Responsabilitatea corporativă și sustenabilitatea

Angajamentul nostru față de oameni și planeta noastră

Pe măsură ce ne continuăm misiunea de a îmbunătăți îngrijirea medicală, vedem oportunități nelimitate. De asemenea, simțim o mare responsabilitate față de societatea noastră. Obiectivul nostru este acela de a avea un impact pozitiv asupra oamenilor și planetei noastre prin practici responsabile, sustenabile, care creează o lume mai bună, mai sănătoasă.

Donații și voluntariat

În jurul lumii

Parteneriatele precum cel pe care îl avem cu Operation Smile ne permit să promovăm medicina prin inițiative de educație medicală și misiuni medicale care oferă asistență celor care au nevoie de ea. Împreună cu partenerii noștri, alinăm suferința, redăm sănătatea și aducem speranță oamenilor din unele dintre cele mai subdezvoltate regiuni ale lumii.

Locurile în care trăim

Stryker practică responsabilitatea socială în întreaga lume, donând din timpul, fondurile și produsele noastre pentru a susține cu resurse persoanele nevoiașe și comunitățile în care locuim și muncim, pentru a îmbunătăți vieți. Determinăm suportul filantropic pe baza nevoilor profesionale și comunitare — de la ajutor umanitar la acces la îngrijire medicală și alte mijloace de asistență caritabilă. Strategia noastră privind donațiile și voluntariatul urmărește progresul îngrijirii medicale, susținerea educației și susținerea comunităților vitale.

Impactul voluntariatului

Eleanor House
Kalamazoo, Michigan,
Statele Unite ale Americii

Angajații, împreună cu Președintele și Directorul general Kevin Lobo, au decorat și curățat interiorul unui adăpost local. Aceștia au adus, de asemenea, jucării pentru spațiul de joacă și computere noi care să înlocuiască singura unitate veche, utilizată pentru temele școlare și căutarea locurilor de muncă.

Crucea Roșie
Amsterdam, Olanda

În parteneriat cu Crucea Roșie, angajații au contactat companiile locale pentru a solicita donații.

Casa de copii Chen Su Lan
Singapore

Angajații s-au strâns laolaltă pentru a organiza un eveniment de patinaj pe gheață pentru copiii cu nevoi speciale. Copiii s-au bucurat de trei ore de patinaj, îndrumări, jocuri și masa de prânz.

Regalo de Amor
Arroyo, Puerto Rico

Angajații au găzduit 180 de elevi și studenți în Centrul de conferințe Arroyo, ca parte a evenimentului Regalo de Amor. În cadrul centrului de conferințe, elevilor și profesorilor li s-au servit gustări în timp ce aceștia s-au bucurat de concerte, karaoke și spectacole oferite de magicieni și clovni.

Climă și mediu

Schimbările climatice sunt reale. În calitate de companie din domeniul îngrijirii medicale, nu putem ignora legătura complexă dintre sănătatea planetei și sănătatea oamenilor. Ne angajăm să analizăm emisiile noastre de carbon și să ne stabilim obiective de reducere a acestora. În prezent, evaluăm riscurile și oportunitățile cu care ne confruntăm.

În același timp, realizăm progrese în ceea ce privește reducerea amprentei noastre de carbon. De curând, am încheiat un contract pentru furnizarea de energie regenerabilă pentru satisfacerea tuturor nevoilor noastre de alimentare cu energie electrică din Irlanda, care s-a adăugat continuării utilizării de energie regenerabilă pentru unitățile noastre din Germania. În toate unitățile noastre de producție, aproximativ 15% din energia electrică utilizată este generată de surse regenerabile.

Eforturile noastre au inclus, de asemenea, identificarea și punerea în practică a oportunităților de reducere a consumului de energie, care includ îmbunătățiri ale Sistemului de administrare a clădirilor, iluminarea cu LED, modernizarea echipamentelor și efectuarea de audituri energetice pentru a identifica zonele ce prezintă oportunități de conservare a energiei. Scorul îmbunătățit obținut din partea Carbon Disclosure Project (CDP), rating B, reflectă succesul eforturilor noastre de până acum.

