Disclaimer Acute Care-producten

Dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.

Een zorgprofessional moet altijd vertrouwen op zijn of haar professionele klinische oordeel bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en raadt zorgprofessionals aan een training te volgen in het gebruik van een specifiek product alvorens dit te gebruiken. 

De geboden informatie is bedoeld ter demonstratie van het productaanbod van Stryker. Zorgprofessionals dienen altijd de verpakkingsbijsluiter, het productetiket en/of de gebruikersinstructies te raadplegen alvorens Stryker-producten te gebruiken. 

Producten zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar, aangezien productbeschikbaarheid afhankelijk is van regelgeving en/of medische praktijken in bepaalde markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw gebied. 

Stryker Corporation of een van de divisies of andere dochterondernemingen van Stryker zijn eigenaar, gebruiker of aanvrager van de volgende handelsmerken of servicemerken: Altrix, Rapr. Round Wraps, MV3, ProCuity, SV2, ST1 Series, Prime Series Stretchers, IsoTour, TruRize, Eye Surgery Stretcher, Fluoroscopy Stretcher, Gynnie, Prime TC, Prime X, Stretcher Chair, Transport Stretcher, ComfortGel, ComfortGel SE, Eole, Eole DC, IsoFlex SE, Prime Big Wheel, Prime Fifth Wheel, Prime Zoom, ProForm en Ultra Comfort SE. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders. 

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EVA. 

De afgebeelde producten zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met de toepasselijke verordeningen en richtlijnen van de EU. 

Stryker Medical 
3800 E. Center Ave. 
Portage, MI 49002 VS