Stryker'da çalışan hemşireler, deneyimlerinin hemşirelikte yeniliğe nasıl dönüştüğünü paylaşıyor

06-May-2024

Hemşireler, uzmanlıklarını kullanarak ve fikirlerini dile getirerek hastaların sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sağlık sistemleri dahilinde gerçekleştirilen yeniliklere öncülük ediyorlar. Bu öncü hemşireler Stryker bünyesinde de yer alıyor ve iş yerinde hemşire güvenliği ile verimliliği artıran çözümler geliştiriyorlar.

Journal of Nursing Excellence adlı dergide bu durum en iyi şekilde şöyle ifade ediliyor: "Hemşirelik, yoğun bilgi birikimine sahip olunması gereken bir meslek olduğundan hemşireler, klinik ihtiyaçlar konusunda derin bir anlayışa sahiptirler ve iyileştirmeye yönelik fikirleri ve fırsatları belirleyip iletebilirler.1" Bu bilgiler, sayısı şu anda 135 olan ve giderek de artan hemşire çalışan tabanımızı araştırma ve geliştirme sürecimiz için değerli kılmaktadır.2 Şirket genelindeki hemşirelerin, yeni ürün geliştirme projelerine katkıda bulunarak hemşirelik mesleğinin geleceğini oluşturmada ekiplerimize yardımcı olmaları istenmektedir. Hemşire olan dört şirket çalışanının hasta bakıcılar için yenilikler geliştirmek üzere eski deneyimlerinden nasıl yararlandıklarını öğrenin.

Carolyn Fahey, Stryker'de kıdemli klinik deneyim müdürü görevine gelmiş bir hemşiredir

Carolyn Fahey, Kıdemli Klinik Deneyim Müdürü
Hasta bakımını iyileştirme fikirlerine yönelik zorlukları anlama

"Eski bir ortopedik cerrahi hemşiresi olarak ben de bir müşteriydim. Bu durum işime yaradı. Hastaların bakımını üstlendiğim 25 yıl boyunca hem iyi hem de kötü zamanlar yaşadım. Hemşire olarak edindiğimiz bu deneyimlerle geliştirme ekiplerimize yardımcı olarak onların, klinisyenlerin karşılaştıkları zorlukları anlamalarını sağlayabiliriz. Sağlık mesleği mensuplarının işlerini yaparken maruz kaldıkları baskıları tümüyle anlıyoruz. 
Hemşireler, sorun çözen kişilerdir. Hasta bakımı sürecinde karşılanmamış olan ihtiyaçları belirleyebilme becerisine sahiptirler. İşe yaradığı için yıllardır değişmeyen birçok süreç bulunur, ancak bu süreçler daha iyi hale getirilemez mi? Beni her gün harekete geçiren temel ilke budur. Bunu son kullanıcı için nasıl daha iyi hale getirebilirim? Hala hastaların başında, yenilikçi ve güvenli cihazlara ihtiyaç duyan arkadaşlarım var.
Hemşireler, ilk nefesten son nefese kadar insanların yanındadırlar. Bu, yorucu, stresli, tatmin edici ve canlandırıcı bir süreçtir. En önemlisi ise elzemdir. Klinisyenlerimizin hastalarını destekleyebilmeleri için bizim, klinisyenlerimizi onurlandırmamız ve onları destekleyecek yenilikler geliştirmemiz gerekir".

Bir hemşire olan Whitney Owusu, Stryker'de klinik satış etkinleştirme müdürü olmuştur

Whitney Owusu, Müşteri Yöneticisi, Ortopedik Aletler
Ortopedik Aletler ekibimizle hemşirelikte yenilikçiliği ilerletme

"Beni farklı şekillerde zorlayacak bir pozisyona geçmek istediğime karar vermeden önce pediatrik onkoloji servisinde ve yetişkin hastalara yönelik organ nakli süreçlerinde üç yıl boyunca çalışmış bir pratisyen hemşireydim. Hemşirelik kariyerim sırasında çok fazla şey öğrendim ve bu birikimi şu anki görevimde kullanıyorum. Her hasta, hastalık ve bakım planı farklı olduğundan önce hastayı dinlemeyi ve asla varsayımda bulunmamayı öğrendim. Her zaman sorular sormam gerektiğini de öğrendim. Sağlık hizmetleri sürekli gelişiyor, bu nedenle hastalarımıza en iyi bakımı sağlamak için her zaman öğrenmeye devam etmeliyiz.
Benim için hemşireler tarafından yönlendirilen yenilikçilik demek hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olacak yeni bakım modelleri geliştirmek için hemşire arkadaşlarımla yaptığımız iş birliği demektir. Şirketin Ortopedik Aletler ekibinde çalışıyorum ve kendime sürekli şu soruları soruyorum; ürünümüz hemşirelerin iş akışı verimliliklerini ve güvenliklerini iyileştirebilir mi ya da nasıl iyileştirir? Hemşirelerin her gün karşılaştıkları zorlukları göz önünde bulundurarak iş akışlarını iyileştirirken onları güvende tutan ürünler üretmemiz benim için önemlidir.
Yeni ürünler üzerinde çalışırken, bu ürünlere daima bir hemşire gözüyle bakarım. Sadece ürünün hasta için güvenli ve etkili olduğundan emin olmak istemiyorum, aynı zamanda ürünün hemşire ve diğer hastane personeli için güvenli ve etkili olup olmadığını da kendime soruyorum."

