22-Nov-2021
Icon of hand holding heart
Mensen op de eerste plaats zetten:
hoe Stryker wereldwijd hulpverlening bij rampen ondersteunt

Of het nu gaat om een noodsituatie binnen de gezondheidszorg, een natuurramp of een onvoorziene gebeurtenis, Stryker zet zich in om medewerkers en gemeenschappen te steunen waar gezondheid, veiligheid of welzijn in het geding is.

Met meer dan 43.000 medewerkers die werken aan onze missie om de gezondheidszorg te verbeteren, brengt ons personeelsbestand zijn uiteenlopende wereldvisies mee om ons te helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor de gezondheidszorg. Ze brengen dezelfde gedrevenheid over als het gaat om het ondersteunen van humanitaire inspanningen wereldwijd. Het standpunt van Stryker over rampenbestrijding is geworteld in de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en gemeenschappen. Zo ondersteunen we onze medewerkers en gemeenschappen tijdens rampen en noodsituaties:
 

Samenwerken met het Rode Kruis om noodhulp te bieden

Rampen en noodsituaties slaan plotsklaps toe. Samenwerking met het Rode Kruis voordat een ramp plaatsvindt, zorgt ervoor dat hun team middelen bijeen kan brengen voordat ze ter plaatse zijn. Onze jaarlijkse donatie draagt bij aan een financieringsbasis die het Rode Kruis in staat stelt onmiddellijk te reageren op individuen en families die getroffen worden door rampen in gemeenschappen overal ter wereld.

Het partnerschap stelt onze medewerkers ook in staat om betrokken te raken bij hun gemeenschap door middel van georganiseerde bloedinzamelingen, training voor paraatheid bij noodsituaties en andere gemeenschapsinitiatieven zoals Sound the Alarm, dat gratis installatie van rookmelders biedt in armlastige wijken.

Indien van toepassing, houden we een fondsenwerving onder Stryker-medewerkers voor het Rode Kruis via ons donatie- en vrijwilligersplatform Impact. Hierdoor kunnen medewerkers specifieke hulpverlening ondersteunen die hen het meest aan het hart ligt, of ze kunnen ervoor kiezen een ramp te steunen waarvan is vastgesteld dat daarvoor de fondsen het hardst nodig zijn.

  

Een symbool van neutraliteit en onpartijdigheid: het embleem van het Rode Kruis1

Het embleem van het Rode Kruis is meer dan 150 jaar oud. Vandaag de dag zijn het rode kruis, de rode halve maan en het rode kristal allemaal symbolen van het Rode Kruis wereldwijd.

Het embleem staat voor humanitaire diensten: hun belofte van vrijwillige, neutrale en onpartijdige hulp aan alle noodlijdende mensen, ongeacht ras, religie of staatsburgerschap.


  

Ondersteuning aan medewerkers en gezinnen die getroffen zijn

Om Stryker-medewerkers en gezinnen die getroffen zijn of verwachten getroffen te worden door een ramp, te helpen, bieden we middelen en ondersteuning om hun veiligheid te waarborgen. We werken samen met LifeWorks, een hulpverstrekker voor medewerkers die wereldwijd hulp biedt bij rampen en andere ondersteuning voor medewerkers en hun gezinnen. LifeWorks biedt bronnen en hulpmiddelen om medewerkers en hun gezinnen te helpen in veiligheid te blijven en om te gaan met gevoelens van zorgen en verlies, lokale en nationale middelen te identificeren die hen kunnen helpen stabiliseren en deskundige bronnen te bieden om medewerkers te helpen bij het omgaan met juridische, financiële en verzekeringskwesties als gevolg van de ramp.

"Integer werken en onze mensen centraal stellen, dat zijn twee van onze bedrijfswaarden," zegt Anita Mehta, directeur maatschappelijke impact. "We hebben een zorgcultuur gecreëerd die onze medewerkers inspireert om hun collega's en gemeenschappen te ondersteunen tijdens een crisis. Strykers samenwerking met het Rode Kruis en Lifeworks wekt trots op onze missie op en helpt ons om oplossingen te blijven leveren voor de wereldwijde gezondheidszorggemeenschap."

Lees meer over hoe we een betere, gezondere wereld creëren.