Declarație de confidențialitate

Introducere
Stryker recunoaște faptul că informațiile cu caracter personal pe care le primește reprezintă un semn al încrederii cu care suntem creditați. Stryker depune eforturi să onoreze această încredere, respectând principiile generale privind protecția informațiilor cu caracter personal. Această Declarație de confidențialitate explică modul în care colectăm, folosim, partajăm și protejăm informațiile în timpul desfășurării activității noastre.

Domeniu de aplicare
Această declarație de confidențialitate („Declarația”) se aplică informațiilor cu caracter personal ale consumatorilor, care sunt colectate sau utilizate de Stryker, companiile afiliate sau sucursalele sale (denumite împreună, „Stryker”, „noi”, „noștri/noastre” sau „nostru/noastră”). Declarația se aplică tuturor informațiilor cu caracter personal colectate de Stryker atunci când Consumatorii interacționează cu noi, de exemplu prin accesarea site-urilor noastre web, prin utilizarea produselor sau serviciilor noastre, prin achiziția produselor sau serviciilor noastre, prin contactarea serviciilor clienți și în timpul interacțiunilor cu noi în calitate de companie client, furnizor sau partener de afaceri (denumite colectiv „Servicii”). 

Acest lucru include, fără limitare, toate activitățile de colectare online și offline a tuturor tipurilor de informații cu caracter personal. Anumite activități de colectare desfășurate de către Stryker implică, însă, tipuri de date (cum ar fi informațiile medicale) cărora li se aplică cerințe speciale, precum o notificare de confidențialitate diferită. Oricând se aplică aceste cerințe, Stryker va clarifica faptul că notificarea de confidențialitate respectivă este diferită de această declarație.

În cazul rezidenților din California, vă rugăm să consultați Notificarea noastră de confidențialitate pentru rezidenții din California pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre.

Colectarea informațiilor 
Stryker vă poate solicita să furnizați informații cu caracter personal în scopuri care includ, fără limitare, următoarele:

 • achiziția produselor și serviciilor Stryker;
 • activarea sau înregistrarea anumitor produse și servicii sau îmbunătățirea unor funcționalități;
 • primirea de informații în privința produselor și serviciilor Stryker;
 • participarea la comunitățile online Stryker, inclusiv pe canalele/paginile noastre de pe rețelele sociale; 
 • stocarea preferințelor dvs. în vederea interacțiunilor și comunicării viitoare cu Stryker; 
 • sprijinul dvs. în vederea dezvoltării de produse și servicii și a creării de campanii orientate către dvs., optimizarea serviciilor clienți și îmbunătățirea continuă a site-urilor noastre web; 
 • sprijinul dvs. în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor și permisiunile acordate Stryker pentru a vă trimite informații privind noile produse și servicii sau a vă implica în testarea acestora; 
 • rezolvarea problemelor consumatorilor și/sau a celor legate de produse și servicii; 
 • înregistrarea vizitatorilor unităților Stryker sau accesul la evenimentele și conferințele organizate de Stryker; 
 • gestionarea contractelor sau a ofertelor; și 
 • primirea de mesaje personalizate, oferte speciale și materiale publicitare relevante pentru interesele dvs. personale, determinate pe baza informațiilor pe care le partajați cu noi și a celor colectate prin intermediul modulelor cookie sau al tehnologiilor similare asociate utilizării de către dvs. a site-urilor web/blogurilor/paginilor de pe rețelele sociale Stryker. 

Stryker a implementat mijloace fizice, tehnice și administrative de protecție a informațiilor dvs. cu caracter personal și permite dezvăluirea acestora, numai în condițiile prevăzute de lege, pentru facilitarea furnizării de produse sau servicii. Putem, de asemenea, colecta informații privind produsele și serviciile și putem furniza aceste statistici altor persoane în formă agregată, după anonimizarea informațiilor.  

