Akut Bakım ürün sorumluluk reddi beyanı

Bu belge yalnızca sağlık çalışanlarının kullanımına yöneliktir.

Bir sağlık uzmanı, belirli bir hastayı tedavi ederken belirli bir ürünü kullanıp kullanmamaya karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik yargısına güvenmelidir. Stryker, tıbbi tavsiye vermez ve sağlık çalışanlarının belirli bir ürünü kullanmadan önce ürünün kullanımı konusunda eğitim almasını tavsiye eder. 

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Bir sağlık çalışanı, herhangi bir Stryker ürününü kullanmadan önce, daima prospektüsü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir. 

Ürünlerin bulunabilirliği ayrı ayrı pazarlardaki ruhsatlandırma uygulamalarına ve/veya tıbbi uygulamalara tabi olduğundan ürünler tüm pazarlarda bulunamayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizdeki bulunabilirliği ile ilgili sorularınız için Stryker temsilcinizle irtibat kurun. 

Stryker Corporation veya bölümleri ya da diğer bağlı kuruluşları, aşağıdaki ticari markalara veya hizmet markalarına sahiptir, bunları kullanmaktadır veya bunlar için başvuruda bulunmuştur: Altrix, Rapr. Round Wraps, MV3, ProCuity, SV2, ST1 Series, Prime Series Stretchers, IsoTour, TruRize, Eye Surgery Stretcher, Fluoroscopy Stretcher, Gynnie, Prime TC, Prime X, Stretcher Chair, Transport Stretcher, ComfortGel, ComfortGel SE, Eole, Eole DC, IsoFlex SE, Prime Big Wheel, Prime Fifth Wheel, Prime Zoom, ProForm ve Ultra Comfort SE. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin veya hamillerinin ticari markalarıdır. 

Bu materyalin, AB ve EFTA dışında dağıtılması amaçlanmamaktadır. 

Gösterilen ürünler, yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine göre CE işaretlidir. 

Stryker Medical 
3800 E. Centre Ave. 
Portage, MI 49002 ABD