Disclaimer Emergency Care-producten voor niet-professionele gebruikers

AED-gebruikers moeten worden geïnstrueerd in CPR en in het gebruik van de AED.

Hoewel niet iedereen kan worden gered, geven onderzoeken wel aan dat gebruik van defibrillatie in een vroeg stadium de overlevingskansen drastisch kan verbeteren. AED's worden geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen. AED's kunnen worden toegepast bij kinderen die minder dan 25 kg wegen, hoewel voor sommige modellen afzonderlijke defibrillatie-elektrodes nodig zijn.

De verstrekte informatie is bedoeld als demonstratie van het productaanbod van Stryker. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies over het gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen voordat u de producten van Stryker gebruikt. Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar, omdat productbeschikbaarheid onderhevig is aan de regelgevende en/of medische praktijken in afzonderlijke markten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger als u vragen hebt over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio. Specificaties kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd. De afgebeelde producten zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met de toepasselijke verordeningen en richtlijnen van de EU.

Stryker of zijn gelieerde bedrijven zijn eigenaar, gebruiker of aanvrager van de volgende handelsmerken of servicemerken: CPR Advisor, cprINSIGHT, cprMAX, HeartSine, LIFELINKcentral, LIFENET, LIFEPAK, samaritan, Stryker. Alle overige handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders.

De afwezigheid van een product-, functie- of servicenaam of logo in deze lijst vormt geen afstandsverklaring van het handelsmerk van Stryker of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.

HeartSine products
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED, Verenigd Koninkrijk

LIFEPAK products
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 V.S.