Alan Douville

Başkan Yardımcısı, Baş Bilişim Yöneticisi ve Bilişim Güvenliği Yöneticisi

Alan Douville, Eylül 2018'de Başkan Yardımcısı, Baş Bilişim Yöneticisi ve Bilişim Güvenliği Yöneticisi oldu.

 

Alan, Küresel Bilişim Teknolojisi Ekiplerimizi yönetmektedir. Küresel bilişim sistemlerimizin geliştirilmesinin ve yürütülmesinin yanı sıra, bilişim güvenliği alanındaki vizyonumuzdan, stratejimizden ve politikalarımızdan da sorumludur.

Alan, Ocak 2015'te Stryker'a katıldı ve o günden bugüne, BT alanındaki başlıca dönüşüm programlarımızın belirlenmesinde ve yürütülmesinde hayati bir rol oynadı.

Bunun öncesinde Whirlpool'da Küresel Bilgi Sistemleri Operasyonları ve Güvenliği Başkan Yardımcılığının yanı sıra, Kuzey Amerika Baş Bilişim Yöneticisi olarak görev aldı. Whirlpool öncesinde Alan, Diageo PLC'de BT Kıdemli Başkan Yardımcılığını yürüttü.

Alan, Maine Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği alanında lisans ve MBA derecelerine sahiptir. Sertifikalı bir bilişim sistemi güvenliği profesyonelidir (CISSP).