22-Nov-2021
Carousel - Putting people first - how Stryker supports worldwide disaster relief efforts - desktop
mobile
Icon of hand holding heart
İnsanları ön plana koyma:
Stryker dünya çapındaki afet yardımı çalışmalarını nasıl destekliyor?

Stryker; sağlıkla ilgili acil bir durum, doğal bir felaket veya beklenmedik bir olay nedeniyle sağlıkları ve güvenlikleri risk altında olan çalışanlarını ve toplulukları desteklemeye hazırdır.

43.000'den fazla çalışanımız sağlık hizmetini iyileştirme misyonumuz hedefinde çalışıyor. Çalışanlarımızın çeşitliliği ve farklı dünya görüşleri sağlık çözümleri geliştirmemize yardımcı oluyor. Dünya çapındaki insani yardım çalışmalarını destekleme konusunda şirketimizle aynı tutkuyu paylaşıyorlar. Stryker'ın afet yardımına yaklaşımı, çalışanlarımızın ve toplulukların güvenliğine ve sağlığına dayanmaktadır. Afetler ve acil durumlar sırasında çalışanlarımızı ve toplulukları desteklemek için neler yaptığımızı öğrenin:
 

Afet yardımı sunmak için Kızılhaç ile iş birliği yapıyoruz

Afetlerin ve acil durumların ne zaman meydana geleceğini bilemiyoruz. Afet öncesinde Kızılhaç ile iş ortaklığı kurarak Kızılhaç ekiplerinin afet bölgesine gitmeden önce kaynak toplamasına yardımcı oluyoruz. Yıllık bağışımızla, Kızılhaçın dünya çapındaki topluluklardaki, afetten etkilenen bireylere ve ailelere hemen yardım edebilmesini sağlayan bir fona katkı sağlıyoruz.

Bu iş ortaklığı sayesinde çalışanlarımız da kan toplama araçları ve afet hazırlığı eğitiminin yanı sıra, çok kaynağa sahip olmayan mahallelerde ücretsiz yangın alarmı kurulumu sunan Sound the Alarm gibi topluluk girişimlerine katılabiliyor.

Gerektiğinde destek ve gönüllülük platformumuz olan Impact ile Stryker çalışanları arasında bağış toplama etkinlikleri düzenleyerek Kızılhaç için bağış topluyoruz. Bu sayede çalışanlarımız en çok önem verdikleri yardım çalışmalarını destekleyebiliyor veya fona en çok ihtiyaç duyulduğu belirlenen afetler için destek sunmayı tercih edebiliyor.

  

Tarafsızlığın simgesi: Kızılhaç amblemi1

Kızılhaç amblemi 150 yıldan daha eskidir. Günümüzde kızıl haç, kızıl ay ve kızıl kristal simgeleri dünya çapında Kızılhaç için kullanılır.

Bu amblem insani yardım hizmetlerini ifade eder. Bu amblemle ırk, din veya vatandaşlık durumuna bakmadan tüm insanlara gönüllü ve tarafsız bir şekilde yardım edileceği sözü verilir.


  

Afetten etkilenen çalışanları ve aileleri destekleme

Afetten etkilenen veya etkilenmesi beklenen Stryker çalışanlarına ve ailelere destek verip onların güvende olduklarından emin olmak için kaynak ve destek sunuyoruz. Tüm dünyadaki çalışanlara ve ailelere afet yardımı ve diğer tür yardımlar sunan bir çalışan yardımı sağlayıcısı olan LifeWorks ile iş birliği yapıyoruz. LifeWorks'ün sunduğu kaynaklar ve araçlar, çalışanların ve ailelerinin güvende kalıp kayıp ve endişelerle baş etmesine, mevcut durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olup afet nedeniyle ortaya çıkan yasal, finansal veya sigortayla ilgili sorunları çözmelerine katkıda bulunacak uzman kaynaklar sağlayan yerel ve milli kaynaklar bulmasına yardımcı oluyor.

Sosyal Etki Yöneticisi Anita Mehta "Dürüstlük ve insanları ön plana koymak şirket değerlerimizdendir." diyor. "Çalışanlarımızı, kriz durumunda iş arkadaşlarını ve topluluklarını desteklemeye teşvik eden yardımsever bir şirket kültürü oluşturduk. Stryker'ın Kızılhaç ve LifeWorks ile sürdürdüğü iş birliği misyonumuzdan daha çok gurur duymamızı sağlıyor ve küresel sağlık hizmeti topluluğu için çözüm sunmamıza yardımcı oluyor."

Daha iyi ve sağlıklı bir dünya oluşturmaya nasıl katkı sağladığımızı öğrenin.