Acil Servis sağlık çalışanı olmayan kullanıcılar ürün sorumluluk reddi beyanı

AED kullanıcıları, kalp masajı (CPR) ve AED kullanımı konusunda eğitim almalıdırlar.

Herkes kurtarılamasa da çalışmalarda, erken defibrilasyonun sağkalım oranlarını önemli ölçüde artırabileceği gösterilmektedir. AED’ler yetişkinlerde ve çocuklarda kullanım için endikedir. AED’ler, ağırlığı 25 kg’dan (55 lb) az olan çocuklarda kullanılabilir ancak bazı modellerde ayrı defibrilasyon elektrotları gerekir.

Sunulan bilgiler, Stryker’ın ürün tekliflerini göstermeyi amaçlamaktadır. Stryker ürünlerinden herhangi birini kullanmadan önce kullanım endikasyonları, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve olası advers olaylarla ilgili tüm yönergeler için kullanım talimatlarına bakın. Ürünlerin bulunabilirliği pazarlardaki ruhsatlandırma uygulamalarına ve/veya tıbbi uygulamalara tabi olduğundan ürünler tüm pazarlarda bulunamayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizdeki bulunabilirliği hakkında sorularınız için lütfen temsilcinizle iletişime geçin. Şartlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gösterilen ürünler, yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine göre CE işaretlidir.

Stryker veya bağlı kuruluşları, aşağıdaki ticari markalara veya hizmet markalarına sahiptir, bunları kullanmaktadır veya bunları uygulamıştır: CPR Advisor, cprINSIGHT, cprMAX, HeartSine, LIFELINKcentral, LIFENET, LIFEPAK, samaritan, Stryker. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Bu listede bir ürünün, özelliğin veya hizmet adının ya da logonun bulunmaması, Stryker’ın ticari markasından ya da bu ad veya logo ile ilgili diğer fikri mülkiyet haklarından feragat niteliği taşımamaktadır.

HeartSine ürünleri
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED, Birleşik Krallık

LIFEPAK ürünleri
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 ABD