Gizlilik Yükümlülükleri.
Her bir Taraf (“Alıcı Taraf”) bu Sözleşmeyi yerine getirmesi sırasında diğer tarafın (“İfşa Eden Taraf”) Gizli Bilgilerini elde edebileceğini kabul eder. Alıcı Taraf hem bu Sözleşmenin süresi boyunca hem de bu Sözleşmenin sona ermesinden itibaren beş (5) yıl süreye Gizli Bilgileri emin sıfatıyla gizli tutacaktır ve kendi gizli bilgileri için aldığı önlemlerin aynılarını alacaktır. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın verdiği Gizli Bilgileri sadece bu Sözleşme uyarınca doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için ya da bu Sözleşmenin koşullarının veya ayrı bir yazılı anlaşmanın koşullarının açıkça izin verdiği şekilde kullanacaktır. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin yetkisiz şekilde ifşa edilmesini ya da kullanılmasını, kamuoyuna ilan edilmesini ve yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gereken tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini bu Sözleşme uyarınca doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için onları bilmesi gereken kendi yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve kendi Grubunun üyeleri haricinde kişilere veya kuruluşlara ifşa etmeyecektir ve İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini kendi Gizli Bilgileriyle aynı ölçüde koruyacaktır. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin yetkisiz şekilde kullanıldığını veya ifşa edildiğini fark ederse bu durumu derhal İfşa Eden Tarafa bildirecektir. Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerin bu şekilde yetkisiz kullanılmasını veya ifşa edilmesini engellemek için İfşa Eden Tarafa yardım etmeyi kabul eder.

 

Gizli Bilgilerin İstisnaları.
(Alıcı Tarafın veya onun Grubuna dahil bir şirketin, temsilcinin veya çalışanın uygunsuz eylemi veya eylemsizliği haricinde bir nedenle) kamuoyuna ilan edilen bilgiler, Gizli Bilgi sayılmayacaktır.  İfşa Eden Taraf, herhangi bir hak veya lisans vermeksizin yukarıdaki “Gizlilik Yükümlülükleri” başlıklı paragrafında açıklanan yükümlülüklerin, Alıcı Tarafın aşağıda açıklanan türde olduğunu belge ibraz ederek kanıtladığı Gizli Bilgiler için geçerli olmayacağını kabul eder:

(i) Alıcı Tarafın İfşa Eden Taraftan almadan önce haklı şekilde sahip olduğu veya bildiği bilgiler;

(ii) Kısıtlamaya tabi olmayan başka bir kişinin Alıcı Tarafa haklı şekilde ifşa ettiği bilgiler;

(iii) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerine erişme yetkisi olmayan Alıcı Taraf çalışanlarının İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini kullanmaksızın bağımsız olarak keşfettiği bilgiler;

(iv) Alıcı Tarafın veya onun Grubuna dahil bir şirketin, temsilcinin veya çalışanın uygunsuz eylemi veya eylemsizliği haricinde bir nedenle kamuoyuna ilan edilen bilgiler.