Erklæring om ansvarsfraskrivelse for Sage-produkter

Dette dokument er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale.

En sundhedsmedarbejder skal altid anvende sin egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og anbefaler, at sundhedspersonale skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før dette anvendes.

De viste oplysninger er beregnet til at demonstrere bredden af Strykers produktudvalg. En sundhedsmedarbejder skal altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningerne, før et produkt fra Stryker tages i brug.

Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, idet produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din Stryker-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af Stryker-produkter i dit område.

Stryker Corporation eller dens divisioner eller andre selskabsassocierede selskaber ejer, bruger eller har ansøgt om følgende varemærker eller servicemærker: Stryker, Comfort Bath, Comfort Personal Cleansing, Corinz, Essential, Essential Bath, Impreva, Impreva Bath, Perox-A-Mint, Prevalon, Q-Care, Q-Care Rx, Sage, Sage Products Inc, Toothette, Toothette Oral Care. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere eller indehavere.

De afbildede produkter er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og -direktiver.

Løsninger, herunder alkoholfri mundskyl, komfortable skyllefri shampoohætter, Corinz-mundskyl, Essential Bath, inkontinensvaskeklude, Impreva Bath, mundfugtighedscreme og oral opløsning fra Sage overholder Kosmetikforordningen (EF) 1223/2009.

Brug biocider sikkert: Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.

Sage Products LLC 
3909 Three Oaks Road 
Cary, IL 60013 USA 
800 323 2220 ; +1 815 455 4700