Færdigpakket badning

Dine sengebundne patienter fortjener god pleje, når det gælder badning

Vores færdigpakkede badeprodukter hjælper dig med at reducere patientens risiko for eksponering for krydskontaminering fra skåle, baljer og hospitalets ledningsvand.

Færdigpakkede badeprodukter