Diversitatea, echitatea și incluziunea
„Depunem eforturi pentru cultivarea unei culturi în care toți angajații se simt în siguranță și incluși. Încurajăm și apreciem diferențele în interiorul și în afara mediului nostru de muncă.” 

– Kevin Lobo, Președinte și Director general

Angajamentele noastre privind DE&I

Consolidarea diversității forței noastre de muncă

 

Atragerea, dezvoltarea și promovarea talentelor care reflectă diversitatea clienților, pacienților, comunităților și părților interesate

Promovarea unei culturi a incluziunii, implicării și apartenenței

 

Crearea unei culturi echitabile care elimină barierele, implică toate talentele și inspiră fiecare angajat să-și atingă întregul potențial

Maximizarea puterii de incluziune pentru a stimula inovația și creșterea

 

Optimizarea puterii experiențelor, talentelor și perspectivelor diferite pentru a îmbunătăți asistența medicală

       

„Angajamentele noastre privind DE&I se bazează pe valorile și misiunea companiei noastre. Oamenii reprezintă valoarea de bază și se află întotdeauna în centrul tuturor activităților noastre. Împreună, ne angajăm să ne perfecționăm cultura privind DE&I. Împreună, suntem mai puternici.” 

– Annie Heath, Vicepreședinte, Diversitate, echitate și incluziune