Informațiile cu caracter personal colectate pot include:

 • informații de contact, precum numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, numele organizației și/sau numele funcției dvs.;
 • identificatori unici și informații privind preferințele dvs., precum numele de utilizator, parola, preferințele de marketing, adresa IP (protocol internet), tipul browserului, sistemul de operare, computerul sau dispozitivul mobil sau comportamentul de navigare și succesiunea clicurilor pentru interacțiunile online;
 • informații din CV-ul dvs., precum istoricul profesional, calificările profesionale, publicațiile, premiile, referințele, programele de formare absolvite și semnătura;
 • restricțiile alimentare, datele pașaportului în scopuri legate de identificare sau rezervările necesare pentru călătorii, codul numeric personal (dacă este prevăzut de lege), detaliile contului bancar, persoanele de contact (de urgență), informații privind familia (dacă este cazul și în condițiile prevăzute de lege);
 • scorul de credit, numărul TVA, produsele, istoricul informațiilor despre achiziții, documentația privind solicitările;
 • imagini și înregistrări video și audio, dacă v-ați dat acordul în acest sens;
 • informații cu caracter personal sensibile, precum informațiile medicale sau rapoartele unui anumit client final (de exemplu, reclamațiile sau investigațiile referitoare la produse, rezultatele pre- și post-operatorii ale pacienților în scopuri legate de cercetare și statistică sau cazierul judiciar pentru procedurile de verificare obligatorie, în conformitate cu legislația aplicabilă).

Stryker va păstra și utiliza informațiile cu caracter personal colectate în cadrul proceselor și în scopurile de procesare menționate mai sus, în conformitate cu obligațiile sale legale. 

Baze legale
Baza legală utilizată de Stryker pentru procesarea informațiilor cu caracter personal depinde de scopurile de procesare și cerințele legale din jurisdicția aplicabilă. În general, în cazul informațiilor cu caracter personal colectate de la cetățeni U.E., vom utiliza următoarea bază:

 • consimțământul privind utilizarea informațiilor cu caracter personal, de ex. în cazurile în care acestea implică activități (digitale) de marketing direct și situațiile în care dorim să utilizăm fotografii sau înregistrări video ori audio cu persoane identificabile, în scopul publicării externe; 
 • stabilirea sau încheierea unui contract, de ex., în cazurile în care încheiem un contract cu o anumită parte și colectăm informații de contact și semnături, precum și eventuale detalii privind contul bancar, care pot fi asociate cu un reprezentant al companiei cu care desfășurăm relații de afaceri; 
 • conformitatea cu o obligație legală, de ex., în cazurile în care este necesar să dezvăluim detalii ale clienților pentru conformitatea cu prevederi legale (locale sau industriale) precum Legea privind transparența plăților către medici sau conformitatea cu Reglementarea privind dispozitivele medicale; 
 • interesele legitime ale Stryker, de ex., în cazurile în care Stryker colectează informații de contact și preferințe, detalii privind cazarea și deplasarea participanților la evenimente și programe de formare organizate de Stryker sau evenimente și programe de formare găzduite de terțe părți și organizate în colaborare cu Stryker; 
 • interesul public sau exercitarea competențelor autorităților publice, în cazuri strict limitate, de ex., în cazurile în care avem obligația de a coopera cu poliția sau alte instituții guvernamentale în cazul unor încălcări ale legii; 
 • pentru formularea, exprimarea sau justificarea unor acțiuni sau apărări în instanță, de ex., în cazul unor procese; 
 • în scopuri științifice sau legate de cercetare, de ex., pentru studiile de cercetare clinică ce includ suficiente mijloace de protecție a confidențialității; 
 • pentru diagnosticele de medicină preventivă și a muncii, conform contractelor cu furnizori de servicii medicale; 
 • în interesul sănătății publice, pentru asigurarea conformității cu înalte standarde de calitate și siguranță a îngrijirii medicale și produselor; și
 • în situațiile în care persoana implicată decide să își dezvăluie public informațiile cu caracter personal, din proprie inițiativă. 

Dacă decideți să nu ne furnizați informațiile cu caracter personal pe care le solicităm în mod rezonabil, capacitatea Stryker de a furniza informațiile sau serviciile solicitate poate fi afectată.

Transferuri transfrontaliere
În cazul în care informațiile cu caracter personal sunt transferate în afara țării în care locuiește titularul informațiilor cu caracter personal respective, de exemplu către companii afiliate sau parteneri de afaceri ai Stryker din alte țări, inclusiv din Statele Unite, se pot aplica standarde diferite privind modul în care datele dvs. sunt utilizate și protejate în țările respective. Stryker a implementat mijloace adecvate de protecție, conform cerințelor legale aplicabile, pentru a se asigura că datele sunt protejate corespunzător, indiferent de țară. Acest lucru include obținerea de asigurări scrise de la orice terță parte căreia îi este permis accesul la datele dvs., în sensul obligației acesteia de a adopta standarde ce asigură un nivel de protecție a datelor echivalent cu cel adoptat de Stryker și de implementa la nivel de companie mijloace standardizate de protecție și măsuri contractuale (bazate pe clauzele Modelului Comisiei Europene) privind transferurile interne de date către companiile afiliate Stryker din țări terțe, considerate a asigura un nivel inadecvat de protecție a datelor.

