Triathlon Tritanium

Ongecementeerd totale kniesysteem

Ongecementeerde totale knie-artroplastie (TKA) met Triathlon Tritanium is de nieuwste evolutie in het Triathlon-knieportfolio. Triathlon Tritanium combineert de kinematica van Triathlon met het nieuwste in zeer poreuze biologische fixatietechnologie. De innovatieve tibiale baseplate van Tritanium en de patellacomponenten met metalen ondersteuning zijn ontworpen met SOMA en mogelijk gemaakt door de bedrijfseigen Additve Manufacturing-technologie van Stryker.

Waarom cementloze TKA?

 

Bemoedigende resultaten voor uitdagende patiëntendemografie

De patiëntendemografie voor TKA is jonger en zwaarder geworden1,2 en bij deze patiënten is een hoger risico op revisie van TKA's aangetoond3-5. Wanneer biologische fixatie wordt bereikt, biedt cementloze TKA de mogelijkheid van een duurzamer bot-implantaat-interface die beter bestand is tegen de extra mechanische belasting bij obese patiënten6. In een retrospectief onderzoek met 193 patiënten met minimaal vijf jaar follow-up vertoonden patiënten met morbide obesitas (BMI ≥40) die een cementloze primaire Triathlon-TKA met een PS-ontwerp kregen, een betere overleving dan patiënten die een gecementeerde Triathlon-TKA kregen5. Bovendien meldde de American Joint Replacement Registry dat mannelijke patiënten jonger dan 65 jaar, gecorrigeerd voor leeftijd, die een cementloze TKA kregen, een betere overleving vertoonden dan patiënten die een gecementeerde TKA kregen; het verschil is echter klein (<1%) en houdt geen rekening met andere mogelijke verwarrende factoren7.

Mogelijke besparingen in tijd en kosten

Omdat het volume aan TKA-ingrepen blijft toenemen, blijven de kosten voor deze chirurgische verrichting een belangrijk onderwerp. Ongecementeerde TKA biedt de mogelijkheid de operatietijd te verkorten8,9 en kosten te besparen zonder het gebruik van botcement en cementtoebehoren10. Een economisch onderzoek in de gezondheidszorg in de VS concludeerde dat de werkelijke totale kosten van cementloze TKA kunnen worden gecompenseerd door de verkorte operatietijd en het ontbreken van de noodzaak voor cement en cementtoebehoren10.

Sterk klinisch bewijs

Ongecementeerde TKA wint aan populariteit7. Het Jaarrapport 2019 van het Nationale gewrichtsregister in het VK ondersteunt de langetermijnresultaten van cementloze femurcomponenten11 en de evidence-based clinical practice-richtlijn van de AAOS vond sterke aanwijzingen voor vergelijkbare functionele resultaten tussen gecementeerde en cementloze tibiale baseplates.12 Triathlon Tritanium cementloze TKA liet uitstekende klinische resultaten zien in meerdere onderzoeken na vijf jaar follow-up12,14 en bereikte vergelijkbare functionele resultaten alsmede pijnreductie in vergelijking met gecementeerde Triathlon TKA in meerdere korte tot middellange onderzoeken8,19.

ResultaatBron

99,5% overleving implantaat bij 228 Triathlon Tritanium Baseplates na vijf jaar follow-up.13

Tarazi et al. Journal of Knee Surgery. 2020

100% aseptische overleving bij 28 Triathlon Tritanium-Baseplates met CR PA beaded femur na vijf jaar follow-up.14

Silverstein et al. Orthopaedic Research Society 2020 Annual Meeting.

99,5% overleving door alle oorzaken bij 261 Triathlon Tritanium Metal-Backed Patella's na 4,5 jaar follow-up.13

Harwin et al. Journal of Knee Surgery. 2020

99,5% overleving door alle oorzaken in 1024 Triathlon PS ongecementeerde TKA na vier jaar follow-up16. Hierbij zijn zowel Tritanium als PA beaded-versies van de tibiale baseplate en metal-backed patella's opgenomen.

Harwin et al. Journal of Arthroplasty. 2017

99% overleving door alle oorzaken in 708 Triathlon-TKA na twee tot vier jaar follow-up17. Hierbij zijn Tritanium baseplate, Tritanium Metal-Backed Patella en PS PA beaded-femurs gebruikt.

Bhowmik-Stoker et al. 2018 World Arthroplasty Congress.

100% overleving door alle oorzaken in 72 Triathlon Tritanium TKA's na gemiddeld drie jaar follow-up10. Hierbij zijn Tritanium Baseplate, Tritanium Metal-Backed Patella's en PS PA beaded femurs gebruikt.

Cohen et al. Orthopedics. 2018

Geen revisie door aseptisch of septisch losraken van Triathlon Tritanium Baseplate na twee jaar follow-up18.

Masini et al. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2019 Annual Meeting poster. #2263

Een prospectief, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek van 76 Triathlon Tritanium Baseplates met CR PA beaded femurs vs. 65 Triathlon CR gecementeerde TKA's liet uitstekende klinische resultaten zien met in beide cohorten geen aseptisch losraken na twee jaar follow-up.8

Nam et al. Journal of Bone and Joint Surgery. 2019

Een gekoppelde vergelijking van 200 Triathlon Tritanium Baseplates met PS PA beaded femur vs. 200 Triathlon PS gecementeerde TKA's liet vergelijkbare functionele resultaten en overleving zien tussen twee cohorten met een aseptische overleving van 99,95% voor Triathlon Tritanium Baseplates na gemiddeld 2,4 jaar follow-up.19

Miller et al. Journal of Arthroplasty. 2018