Diversitatea, echitatea și includerea

„La Stryker, susținem un loc de muncă ce nu tolerează discriminarea, nedreptatea sau actele de violență. Depunem eforturi pentru cultivarea unei culturi în care toți angajații se simt în siguranță, incluși și implicați. Misiunea și valorile noastre unesc angajații în jurul unei culturi a diversității și incluziunii, care se concentrează pe a face ceea ce este corect și pe îmbunătățirea îngrijirii medicale.”

– Kevin Lobo   

 

La Stryker, o parte esențială a culturii noastre a fost, dintotdeauna, respectarea punctelor forte și a valorii fiecărui angajat. Construind pe această fundație, continuăm să creăm un mediu de lucru incluziv și bazat pe implicare și să prioritizăm diversitatea, echitatea și incluziunea (DE&I), în concordanță cu valorile noastre privind integritatea și oamenii.

Strategia noastră privind diversitatea ne impune să încurajăm, să apreciem și să valorificăm diferențele, pentru a construi un mediu de lucru incluziv și bazat pe implicare, și continuăm să integrăm această strategie în toate eforturile noastre de a atrage, dezvolta și reține o forță de muncă diversă.

Transparența, standardele și etica lanțului de aprovizionare

Obiectiv
Stryker Corporation și companiile afiliate („Stryker”) susțin aprovizionarea responsabilă.

Domeniu de aplicare
Eforturile permanente ale companiei Stryker de a elimina utilizarea cositorului, tantalului, tungstenului și aurului („CTTA”) provenite din surse care pot finanța conflicte armate și pot promova încălcări ale drepturilor omului în Republica Democrată Congo și țările învecinate, respectiv: Angola; Burundi; Republica Centrafricană; Republica Congo; Ruanda; Sudanul de Sud; Tanzania; Uganda; și Zambia („Regiunea de conflict”).

Detalii
Stryker susține aprovizionarea responsabilă din Regiunea de conflict și impune furnizorilor săi să își procure materialele care conțin CTTA din surse responsabile din punct de vedere social. Obiectivul este de a elimina sursele de finanțare ale celor care încalcă drepturile omului continuând, în același timp, să susținem comerțul responsabil în Regiunea de conflict.

În sprijinul acestei Politici, printre altele, Stryker își asumă următoarele:

  • Efectuarea de investigații rezonabile privind țara de origine și de verificări regulate de siguranță ale furnizorilor, în conformitate cu
    Îndrumările OECD privind verificările de siguranță pentru lanțuri de aprovizionare responsabilă cu minerale din zonele de conflict și cele de risc, pentru a determina dacă materialele, componentele și/sau dispozitivele complete Stryker conțin CTTA din Regiunea de conflict și, dacă este cazul, măsura în care CTTA au fost obținute în mod responsabil;
  • Impunerea obligației furnizorilor de a efectua verificări de siguranță și de a furniza informațiile necesare pentru a permite determinarea originii
    CTTA utilizate în cadrul produselor furnizate companiei Stryker;
  • Comunicarea și colaborarea cu furnizorii în sensul aprovizionării sustenabile și responsabile cu CTTA; și 
  • Depunerea anuală unui formular de informații speciale și raportare privind mineralele provenite din zone de conflict la Comisia S.U.A. de valori mobiliare și schimburi și publicarea acestuia pe site-ul nostru web.

Pentru întrebări sau comentarii privind această procedură, trimiteți un e-mail la adresa: conflictminerals@stryker.com 

Formularul SEC de informații speciale și raportare privind mineralele provenite din zone de conflict poate fi accesat prin intermediul secțiunii Relații cu investitorii a site-ului nostru web.