Declarație de confidențialitate privind copiii
Stryker nu va colecta informații cu caracter personal de la nicio persoană despre care avem cunoștință că nu a împlinit încă vârsta de 16 ani în absența consimțământului prealabil și verificabil al unui reprezentant legal al acesteia. Un astfel de reprezentant legal are dreptul, la cerere, de a vedea informațiile furnizate de copil și/sau de a solicita ștergerea acestora. 

Păstrarea informațiilor
Stryker va păstra informațiile dvs. cu caracter personal pe perioada necesară în mod rezonabil pentru respectarea obligațiilor sale legale sau până ce aceste informații nu mai sunt necesare în scopuri legitime de afaceri. 

Divulgarea informațiilor
Stryker poate partaja informațiile cu caracter personal colectate cu agenți sau companii care se ocupă de întreținere tehnologică sau lucrează în beneficiul nostru pentru a îndeplini anumite nevoi de afaceri, inclusiv furnizarea de servicii către clienți sau distribuirea comunicărilor de marketing. Stryker poate, de asemenea, partaja informațiile cu caracter personal cu filialele sau companiile sale afiliate.

Printre ceilalți furnizori de servicii care pot fi contractați pentru a efectua anumite acțiuni în beneficiul nostru și cărora le pot fi divulgate informații cu caracter personal în scopul îndeplinirii rolurilor acestora se numără furnizorii de asistență, cum ar fi centrele de apel, furnizorii de servicii de trimitere sau procesare a corespondenței fizice sau electronice sau furnizorii care analizează sau găzduiesc informațiile pe servere cloud. 

Stryker nu partajează informațiile dvs. cu caracter personal cu terțe părți neafiliate în scopuri legate de propriile activități de marketing direct ale acestora.

Securitatea
Securitatea și confidențialitatea informațiilor dvs. cu caracter personal sunt importante pentru noi. De aceea, Stryker a implementat mijloace fizice, tehnice și administrative de control pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal împotriva accesului, utilizării și dezvăluirii neautorizate a acestora. Stryker evaluează regulat aceste mijloace de protecție pentru a reduce la minimum riscurile implicate de noile amenințări de securitate, pe măsură ce acestea sunt descoperite.

Drepturile
Puteți solicita detalii privind informațiile cu caracter personal pe care le deținem în privința dvs. Dacă considerați că există informații cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. care sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil, la adresa de mai jos. Vom corecta cu promptitudine orice informații cu caracter personal determinate a fi incorecte.

Puteți alege întotdeauna să vă opuneți colectării sau utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal sau să solicitați ștergerea acestor informații. Dacă doriți o copie a informațiilor deținute despre dvs. pentru propria dvs. utilizare sau pentru a le transfera către o altă entitate sau dacă doriți să vă exercitați orice alt drept, vă rugăm să ne contactați la adresa globalprivacy@stryker.com.

Actualizări ale declarației de confidențialitate

Această declarație poate fi modificată în orice moment. Dacă apar modificări substanțiale în modul în care informațiile cu caracter personal sunt colectate, utilizate, dezvăluite sau procesate în alte moduri, această declarație va fi actualizată și vor fi furnizate notificări în acest sens acolo unde și atunci când este necesar. Orice modificări substanțiale ale acestei declarații vor intra în vigoare în momentul publicării notificării referitoare la actualizare. Acolo unde legea prevede acest lucru, Stryker vă poate solicita consimțământul prealabil în privința oricăror modificări substanțiale aduse acestei declarații de confidențialitate.

Contact

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau comentarii privind această declarație, vă rugăm să ne contactați. Stryker va depune eforturi rezonabile pentru a vă răspunde în cel mai scurt timp posibil.


Trimiteți corespondența la:
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Trimiteți un e-mail la adresa:
globalprivacy@stryker.com

Responsabil cu protecția datelor din UE: europe.privacy@stryker.com

Dacă nu vă răspundem într-un interval rezonabil de timp de la primirea corespondenței dvs. scrise sau dacă răspunsul primit de la noi nu vă satisface, puteți trimite o reclamație la autoritățile de protecție a datelor din țara dvs. de reședință.