Bağışlamak 
ve gönüllülük

 

Bağışlamak ve gönüllülük programları

Şirket genelindeki başkalarının hayatlarını geliştirme tutkusu gücünü Stryker'ın çalışanlarından alır. İster yerel olarak gönüllük ister küresel olarak bağışta bulunmak olsun, çalışanlarımızın bağışlaması desteklenir. Dünya genelinde insanların yaşam kalitesini yükseltmek için eşitliği ön planda tutarken sağlık hizmetini geliştiriyoruz, eğitimi destekliyoruz, çevre sağlığını geliştiriyoruz ve topluluk kültürünü zenginleştiriyoruz. Ayrıca çalışanlarımızı motive eden davalara önem veriyoruz ve karşılık sunmayı kolaylaştırıyoruz.


Stryker’ın küresel desteği

Sosyal etki stratejimiz ile uyumlu kar amacı gütmeyen kuruluşları destekliyoruz. İşletmelerimiz ve ekiplerimiz, eğitim desteği, insani yardım ve imza partnerlerimiz Operation Smile, Project C.U.R.E. ve Kızılhaç dahil olmak üzere kurumlar için para toplanan diğer aktiviteler ile karşılık sunar. Ayrıca ekiplerimiz sağlık hizmetinin ilerlemesini sağlayan, eğitimi destekleyen, çevre sağlığını iyileştiren ve toplum kültürünü zenginleştiren organizasyonlarla aktif olarak iş birliği yapmaktadır.

Sağlık hizmetini
ileriye taşıma
 

CR_healthcare

Kaynak sıkıntısı çekenlerin güvenli bir şekilde ve zamanında sağlık hizmetine erişmesini sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Eğitimi
destekleme
 

CR_education

Her çocuğun potansiyeline ulaşmasını sağlamak üzere ücretsiz eğitime destek olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Çevre
sağlığını
iyileştirme

CR_environmentalHealth

Çevre sağlığını iyileştiren kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Toplum
kültürünü
zenginleştirme

CR_communityCulture

Sanat yardımıyla yaşam kalitesini zenginleştiren kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve etkinlikler

Toplu etkimiz

2021 yılında Stryker tarafından çalışanlarımızın tutku duydukları davaların desteklenmesine olanak tanıyan bir küresel bağış ve gönüllülük platformu olan Impact'i hizmete soktuk. Bu platform üzerinden Stryker çalışanların yaptıkları bağış kadar bağış yaparak katkıda bulunmaktadır. Impact ayrıca çalışanlara sanal, yeteneğe dayalı ve şahsen gerçekleştirilecek fırsatlar da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş gönüllülük fırsatları da sunar. Ayrıca, dünyanın herhangi bir bölgesinde felaket meydana geldiğinde çalışanlarımız yardım çalışmalarını destekleyebilir ve fona en çok ihtiyaç duyulan yerlere gerekli fonu sağlayabilirler.

Yapılan bağış kadar bağışta bulunma programımız, çalışanlarımızın önem verdikleri kar amacı gütmeyen kuruluşlara desteklerini ikiye katlama olanağı tanımıştır. 2022 yılında 3.500'ün üzerinde çalışanımız şirketimizin Impact'teki yapılan bağış kadar bağışta bulunma programına katılarak 1.400'ün üzerinde kar amacı gütmeyen kuruluşa 2,1 milyon USD bağışta bulunulmasını sağlamıştır. Çalışanların gönüllülük faaliyetlerini izledik ve bu verileri gelecekteki hedefler için bir temel oluşturmak üzere kullanacağız.

2022 yılında çalışan bağışları için 1:1 oranında bağışta bulunduk ve Impact platformunun birinci yıl dönümü nedeniyle bir katılım kampanyası başlattık. Ayrıca Siyah Tarihi Ayı, Uluslararası Kadınlar Günü, Asya Amerikan/Pasifik Adalı Mirası Ayı, Pride Ayı, Latin Amerikan Mirası Ayı, Askerleri Hatırlama Ayı ve Ulusal Engelli Çalışan Hatırlama Ayı da dahil olmak üzere tüm yıl boyunca öne çıkan yeni fırsatlarla DE&I stratejilerimiz ile bağışta bulunma ve gönüllülük fırsatlarını ilişkilendirdik.

Operation Smile

Neredeyse kırk yıldır Operation Smile, düşük ve orta gelirli ülkelerde dudak ve damak yarığı ile başkas orunları olan çocuklara kritik olarak gerekli cerrahi ve kapsamlı tedaviyi sağlamaktadır. 1999 yılından beri Stryker bu girişmleri nakdi bağışlar, ayni bağışlar ve misyon gönüllüleriyle desteklemektedir. 2015 yılından beri çalışanlarımızın öncülüğünde gerçekleşen Drivern to Give Smiles yardım toplama kampanyalarımız ile 1,5 milyon USD üzerinde para toplanarak ihtiyacı olan çocuklar için 6.500'den fazla ameliyatın ücretsiz olarak yapılmasına yardımcı olunmuştur. İş birliğimiz ayrıca Rwanda'da cerrahi asistanların eğitimine yardımcı olmuş, Global Surgery Scholars programının genişlemesini sağlamış ve Madagaskar'daki sağlık hizmeti ekipleri için cerrahi güvenlik eğitimi sunmuştur.

Dünya genelinde tutkulu çalışanlardan oluşan Operation Smile Ambassador ağı, Operation Smile için farkındalık ve destek sağlar, yerel topluluklarını eğitir ve yardım toplar. Yıllar içinde Stryker çalışanları ayrıca Operation Smile tıbbi deneyimleri için de hizmet sunarak tıbbi ekipleri, hastaları ve aileleri desteklemişlerdir.

2022 yılı katkısı

2,1 milyon USD
katkı*

1,400
kar amacı gütmeyen kuruluşlar

3,500+
çalışanların katkısı