Kristin Sexton, Stryker'de kıdemli piyasa istihbarat uzmanı görevine gelmiş bir hemşiredir

Kristin Sexton, Kıdemli Piyasa İstihbaratı Uzmanı Şefi
Ürün geliştirme sürecine klinisyenlerin ve hastaların yorumlarını dahil etme

"Empati ve sempati, on bir yıl boyunca bir kardiyovasküler yoğun bakım hemşiresi olarak edindiğim ve şu anki görevimde uyguladığım iki özelliktir. Klinisyenler her gün pek çok şeye katlanıyorlar, ben de onların işlerini kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğimiz yollar düşünmeye çalışıyorum. Hastane kaynaklı sağlık sorunlarının riskini azaltmak üzere çözümler geliştiren benzersiz bir ekibin parçası olarak, mühendislerle yan yana çalışarak ürün geliştirme sürecinde klinisyenlerin ve hastaların sesi oluyorum. Ayrıca ürünlerimizin sağlık hizmetleri iş akışına entegre edilmesi konusunda eğitimler verilmesine ve ürünlerimizin klinisyenler ile hastalar açısından büyük bir etki yaratacağına dair güven oluşturulmasına yardımcı oluyorum. Yaptığımız işin merkezinde hemşireler tarafından yönlendirilen yenilikçilik yer alır. Ürün geliştirme sürecimizin tüm aşamalarında hemşirelerden aldığımız geri bildirimlerden yararlanırız. Hastaların başındaki klinisyenlerden odak gruplarına (bu gruplar, sorunlu alanlar ve bu alanlardaki sorunları çözme yolları hakkında geri bildirimlerde bulunmamıza yardımcı olur) kadar elde ettiğimiz bilgilerden yararlanarak hemşirelerin fikirlerine değer veriyoruz; onlarla kurduğumuz bu ortaklık olmasaydı olağanüstü sonuçlar doğuran basit müdahaleleri bile sağlayamayacağımızı biliyoruz. Stryker gibi bir şirketin sağlık hizmetlerini en kolay ve en tatmin edici şekilde daha iyi hale getirmek üzere gerçekleştirebileceği en büyük başarılardan biri, klinisyenlerimiz ve tesislerimiz ile bir ortaklık kurmaktır."

Sabrina Flavin, Stryker'de baş klinik analist olan bir hemşiredir

Sabrina Flavin, Kıdemli Portföy Yöneticisi
Şefkat ve bağlılık hasta başında başlar

"Üç yıl boyunca tıbbi cerrahi hemşiresiydim ve beş yıl boyunca Stryker için klinik danışman olarak çalıştım. Kısa bir süre önce cilt hasarını, hastaların düşmelerini ve hasta bakıcı sakatlanmalarını çözmeye yardımcı olan ürünler geliştirdiğimiz Akut Bakım ekibine katıldım.
Görevim sırasında en fazla, hastaların başında geçirdiğim zaman sırasında edindiğim bilgilerden yararlanırım. Hasta bakıcılarımızın yaşadıkları ve gördükleri ile ilgili bu birinci ağızdan alınan bilgiler çok değerlidir. Görevimin herhangi bir alanında; yeni bir ürün geliştirirken, bir ürünün kullanıma sunulması aşamasında, personelin okuması için bir eğitim broşürü hazırlanırken veya kalite girişimleri konusunda liderliğe yönelik sunumlarda bu bilgilerden yararlanabilirim.
Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses) Başkanı Dr. Cipriano bunu mükemmel bir şekilde ifade ediyor: "Sağlık çalışanı olmadan sağlık olmaz." Görevim gereği hem hastalar hem de hemşireler için bakım güvenliğini iyileştirmeye çalışıyorum. Hastaların başından giderek daha fazla uzaklaşıyor olsam da geri bildirimlere kulak vererek, deneyimlerimi aktararak ve mevcut müşterilerimizle çalışarak fikirlerimi dile getiriyorum ve böylece sağlık hizmetleri çalışanlarımız için bir fark yaratmaya devam ediyorum. Stryker'ın misyonu, "müşterilerimiz ile birlikte, sağlık hizmetlerini daha iyi hale getirmeye çalışmaktır." Hemşirelerin verdikleri bilgiler olmadan ilerleme kaydedemeyiz.
Hemşirelerin küresel sağlık için yaptıklarının öneminin farkındayız; güvenliği ve sonuçları iyileştirme konusunda onlarla ortaklık kurmak bizim için bir onurdur."
 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi