Genel bakış
ve yaklaşım

 

Kurumsal Sorumluluk Hedefimiz
_______________________________________________________________________________

Daha iyi ve daha sağlıklı bir dünya yaratan sorumlu, sürdürülebilir uygulamalar yoluyla insanları ve gezegenimizi olumlu yönde etkileyeceğiz.

Hedefimiz doğrudan şirket misyonumuzla bağlantılıdır

Müşterilerimizle birlikte sağlık hizmetlerini daha iyi hale getirmeye kararlıyız.

Gezegenimizin sağlığının, üzerinde yaşayan insanlar kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kurumsal sorumluluğa yaklaşımımız aşağıdaki çerçeve üzerine inşa edilmiştir:

 

 

Daha iyi, daha sağlıklı bir dünya yaratmak

Daha güçlü insanlar
Topluma hizmet etmeyi ve çalışanların başarılı olduğu sağlıklı, çeşitliliğe sahip, eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş yeri oluşturmayı taahhüt ederiz
 

Daha sağlıklı bir gezegen
Sorumlu ve sürdürülebilir operasyonlar üzerinden dünya üzerindeki çevresel etkimizi azaltmayı taahhüt ederiz

Daha iyi bir işletme
Yaptığımız her işte kalite ve dürüstlükten ayrılmadan müşterilerin hasta sonuçlarını iyileştirmesine ve sorumlu şekilde büyümesine yardımcı olmayı taahhüt ederiz.

Anahtar niteliğindeki taahhütlerimiz

Dahil etmeyi, etkileşim kurmayı ve bağlı hissetmeyi destekleyen bir kültür geliştirme

Dahil etmeyi, etkileşim kurmayı ve bağlı hissetmeyi destekleyen bir kültür geliştirme

İş gücümüzün çeşitliliğini güçlendirme ve ilerlemeyi ölçme

İş gücümüzün çeşitliliğini güçlendirme ve ilerlemeyi ölçme

2019-2024* döneminde tüm tesislerdeki karbon salınımında %20 seviyesinde bir düşüş sağlama

2027 yılına kadar tüm tesislere yüzde 100 yenilenebilir enerji ile güç sağlama.

2030* yılına kadar tüm Stryker tesislerini karbon nötr hale getirme

2030* yılına kadar tüm Stryker tesislerini karbon nötr hale getirme

Tedarik zinciri şeffaflığını ve tedarikçi çeşitliliğini artırma

2027 yılına kadar doğrudan harcamalarımızın %85'ini karşılama hedefiyle tedarikçileri ESG performans değerlendirmelerine dahil etme.

Kurumsal Sorumluluk nedenleriyle yönetim kuruluna resmi olarak hesap verebilirlik niteliği yükleme.

Yönetim ve Atama Komitesi kurumsal sorumluluk gözetimi

*Kapsam 1 ve 2