve koşulları