Disclaimer Emergency Care-producten voor professionele zorgverleners

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. Een zorgprofessional moet altijd vertrouwen op zijn of haar professionele klinische oordeel bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en raadt professionele zorgverleners aan een training te volgen in het gebruik van een specifiek product voordat het product wordt gebruikt.

De verstrekte informatie is bedoeld als demonstratie van het productaanbod van Stryker. Een professionele zorgverlener moet altijd de gebruiksaanwijzing raadplegen voor volledige gebruiksaanwijzingen, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen voordat de producten van Stryker worden gebruikt. Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar, omdat productbeschikbaarheid onderhevig is aan de regelgevende en/of medische praktijken in afzonderlijke markten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger als u vragen hebt over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio. Specificaties kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd. De afgebeelde producten zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met de toepasselijke verordeningen en richtlijnen van de EU.

Stryker of zijn gelieerde bedrijven zijn eigenaar, gebruiker of aanvrager van de volgende handelsmerken of servicemerken: CodeManagement Module, CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK CR, LIFEPAK TOUGH, LUCAS, Performance-LOAD, Performance-PRO, Power-LOAD, Power-PRO 2, Power-PRO IT, Power-PRO TL, Power-PRO XT, Stair-PRO, Stryker. Alle overige handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders.

De afwezigheid van een product-, functie- of servicenaam of logo in deze lijst vormt geen afstandsverklaring van het handelsmerk van Stryker of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.

LIFEPAK products
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 V.S.

LUCAS device
Jolife AB
Scheelevägen 17
ldeon Science Park
SE-223 70
LUND, Zweden

Evacuation Chair
Performance-LOAD
Performance-PRO
Power-LOAD
Power-PRO 2
Power-PRO IT
Power-PRO TL
Power-PRO XT
Stair-PRO
Xpedition

XPR Restraints
Stryker Medical
3800 E. Center Avenue
Portage, MI 49002 V.S.