Acil Servis sağlık çalışanı ürün sorumluluk reddi beyanı

Bu belge yalnızca sağlık çalışanlarının kullanımına yöneliktir. Bir sağlık uzmanı, belirli bir hastayı tedavi ederken belirli bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik yargısına güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiye vermez ve sağlık çalışanlarının belirli bir ürünü kullanmadan önce ürünün kullanımı konusunda eğitim almasını tavsiye eder.

Sunulan bilgiler, Stryker’ın ürün tekliflerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bir sağlık çalışanı, Stryker ürünlerinden herhangi birini kullanmadan önce kullanım endikasyonları, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve olası advers olaylarla ilgili tüm yönergeler için her zaman kullanım talimatlarına bakmalıdır. Ürünlerin bulunabilirliği pazarlardaki ruhsatlandırma uygulamalarına ve/veya tıbbi uygulamalara tabi olduğundan ürünler tüm pazarlarda bulunamayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizdeki bulunabilirliği hakkında sorularınız için lütfen temsilcinizle iletişime geçin. Şartlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gösterilen ürünler, yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine göre CE işaretlidir.

Stryker veya bağlı kuruluşları, aşağıdaki ticari markalara veya hizmet markalarına sahiptir, bunları kullanmaktadır veya bunları uygulamıştır: CodeManagement Module, CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK CR, LIFEPAK TOUGH, LUCAS, Performance-LOAD, Performance-PRO, Power-LOAD, Power-PRO 2, Power-PRO IT, Power-PRO TL, Power-PRO XT, Stair-PRO, Stryker. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Bu listede bir ürünün, özelliğin veya hizmet adının ya da logonun bulunmaması, Stryker’ın ticari markasından ya da bu ad veya logo ile ilgili diğer fikri mülkiyet haklarından feragat niteliği taşımamaktadır.

LIFEPAK ürünleri
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 ABD

LUCAS cihazı
Jolife AB
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70
LUND, İsveç

Evacuation Chair
Performance-LOAD
Performance-PRO
Power-LOAD
Power-PRO 2
Power-PRO IT
Power-PRO TL
Power-PRO XT
Stair-PRO
Xpedition
XPR Restraints

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 ABD