Disclaimer Sage-producten

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.

Een zorgprofessional moet altijd vertrouwen op zijn of haar professionele klinische oordeel bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en raadt zorgprofessionals aan een training te volgen in het gebruik van een specifiek product alvorens dit te gebruiken. 

De geboden informatie is bedoeld ter demonstratie van het productaanbod van Stryker. Zorgprofessionals dienen altijd de verpakkingsbijsluiter, het productetiket en/of de gebruikersinstructies te raadplegen alvorens Stryker-producten te gebruiken. 

Producten zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar, aangezien productbeschikbaarheid afhankelijk is van regelgeving en/of medische praktijken in bepaalde markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw gebied. 

Stryker Corporation of een van de divisies of andere dochterondernemingen van Stryker zijn eigenaar, gebruiker of aanvrager van de volgende handelsmerken of servicemerken: Stryker, Comfort Bath, Comfort Personal Cleansing, Corinz, Essential, Essential Bath, Impreva, Impreva Bath, Perox-A-Mint, Prevalon, Q-Care, Q-Care Rx, Sage, Sage Products Inc, Toothette, Toothette Oral Care. Alle overige handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders. 

De afgebeelde producten zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met de toepasselijke verordeningen en richtlijnen van de EU. 

Oplossingen waaronder Alcohol-free Mouthwash, Comfort Rinse-free Shampoo Cap, Corinz Oral Rinse, Essential Bath, Incontinence Clean-Up Cloths, Impreva Bath, Mouth Moisturiser en Sage Oral Solution voldoen aan de Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten. 

Gebruik biociden veilig: lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. 

Sage Products LLC 
3909 Three Oaks Road 
Cary, IL 60013 USA 
800 323 2220 ; +1 815 455 4700