22-Nov-2021
Icon of hand holding heart
Sætter mennesker først:
Hvordan Stryker støtter indsatsen inden for verdensomspændende katastrofehjælp

Uanset om det er en nødsituation i sundhedsvæsenet, en naturkatastrofe eller en uforudset hændelse, har Stryker forpligtet sig til at hjælpe medarbejdere og lokalsamfund, hvis sundhed, sikkerhed eller helbred er i fare.

Vores mere end 43.000 medarbejdere arbejder på at realisere vores mission om at gøre sundhedsvæsenet bedre. Denne medarbejderbase bidrager med deres forskellige syn på verden for at hjælpe os med at udvikle sundhedsløsninger. De viser samme engagemet, når det gælder hjælp til den humanitære indsats i hele verden. Strykers holdning til katastrofehjælp er forankret i vores medarbejderes og samfundets sikkerhed og trivsel. Sådan arbejder vi for at hjælpe vores medarbejdere og lokalsamfund under katastrofer og nødsituationer:
 

Samarbejde med Røde Kors for at levere katastrofehjælp

Katastrofer og nødsituationer rammer tilfældigt og ved at samarbejde med Røde Kors, før katastrofen opstår, har deres team mulighed for at indsamle de nødvendige ressourcer, før de når frem til nødhjælpsområdet. Vores årlige donation bidrager til en finansieringsbase, der gør det muligt for Røde Kors at reagere øjeblikkeligt på de personer og familier, der er berørt af katastrofer i lokalsamfund rundt om i verden.

Partnerskabet giver også vores medarbejdere mulighed for at blive involveret i deres lokalsamfund gennem organiserede bloddonationer, beredskabstræning og andre initiativer, såsom Sound the Alarm, som tilbyder gratis installation af røgdetektorer i fattige kvarterer.

Når det er relevant, aktiverer vi fundraising fra Stryker-medarbejdere til Røde Kors via Impact – vores platform for donationer og frivilligt arbejde. Dette giver medarbejderne mulighed for at støtte bestemte nødhjælpsindsatser, der betyder mest for dem, eller de kan vælge at støtte en katastrofe, der vurderes at have det største behov for midler.

  

Et symbol på neutralitet og upartiskhed – symbolet for Røde Kors1

Symbolet for Røde Kors er mere end 150 år gammelt. I dag er det røde kors, den røde halvmåne og den røde krystal alle symboler for Røde Kors i hele verden.

Symbolet betegner humanitære tjenester – deres løfte om frivillig, neutral og upartisk hjælp til alle mennesker i nød, uanset race, religion eller statsborgerskab.


  

Hjælp til medarbejdere og familier, der er blevet ramt

For at hjælpe Stryker-medarbejdere og familier, der er blevet ramt eller forventer at blive ramt af en katastrofe, tilbyder vi ressourcer og yder støtte for at varetage deres sikkerhed. Vi samarbejder med LifeWorks – en medarbejderhjælpeorganisation, der yder katastrofehjælp og anden støtte til medarbejdere og deres familier i hele verden. LifeWorks leverer ressourcer og værktøjer til at hjælpe medarbejderne og deres familier med at komme i sikkerhed og håndtere følelser af bekymring og tab, finde lokale og nationale ressourcer, der kan hjælpe dem med at komme på fode igen og levere ekspertressourcer til at hjælpe medarbejderne med at håndtere juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige problemer som følge af katastrofen.

"At udvise integritet og sætte vores folk først er to af vores virksomhedsværdier", siger Anita Mehta, Director of Social Impact. "Vi har skabt en omsorgskultur, der inspirerer vores medarbejdere til at støtte deres kolleger og lokalsamfund under en krise. Strykers partnerskab med Røde Kors og Lifeworks skaber stolthed over vores mission og hjælper os med at fortsætte med at levere løsninger til sundhedsvæsenet i hele verden".

Læs mere om, hvordan vi skaber en bedre, sundere verden.